Az ND Nonprofit Zrt. által minősített készletnyilvántartó kiskereskedelmi rendszerek

Aa fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 15/F. §-a valamint a,  dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII.10.) Korm. rendelet előírja, hogy a dohánytermék-kiskereskedő a készletéről illetve annak forgalmáról adatszolgáltatási kötelezettséggel bír. Az adatszolgáltatás minőségének biztosítása érdekében az ND Nonprofit Zrt. készletnyilvántartó minősítési rendszert működtet.

A dohánytermék-kiskereskedő online adatszolgáltatási kötelezettségének egy általa szabadon választott, de az ND Nonprofit Zrt. által minősített és regisztrált készletnyilvántartási kiskereskedelmi szoftver alkalmazása útján tesz eleget.

Az ND Nonprofit Zrt. az alábbi vizsgálati szempontok alapján minősíti a készletnyilvántartási kiskereskedelmi szoftvert:

  • kezeli az ND Nonprofit Zrt. központi törzsadatait különös tekintettel az ND Nonprofit Zrt. központi cikktörzsére és ártörzsére, amely tartalmazza a fenti kormányrendeletben meghatározott termékcsoportok cikkeinek törzsadatait
  • a megadott szabályok szerint küld forgalmi és készlet információkat az ND Nonprofit Zrt. felé az ND Nonprofit Zrt. központi cikktörzsében nyilvántartott cikkekről
  • képes a kommunikáció megadott szabályok szerint paraméterezett alkalmazására
  • egyéb feltételek vizsgálatát nem végzi az ND Nonprofit Zrt., különösen nem vizsgálja, hogy a készletnyilvántartási kiskereskedelmi szoftver működése megfelel-e egyéb törvényi, hatósági (pl. NAV) előírásoknak.

Szoftvergyártók listája