2009. évi CXXII. törvény szerinti tájékoztató – 2015

Időszak Név Beosztás, munkakör Pénzbeli juttatás Nem pénzbeli juttatás Ft/hó Egyéb állandó juttatás (Ft) Tisztelet díj (Ft/hó) Felmondási idő (hónap) Vég-kielégítés Mt. szerint (havi díj) Verseny-tilalmi meg-állapodás Cégjegyzési jogosultság Mt. 228.§ (2) bekez-dése alapján vállalt kötelez-ettség ellenértéke Mt. 228.§ (1) bekez-dése alapján vállalt kötelez-ettség idő-tartama (év)
 Alapbér /Besorolási bér/ Megbízási díj Ft/hó A teljesítmény-bér maximum az éves személyi alapbér %-a: A teljesítménybért megalapozó teljesítmény-követelmények önállóan együttes
2015.01.01-2015.12.31 Gyulay Zsolt vezérigazgató megbízási szerződés keretében 997 200 0% NA 0 0 NA 0 nincs igen nem 0 0
2015.01.01-2015.12.31 dr. Szentes Tamás Felügyelő Bizottság elnöke 0% NA 0 0 120 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.12.31 Balla László Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0  90 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.12.31 Lengyel Antal Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0  90 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.12.31 Andrásik Sándorné operatív vezető 900 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.12.31 Polacsek Eszter gazdasági vezető 880 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.04.08 koncesszió kezelési vezető I. 820 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.03.23 – 2015.04.03 koncesszió kezelési vezető II. 600 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.04.13  – 2015.12.31 koncesszió kezelési vezető III. 720 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.12.31 jogi vezető 720 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.01.01-2015.11.30. titkárságvezető I. 420 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2015.11.01-2015.12.31. titkárságvezető II. 500 000 0% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0