2009. évi CXXII. törvény szerinti tájékoztató – 2016

Időszak Név Beosztás, munkakör Pénzbeli juttatás Nem pénzbeli juttatás Ft/hó Egyéb állandó juttatás (Ft) Tisztelet díj (Ft/hó) Felmondási idő (hónap) Vég-kielégítés Mt. szerint (havi díj) Verseny-tilalmi meg-állapodás Cégjegyzési jogosultság Mt. 228.§ (2) bekez-dése alapján vállalt kötelez-ettség ellenértéke Mt. 228.§ (1) bekez-dése alapján vállalt kötelez-ettség idő-tartama (év)
Alapbér /Besorolási bér/ Megbízási díj Ft/hó A teljesítménybér maximum az éves személyi alapbér %-a: A teljesítmény-bért megalapozó teljesítmény-követel-mények önállóan együttes
2016.07.14 dr. Esküdt Gábor vezérigazgató 1 400 000 0% 0 NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs igen nem 0 0
2016.01.01-2016.07.13 Gyulay Zsolt vezérigazgató megbízási szerződés keretében 997 200 0% NA 0 0 NA 0 nincs igen nem 0 0
2016.01.01-2016.01.20. dr. Szentes Tamás Felügyelő Bizottság elnöke 0% NA 0 0 120 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 Kiss-Hegyi Eszter Felügyelő Bizottság elnöke 0% NA 0 0 120 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01-2016.05.05 Balla László Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0 90 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 Lengyel Antal Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0 90 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2016.05.23 Bánócziné dr. Csernák Ibolya Virág Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0 90 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 Andrásik Sándorné vezérigazgató-helyettes 900 000 20% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 Polacsek Eszter gazdasági vezető 880 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 koncesszió kezelési vezető 720 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 jogi vezető  720 000 80% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0
2016.01.01 titkárság-vezető 500 000 0% NA 0 0 Mt-ben meghatár-ozottak alalpján nincs nincs nincs 0 0