Adatvédelmi tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ND Nonprofit Zrt.) internetes honlapját látogatja, eközben személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A honlap üzemeltetéséhez az Ön személyes adatainak védelme érdekében az ND Nonprofit Zrt. informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató (EZIT KFT) szerver gépeit vesszük igénybe.

Az Ön adatait, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, az ND Nonprofit Zrt. nem adja tovább, kivéve azokat az automatikusan képződő technikai adatokat, melyek a honlap látogatottsági statisztikájával kapcsolatosan az internetes szervert fizikailag üzemeltetőnél keletkeznek.
A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését az ND Nonprofit Zrt. maga végzi.

A weboldalunkon található „Sajtókapcsolat” almenüpont használatával összefüggésben kezelt adataihoz kizárólag saját munkatársaink, feladatuk ellátásához, illetve az Ön kérdésének megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá.

Ha Ön, mint a sajtó képviselője kérdést kíván feltenni, azt a weboldalunkon található „Kapcsolat” menüpontban megjelölt kommunikációs csatornáinkon keresztül teheti meg.

Ez a tájékoztató a honlapunk tartalmi és formai egységesítésével kapcsolatos adatvédelmi információkat tartalmazza. Látogatóink személyes adatainak kezelése csak részét képezi adatkezelési tevékenységünknek. Az ND Nonprofit Zrt. a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvényben meghatározott feladatai ellátása során is kapcsolatban kerül természetes és jogi személyekkel, melynek során kezeli az érintettek személyes adatait – erről belső Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunk szól.