Felettes szervek

Az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság feletti az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek

összességét gyakorló személyeként az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és

kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert nevezi meg.

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét a Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.