Adatvédelmi tájékoztató

SÜTI SZABÁLYZAT

Amikor Ön a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság internetes honlapját (www.nemzetidohany.hu) látogatja, személyes adatait is átadja számunkra.

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) két módon kerülhetnek a kezelésünkbe:

egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok (cookies = sütik) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben,

másfelől Ön is megadhatja személyes adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy az megfeleljen az adatkezelésre vonatkozó előírásoknak. Ennek során arra törekedtünk, hogy az Ön személyes adatainak kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezésének megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Jelen szabályzatban jól érthető és részletes tájékoztatást szeretnék adni Önnek arról, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság weboldalának meglátogatása során milyen sütik kerülnek a számítógépére, és miként használjuk a sütik által gyűjtött adatokat.

 

Mi az a süti?

A süti egy kisméretű szövegfájl, ami az Ön számítógépén, okostelefonján – vagy bármely más eszközön, amely internet hozzáférést biztosít – kerül elhelyezésre és tárolásra, amikor Ön megnyit egy honlapot.
A sütik lehetővé teszik, hogy az internetes oldalak felismerjék Önt, megjegyezzék, amikor egy meghatározott honlapra látogat, biztonságos kapcsolatot hozzanak létre egy weboldallal, valamint növeljék a felhasználói élményt és a böngészés kényelmét azáltal, hogy az internetes tartalmakat az Ön preferenciáihoz, érdeklődési köréhez igazítják.

A sütik által tárolt információ egy meghatározott ideig kötődik azokhoz a honlapokhoz, melyeket Ön megnyit mobil eszköze segítségével, a hirdetésekhez, melyekre rákattintott, a böngésző programhoz, melyet használ, továbbá ahhoz az információhoz is, amelyet megoszt egy weblapon, valamint – bizonyos esetekben – az Ön IP címéhez is.

Milyen típusú sütiket használ az Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság és milyen célból használja ezeket?
Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

munkamenet sütiket és

látogatást elemző sütiket használ.

a) A munkamenet sütik biztosítják weblapunk működését, ezért alkalmazásuk szükséges ahhoz, hogy Ön böngészhesse weboldalunkat. Ezen sütik az aktuális munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről.

b) A látogatást elemző sütik feladata, hogy anonimizált weboldal felhasználási statisztikákat gyűjtsenek, és ezáltal hozzájáruljanak ahhoz, hogy weboldalunkat az oda látogatók elvárásainak megfelelően alakítsuk ki. Nyilvántartjuk a honlapunkra látogatók számát, a megtekintett oldalak számát, a látogatók honlapunkon kifejtett tevékenységét (pl.: mely oldalakra és fejlécekre kattintottak a legtöbben), illetve, hogy milyen gyakran látogatnak vissza weboldalunkra. A felhasználók interaktivitását Google Analytics sütik segítségével mérjük. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, látogasson el erre a honlapra.

Milyen sütiket nem használ az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság?

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság nem használ Nyomon követési és hirdetési sütiket.

Ezek a sütik teszik lehetővé, hogy jobban megismerhető legyen az Ön érdeklődési köre (azáltal, hogy feltérképezésre kerül böngésző tevékenysége a honlapon) és így személyre szóló hirdetési tartalmakat lehet megjeleníteni az Ön számára, amelyek érdeklődésére tarthatnak számot. Az ilyen típusú sütik használatához az Ön előzetes hozzájárulása szükséges.

strong>Van Önnek választási lehetősége a sütikre nézve?

Önnek bármikor lehetősége van blokkolni a sütiket a böngészője beállításai között. Ezen felül – a böngésző típusától függően – beállíthatja kizárólag meghatározott típusú, illetve meghatározott forrásból származó sütik letiltását is, továbbá lehetősége van rá, hogy minden alkalommal értesítést kapjon róla, ha egy új sütit akarnak elhelyezni számítógépén, így eldöntheti, hogy ezt elfogadja, vagy elutasítja. Amennyiben részletesebben kíván informálódni arról, hogy böngészője milyen választási lehetőségeket kínál, kattintson a “Beállítások” menüpontra vagy böngészője más elnevezésű hasonló menüpontjára.

Így például:

A böngésző típusától függően aktiválhatja a privát böngészési módot is.

Amennyiben úgy dönt, hogy valamennyi sütit letiltja számítógépén, a weboldalunkhoz történő hozzáférésnek ez nem akadálya.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben a számítógépét több felhasználó is használja, illetve Ön többféle böngészőt is használ, előfordulhat, hogy a sütikre vonatkozó egyes beállításai nem maradnak meg tartósan; vagy azért, mert épp eltérő böngészőt használ, vagy pedig azért, mert egy másik felhasználó megváltoztatta az Ön beállításait. Ezeket a tényezőkre nincs ráhatásunk, így nem tudjuk garantálni beállításai állandóságát.

Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a sütik letiltása nem akadályozza meg azt, hogy a számítógépén az Ön által látogatott webes felületeken hirdetések jelenjenek meg. A tiltás csupán az Ön – internetes tevékenysége alapján feltételezett – érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését gátolja.

Amennyiben Ön különböző eszközöket használ weblapunk elérésére (pl.: okostelefon, tablet, számítógép, stb.), valamennyi eszközön szükséges elvégeznie adatvédelmi preferenciáinak beállítását.

A Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség (EDAA) által létrehozott honlapon (Youronlinechoices) további információkra tehet szert a sütik

valamennyi típusáról, nem csupán azokról, melyeket honlapunk használ.

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által használt sütikkel kapcsolatos részletes tájékoztatás

Süti típusa Adatkezelés jogalapja Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama Kezelt adatok
Munkamenet sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a 2016/679/EU rendelet (GDPR) 6. cikk (1) bekezdés b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés) A honlap megfelelő működésének biztosítása A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak session_ID – munkamenet azonosító
Google Analytics Az Ön hozzájárulása Információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat Weboldal használattal kapcsolatos statisztikai adatok. A Google Analytics sütik leírásáról ide kattintva tájékozódhat.

Ki kezeli az Ön személyes adatait?
Az adatkezelő az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (www.nemzetidohany.hu, 1136 Budapest, Pannónia u. 40.).

Milyen jogok illetik meg Önt az adatkezeléssel kapcsolatban?
Az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete alapján Ön

(i) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, tájékoztatást kérve az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kezelt adatokról. A tájékoztatás, illetve a kezelt adatok másolatának megadása ingyenes. Az Ön által kért további másolatokért az adminisztratív költségen alapuló, ésszerű mértékű díj számítható fel,

(ii) kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását,

(iii) kérheti, hogy az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ismertesse, milyen címzetteket tájékoztatott az adatok helyesbítéséről, törléséről vagy az adatkezelés korlátozásáról,

(iv) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság a hozzájárulás visszavonását követően is kezelheti a személyes adatokat jogi kötelezettségeik teljesítése vagy jogos érdekei érvényesítése céljából, ha az érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll,

v) ha az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, akkor élhet az az adathordozhatósághoz való jogával: az Önre vonatkozó, Ön által az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság rendelkezésére bocsátott és automatizált módon kezelt személyes adatok kapcsán kérheti, hogy ezen adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, illetőleg hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Azt is kérheti, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – a személyes adatait az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közvetlenül továbbítsa a másik adatkezelőnek.

Kik az Ön személyes adatainak a címzettjei?
A személyes adatok címzettje az adatkezelő adatfeldolgozói.

Mely adatfeldolgozókat vesz igénybe az ND?
A honlap üzemeltetéséhez az Ön személyes adatainak védelme érdekében az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság informatikai rendszerétől teljesen független külső szolgáltató, az Ezit Kft. (székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.) szerver gépeit vesszük igénybe. Az Ezit Kft-vel kötött szerződés időtartama: egy évre kötött, mely annak lejáratával újabb egy évre hosszabbítható.

Milyen jogorvoslati lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére?
Az adatkezelés jogszerűsége kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1534 Budapest, Pf.: 843, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) eljárását kezdeményezheti, illetőleg választása szerint az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság székhelye vagy az Ön lakóhelye (tartózkodási helye) szerinti törvényszékhez fordulhat.