Pályázat benyújtásával kapcsolatos kérdések

1. Pályázó személyével kapcsolatos kérdések:

• Ha a pályázó 2013. július 3-án lesz 18 éves, benyújthatja-e a pályázatát?

• Benyújthatom-e a pályázatomat, ha csak júliusban leszek 18 éves?

Válasz:


Érvényesen nem nyújthatja be.

• Nyújthat-e be pályázatot cég?

• Jelenleg KFT keretein belül, mint egyszemélyes tulajdonos üzemeltetek trafik-lottózót. Kérdésem hogy a KFT-vel pályázhatok-e a koncesszióra, mivel a kiírásban az szerepel, hogy korlátlanul felelős személy pályázhat.

• A pályázat 2. sz. NYILATKOZAT MŰKÖDÉSI FORMÁRÓL mellékletében az egyéni vállalkozási formáról lehet nyilatkozni, illetve a koncessziós társaságról, akinek egyik tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért. Ezek szerint a KFT formában működő társaságok nem is pályázhatnak?

• Működő gazdaboltunk van, melyet KFT. keretében működtetünk a férjemmel. Ennek keretében lehet-e pályázni dohánybolt működtetésére.

• Kérem szíves tájékoztatásukat arra vonatkozóan, hogy meglévő működő kereskedelmi tevékenységet folytató betétei társaságunkkal nyújthatunk-e be dohányértékesítési koncesszió elnyerésére pályázatot, vagy akkor az egyéb kereskedelmi tevékenység nem folytatható tovább, ha a pályázaton esetleg nyerünk.

• A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. tartalmazza, hogy nem kaphat engedélyt ” b) a kérelmezőnek 30 napon túli lejáratú, állami adóhatóság által behajtandó köztartozása vagy állami adóhatóság által nyilvántartott adótartozása van, illetve a kérelem benyújtását megelőző 1 éven belül ilyen köztartozása vagy adótartozása volt”. Bt esetén ki minősül kérelmezőnek a BT, vagy a Bt korlátlan felelősségű tagja?

• A kérdésem az lenne, hogy a már meglévő Bt társasági formában pályázhatók a koncesszióra vagy netán egy új Bt-t kellene alapítanom?

Válasz:


A pályázati kiírás III. 2.1. valamint 2.2. pontja egyértelműen meghatározza a pályázók körét. Vagyis pályázó lehet minden olyan, 18. életévét betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a jelen Pályázati Kiírásban megfogalmazott követelményeknek. Pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió-köteles tevékenységet. Gazdasági társasági működési forma választása esetén a nyertes pályázónak tagként korlátlan felelősséggel kell tartoznia a társaság kötelezettségeiért.

• Külföldön hivatalosan dolgozó, állandó magyarországi lakcímmel rendelkező, magyar állampolgár adhat-e be pályázatot?

Válasz:


Igen.

• Nyugdíjban lévő személy pályázhat-e, vagy nem?

Válasz:


Igen.

• Újonnan létrehozandó Betéti társaság kültagjaként indulhatok-e a pályázaton?

Válasz:


Maga a pályázaton való indulás nem függ a kültagi minőségtől, de felhívjuk a figyelmet, hogy pályázatot csak természetes személy nyújthat be.

• Az lenne a kérdésem, hogy ha egyéni vállalkozóként adom be a pályázatot, akkor nem tudok cégkivonatot csatolni?

Válasz:


Ismételten felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy pályázatot érvényesen kizárólag természetes személy nyújthat be. Ha pályázó nyertessége esetén a koncessziós jogot olyan koncessziós társaság keretében kívánja gyakorolni, mely a pályázat benyújtásakor már működik, a társaságra vonatkozó adatokat a 4. sz. nyilatkozatminta megfelelő kitöltésével kell megadni.

• Szeretnénk benyújtani pályázatot a Nemzeti Dohánybolt koncesszióra, a férjemmel közösen. Ennek kapcsán merült fel a kérdésünk, hogy a forma nyomtatványokon mindkettőnk nevét kell-e szerepeltetni, mint a későbbiekben létrehozandó Betéti Társaság két beltagját, vagy elegendő egyikünk neve, amit a későbbiekben kiegészíthetünk?

Válasz:


Pályázó lehet minden olyan 18 évet betöltött bel- és külföldi természetes személy, aki megfelel a Kiírás III. 2.1. pontjában megfogalmazott követelményeknek. Pályázóként csak egy személy jelölhető meg, a 4. sz. Koncessziós Társaságról szóló nyilatkozatban azonban fel kell tüntetni a létrehozni kívánt társaság tagjait.

• Egyéni vállalkozóként boltvezetői engedély nélkül, illetve eladói végzetség nélkül illetve alkalmazott nélkül, én saját magam üzemeltethetem-e a boltot. Érettségivel rendelkezem, ami nem kereskedelmi.

Válasz:


A Kiírás nem ír elő végzettségi követelményt.

• Kft. formában lehet-e boltot üzemeltetni?

• Korlátolt Felelősségű Társaság formája megfelelő a dohánybolt üzemeltetéséhez?

Válasz:


Bármely választott gazdasági társasági formának meg kell felelnie a Kiírásban foglalt előírásoknak, így a nyertes pályázó korlátlan felelősségére vonatkozó előírásnak is. Az előzőekben leírtak alapján Kft. formájában nem működtethető a koncessziós társaság.

• Pályázhat-e olyan személy, akinek van tulajdoni részesedése Kft-ben, de a pályázatban egyéni vállalkozóként szeretne indulni?

Válasz:


Igen.

• Őstermelői igazolvány és mezőgazdasági tevékenység kizáró ok-e? Lehet-e így pályázni?

Válasz:


Nem kizáró ok, így indulhat, amennyiben megfelel a Kiírásban részletezett egyéb pályázóval szemben támasztott feltételeknek.

• Én és feleségem is önálló vállalkozók vagyunk, és önállóan kívánunk pályázni 1-1 koncessziós jogra. Ha mind a ketten nyerünk, van-e lehetőség társasági formában működtetni a trafikokat? Ha, én magam csökkent munkaképességű vagyok, akkor van értelme további csökkent munkaképességű személyt alkalmazni? (Hiszen valakinek a nehezebb fizikai munkát is el kell végeznie)

Válasz:


A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 8. §. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel ”A koncessziós szerződést aláírónak – a Ktv. rendelkezéseitől eltérően – dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot egyéni vállalkozóként, vagy olyan gazdasági társaság útján kell gyakorolnia, amelyben legalább egy természetes személy tagja korlátlan felelősséggel tartozik a társaság kötelezettségeiért.”
Abban az esetben, ha mindketten megnyernek a külön-külön beadott pályázattal 1-1 jogosultságot, akkor egy társaságon belül is folytathatják a tevékenységet (ha pályázatukban a megfelelő nyilatkozatokat eszerint töltötték ki), de mindkettőjüknek korlátlan felelősséggel kell tartozniuk az elnyert koncessziós jogosultsággal kapcsolatos kötelezettségeikért.
Ha további 1 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót kíván foglalkoztatni, akkor a Kiírás 1. sz. Értékelési szempontokról szóló nyilatkozatában kell ezt megjelölni, ami az értékelés során a megfelelő pontszámot eredményezi.

• Egyéni vállalkozó vagyok, és egyben kültagja vagyok egy Bt-nek is, a beltag a feleségem. Pályázhatunk- e külön-külön én, mint egyéni vállalkozó, és a nejem, mint a Bt. beltagja? A pályázataink ebben az esetben összeadódnak-e, vagy sem?

• A pályázó egyéni vállalkozó lenne, akinek volt (van) egy 20 %-os részesedése egy Kft-ben, az ügyvezető nem Ő volt. A Kft ellen kb. 1,5 éve felszámolási eljárás van folyamatban, mely a mai napig nem került még lezárásra. Pályázhat, mint egyéni vállalkozó?

Válasz:


Pályázatot természetes személyként lehet benyújtani, de mindkettejüknek ki kell választani, hogy mely formában kívánják a tevékenységet végezni (egyéni vállalkozóként, vagy társasági formában), és társasági forma esetén mindkettőjüknek korlátlan felelősséggel kell tartozniuk a koncessziós társaság kötelezettségeiért.

• A pályázati kiírás 5. sz. melléklet Nyilatkozat minták, 1. sz. nyilatkozat értékelési szempontokhoz 4. pontja a foglalkoztatási kötelezettségvállalásról szól. Tegyük fel, hogy a pályázó a 3. pontban a b) pontot jelöli meg és a nyertes pályázat esetén egyéni vállalkozóként kíván működni, továbbá saját magán kívül nem kíván mást foglalkoztatni. Ebben az esetben a 4. pontot kitöltheti-e, tehát saját magát figyelembe veheti-e, mint a 2012. évi 134. tv. 7.§ (3) b) pontja szerinti foglalkoztatottat?

Válasz:


Ha az 1. sz. Értékelési szempontokról szóló nyilatkozat 3. pontjában a b) részt jelölte meg, tehát személye a 2012. évi 134. tv. 7. § (3) b) pontja szerinti személynek minősül, akkor a 4. pontban lévő táblázat első sorában kell nyilatkoznia arról, hogy az Ön által megjelölt gazdasági társaságban e személy tagsági jogviszonnyal rendelkezik-e. Ha Ön egyéni vállalkozóként folytatja majd a dohánytermék kiskereskedelmét, akkor a 4. pontban lévő táblázat első sorában a második részt jelölje be, tehát „a) vagy b) szerinti személyre vonatkozóan vállalok kötelezettséget”.

• Ez a pályázat azoknak szól, akik már foglalkoznak ezzel a tevékenységgel?

Válasz:


Nem.

• A pályázatot megnyert személy, dolgozhat-e főállásban más munkahelyen?

Válasz:


Nem kizárt.

• Meglévő Bt. pályázhat, ill. köthet-e koncessziós szerződést úgy, hogy az egyéb tevékenységét megtartja: pl. ingatlan bérbeadás, másik üzlethelységben kereskedelmi tevékenység… stb.?

Válasz:


Nem kizárt.

• Ha a pályázó személy egy újonnan létrejövő Bt. beltagjaként kívánja folytatni majd a tevékenységet 5 üzletben, kizáró ok lehet-e az, ha ugyanez a személy egy másik, szintén (nyertesség esetén) dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytató Bt. kültagja is egyidejűleg?

Válasz:


Ez nem minősül kizáró oknak.

• Dohány gyártók és dohány nagykereskedők is pályázhatnak trafikokra?

• 2008. októberében megbüntette az APEH 200000 forintra a Betéti társaságunkat egy blokk nem adás végett. Szeretnénk pályázni a Dohánybolt nyitásra. Nem tudom, hogy 2013.-ban ez kizáró ók e? Nem tudjuk, hogy így érdemes e pályázni?

• Az egy hónapon túli adótartozást hogyan kell értelmezni? Az a cég melynek volt egy hónapon túli adótartozása, de jelen pillanatban nincs, a cég tagjai magánvállalkozóként, vagy más társasági formában jelentkezhetnek-e?

• Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy ha az egyetem területén vannak büféim, az egyetemhez tartozó kollégiumokban. Itt 18 éven felüliek oktatása folyik. Az egyetemi büfékbe való dohány termék értékesítését az új dohány törvény engedélyezi e?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy pályázatot kizárólag Természetes személyek nyújthatnak be, amennyiben nem áll fenn velük szemben a Kiírás III.2.4. pontban felsorolt kizáró okok valamelyike.

• Cégünk székesfehérvári telephelyén működik egy étkezde, ezen belül büfé, ahol dohányárut lehet vásárolni. Érdeklődnék, hogy ilyen esetben kinek kell a pályázatot benyújtani ahhoz, hogy a továbbiakban dohányterméket lehessen itt árusítani.

Válasz:


Felhívjuk figyelmét, hogy érvényes pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be. Javasoljuk, hogy a kialakítandó dohánybolt kapcsán alaposan tanulmányozza át a Kiírás III.4.1.1.pontját.

• Jelenleg nem vagyok egyéni vállalkozó, de a tevékenységet majd akként szeretném ellátni. A pályázat beadásáig már egyéni vállalkozóvá kell válnom, vagy megvárhatom, hogy milyen döntés születik, s akkor is elegendő ez?

• Ha valaki egyéni vállalkozóként szeretne dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folytatni, akkor a pályázat benyújtásakor meg kell-e lennie az egyéni vállalkozói engedélyének, vagy elég, ha azt nyertesség esetén váltja csak ki?

Válasz:


Egyéni vállalkozóvá a koncessziós szerződés megkötéséig kell válnia.

2. Kizáró okok fennállásával kapcsolatos kérdések:

• A pályázat benyújtása szempontjából kizáró oknak minősül-e a benyújtást megelőzően a pályázóval szemben a munkaügyi hatóság által jogerősen kiszabott 120 ezer Ft bírság?

Válasz:


Nem.

• Ha jól értelmezem a konc. pályázat csak abban az esetben adható be, ha 1 éven belül nem volt az egyéni vállalkozónak lejárt köztartozása. Nekem sajnos ebben az évben volt, figyelmetlenségből nem utaltam a szociális hozzájárulást, ezért 3 hónapon keresztül inkasszálta a NAV a számlámat. Akkor már feleslegesen is próbálok pályázni a dohány árusítására?

Válasz:


Igen, a Kiírás III. 2.4. iv. pontja alapján.

• A kizáró okok között a következő szerepel: “Nem nyerhet koncessziós jogosultságot azon bel- vagy külföldi természetes személy,akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 100 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki;” Kérdésem az lenne, hogy az egy alkalommal kiszabott bírság mértéke nem haladhatja meg a 100ezer forintot, vagy 5 év alatt az összesen kiszabott bírság nem lehet több 100ezer forintnál? Konkrétan: ha egy egyéni vállalkozó az elmúlt 5 évben három alkalommal (50, 70, 100,) összesen 220 ezer forintmulasztási bírságot fizetett, kizáró okot jelent-e ez?

• A kiírás III. 2.4. Kizáró okokra vonatkozó iii. pontja alapján nem pályázhat, akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 100 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki. Egyéni vállalkozót érintett ilyen típusú bírság. Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó, mint magánszemély pályázik és egy új, jelenleg még nem létező céget jelöl meg, jogosulttá válik pályázat benyújtására?

• Egyéni vállalkozóként az egyik alkalmazottam számlaadási mulasztása révén 200eFt büntetésre lett kötelezve, így magánszemélyként nem pályázhatok, illetve a működtető Bt tagja sem lehetek?

Válasz:


A Kiírás III. 2.4. pontja tartalmazza a kizáró okokat. Ezen okok megosztva, csoportosítva kerültek felsorolásra külön természetes személyeket érintő és külön a jogi személyeket érintő bontásban. A Kiírás III. 2.4. pontja i.-v. alpontjai tartalmazzák a pályázat benyújtására jogosult bel-vagy külföldi természetes személyekre vonatkozó kizáró okokat, míg a Kiírás III. 2.4. pontja vi.-ix. alpontjai tartalmazzák azon kizáró okokat, melyek a későbbi koncessziós társaság tagjaira vonatkoznak. A fent leírtak alapján a hivatkozott kizáró okok természetes személyekre vonatkoznak, így amennyiben ezen kizáró okok fennállnak a pályázatot benyújtani kívánó pályázóval szemben, az pályázatát nem nyújthatja be, azonban a Koncessziós társaság (Bt.) nem korlátlan felelősséggel rendelkező beltagja lehet. Az Ön által említett példa alapján ezen pályázó egyéni vállalkozóként kizárásra kerülne.

• Kizáró oknak számít-e, ha az elmúlt egy évben 30 napon túli lejáratú parkoló bírsággal rendelkezett a pályázó?

Válasz:


Igen, amennyiben az Ön által parkoló bírság a Kiírás III. 2.4. pontjának iv. alpontja értelmében 30 napon túli lejáratú és az állami adóhatóság által behajtható köztartozásnak minősül.

• Van egy 3 éves KFT-ém. Jelenleg is nagy forgalmat bonyolítunk cigarettából, élelmiszer kiskereskedelemmel foglalkozunk. Minden tárgyi és anyagi feltételnek megfelel a cég. Nincs se vám se adótartozásunk, de 2 hete egy rosszul lejelentett alkalmi munkavállaló miatt 150.000.-ft bírsággal sújtották a cégemet. Ilyen estben be se adjam a pályázatot erre a cégre? Vagy magánszemélyként pályázzak, és utána egy új céget hozzak létre, ha esetleg nyernék a pályázaton?

• Nem indulhat: “2.4. iii akivel szemben a pályázat benyújtását megelőző 5 éven belül az illetékes adóhatóság vagy vámhatóság jogerősen 100 ezer forintot meghaladó mértékű mulasztási bírságot szabott ki;” A tevékenységet olyan betéti társaság kívánja folytatni, amelynek kültagja egy kft. A kft-nek 5 éven belül volt egy százezer és egy harmincezer forintos mulasztási bírsága. Kérdés: a két bírság összeadódik, vagy az számít, hogy volt-e százezernél nagyobb egy bírság? Indulhat a pályázaton egy ilyen Bt.?

• A magánszemély már működő egyéni vállalkozásban szeretné a dohány kereskedelmet folytatni, de a vállalkozásnak 3 éve volt adóbírsága. Benyújtható-e a pályázat?

• 2011-ben cégünket a Munkaügyi Felügyelőség kisebb szabálysértés miatt határozatban elmarasztalta és 100.000 Ft alatti bírsággal sújtotta. A határozat szerint a szabálysértés mértéke enyhe volt, így más szankcióra nem került sor. A kérdésem hogy indulhatunk-e a dohánypályázaton?

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kiírás III. 2.1. pontja értelmében kizárólag természetes személyeknek van lehetőségük pályázni, amennyiben nem áll fenn velük szemben a Kiírás II. 2.4. pontjában részletezett kizáró okok valamelyike.

• Tájékoztatást szeretnék kérni Önöktől. Ha tagja voltam egy pénznyerő automatát üzemeltető Kft-nek 2009-ig. A Kft-nek a Szerencsejáték Felügyelet 5 éven belül bírságot szabott ki. Ez kizáró ok lehet-e a pályázónak?

Válasz:


Nem, mivel az Ön által említett bírságot a felügyeleti szerv a KFT-vel szemben szabta ki, így Önre, mint természetes személyre nem vonatkoznak a Kiírás III.2.4. pontban említett természetes személyekre vonatkozó kizáró okok.

• Kft-m szeretne pályázni, de én, mint 90%-ban tulajdonos ügyvezető, mint magánember adótartozásom van. Én, mint a kft vezetője nem adhatom be a pályázatot, viszont a 10%-ban tag, akinek nincs semmiféle tartozása, ezek szerint beadhatja?

Válasz:


A Kiírás III.2.1. pontja értelmében pályázatot csak magánszemély nyújthat be.

• Kérdésem a következő: a koncessziós pályázati kiírás 2.4-es kizáró okok című fejezetének IX. pontja vonatkozik-e egy magánszemélyre is? A fennálló tb-tartozásomra részletfizetési lehetőséget kaptam, melyet jelenleg is törlesztek. A 9-es pont értelmében a részletfizetés halasztásnak minősül-e illetve ha részletfizetést kaptam az tartozásnak minősül-e?

Válasz:


A Kiírás III. 2.4. Kizáró okokról szóló fejezetének IX. pontja jogi személyekre vonatkozik.

• Amennyiben a 2000 fő alatti településen az egyedüli élelmiszerbolt a helyi önkormányzati vállalat tulajdona, amelynek bevétele az adott települést gyarapítja (és a vezetője ad be pályázatot), az kizáró oknak minősül-e?

Válasz:


Nem kizáró, mivel a Kiírás III.2.1. pontja értelmében pályázatot csak magánszemély nyújthat be, még akkor is, ha a pályázat benyújtásakor már nyilatkozik, hogy pályázatának eredményessége esetén gazdasági társaság útján kívánja ellátni a koncesszió köteles tevékenységet. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kiírás III.2.2. pontja értelmében a dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység gyakorlásának személyi feltétele a pályázó által választható működési forma.

• 2000 fő alatti településen, ha egyedül adok be pályázatot, de a pályázati kiírás III.2.4. pontjában meghatározott kizáró okok iii. bekezdésének nem felelek meg. Ebben az esetben nyerhet-e a pályázatom?

Válasz:


Nem. A kizáró okok valamennyi pályázóra egységesen érvényesek és alkalmazandóak.

• Pályázhat-e koncessziós jogra olyan Bt., amely 2012-ben 200.000 Ft-os mulasztási bírságot kapott az adóhatóságtól?

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet, hogy koncessziós pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be. Az Ön által említett Bt. beléphet koncessziós társaságba, amennyiben vele szemben nem áll fenn a Kiírás II.2.4. pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike.

• Pályázhat-e koncessziós jogra olyan magányszemély, aki egy olyan Bt. beltagja, amely 2012-ben 200.000 Ft-os mulasztási bírságot kapott az adóhatóságtól?

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet, hogy koncessziós pályázatot kizárólag természetes személy nyújthat be, amennyiben vele szemben nem áll fenn a Kiírás II.2.4. pontjában meghatározott kizáró okok valamelyike.

• Nyújthat-e be pályázatot olyan személy, melynek tulajdonában lévő cég jelenleg felszámolás alatt áll, de a dohánybolt üzemeltetését egy újonnan létrehozott betéti társaság formában szándékozik megvalósítani?

Válasz:


Valamennyi pályázónak nyilatkoznia, majd igazolnia kell, hogy vele szemben nem állnak fenn a benyújtáskor a Kiírás III.2.4. pontjában leírt kizáró okok.

• Egy működő bt kíván pályázni. Amennyiben a pályázatunk sikeres lesz, kinek kell igazolnia, hogy nincs köztartozása? A pályázatot benyújtó magánszemélynek, vagy a már működő Bt-nek, vagy mindkettőnek?

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet, hogy pályázatot kizárólag természetes személyek nyújthatnak be. Bt. részt vehet a későbbi koncessziós társaság működésében. Ebben az esetben vizsgálni kell a kiírás III.2.4. pontjában leírt kizáró okok fennállását mind a pályázó magánszemély, mind a koncessziós társaságban közreműködni kívánó Bt. esetében. Javasoljuk, hogy a kizáró okok helyes értelmezése érdekében olvassa el korábban e tárgykörben adott válaszainkat.

• Ha van egy működő betéti társaságom, de veszteséges, akkor dohányáru forgalmazására pályázhatok-e?

Válasz:


Ismételten felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a koncessziós pályázatot kizárólag a Kiírás III.2.1. pontjában meghatározott természetes személy adhatja be. Amennyiben az elnyert koncessziós jog gyakorlását koncessziós társaság keretében kívánja gyakorolni, a pályázó választásától függően egy már működő gazdasági társaságot vonhat be, vagy egy újat hozhat létre. Ebben az esetben a pályázónak különös tekintettel kell lennie arra, hogy a bevonni kívánt gazdasági társaság vonatkozásában a Kiírás III.2.4. pontjának vi-ix alpontjai szerinti kizáró okok ne álljanak fenn.

• Mit jelent az a pont, hogy a pályázat más pályázattal nem vonható össze?

Válasz:


A pályázók valamennyi pályázatukat egymástól függetlenül kell, hogy elkészítsék. E kötelező előírás be nem tartása a már benyújtott pályázat érvénytelenségét eredményezheti.

• Ügyfelem egyéni vállalkozóként az egyik alkalmazottja számlaadási mulasztása révén 200eFt büntetésre lett kötelezve, így az ügyfél magánszemélyként nem pályázhat, illetve a működtető Bt tagja sem lehet?

Válasz:


Amennyiben a kizáró okokban foglalt egyéb feltételek is fennállnak, úgy nem lehet.

• Amennyiben a 2000 fő alatti településen az egyedüli élelmiszerbolt a helyi önkormányzati vállalat tulajdona, amelynek bevétele az adott települést gyarapítja (és a vezetője ad be pályázatot), az kizáró oknak minősül-e?

Válasz:


Pályázatot csak természetes személy nyújthat be.

• Szeretném kérdezni, hogy a jövedéki bírság az mulasztási bírságnak számít-e?

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet III.2.5. (i) pontjában foglaltakra.

• A Nemzeti Adó és Vámhivatal felé lakásvásárlásból adódó illetéktartozásom volt 1 éven belül, mely kiegyenlítésre került. Ebben az esetben ez kizáró ok?

Válasz:


Amennyiben az nem volt 30 napon túli lejáratú, úgy nem kizáró.

• Érdeklődni szeretnék, ha 2012. novemberében volt egy NAV ellenőrzés az elektromos cigaretták forgalmazásával kapcsolatban, és a meglévő készletet lefoglalták. Viszont mivel a forgalmazással kapcsolatban csak állásfoglalás van és nincs törvény, egyelőre az eljárást ellenem felfüggesztették. Pályázhatok-e a koncesszióra?

Válasz:


A kérdésből nem derül ki pontosan, hogy milyen eljárás lefolytatására került sor, illetőleg abban pontosan milyen döntés született.

• A kérdésem a következő: ha van egy 2009 óta felhalmozódott 10ezer forint szja tartozásom, és most kifizetem, akkor pályázhatok sikeresen?

Válasz:


Nem.

• Pályázó magánszemélynek az elmúlt évben 600.000 Ft adóbírságot és 500.000 Ft késedelmi pótlékot állapított meg az adóhatóság. Pályázhat-e a magányszemély a koncesszióra? Mulasztási bírság nem volt. A bírság adóbírság volt.

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által kiadott 3015/2012. számú útmutatóra az állami adóhatóság bírságolási gyakorlatáról.

• 2011 márciusában leinkasszózták a vállalkozói bankszámlámat, mert nem fizettem be határidőre egy üzleti ingatlan vásárlásából származó illetéket. Ennek oka, hogy az ingatlant áfa mentesen vettem, a számlán 0%-os áfa kulcs volt írva, de az illetéket az adóhatóság mégis áfásan számlázta ki. Észrevételemet jeleztem az adóhatóság felé, de sajnos csak telefonon. Mikor megjött a letiltás, az illetéket azonnal befizettem, és a panaszomat írásban is benyújtottam, melyet úgy bíráltak el, hogy az illeték kiszabásánál, a hatóság sem járt el a törvényeknek megfelelően. Az addigra rendezett illetéket az illeték számlára vissza is utalták, új eljárást kezdeményeztek és egy helyszíni szemle megtartását követően szabták ki újra az illetéket. Ezek ismeretében kérdezném, hogy benyújthatom-e egyáltalán a pályázatomat?

Válasz:


Nem.

• A kérdésem a következő lenne a betéti társaságnál 2007.november 07.-én hoztak egy büntető határozatot, ami meg lett fellebbezve ezt a fellebbezést 2008. január 24.-ei dátummal elutasították és a 2007.november.07-én kelt határozatot helybenhagyták. Pályázhat-e a betéti társaság beltagja, mint magánszemély ezzel a betéti társasággal, koncessziós üzemeltetésre?

Válasz:


A III. 2.4. pont 5 éven belüli bírságról rendelkezik.

• Szeretnék koncessziót megpályázni újonnan létrehozandó Bt.-vel. Ennek kültagjaként szeretném bevonni a már létező 50% tulajdonú Kft.-met. Az lenne a kérdésem, ha a kültagként megjelölt Kft. jelenlegi adófolyószámláján tartozás van, de azt befizetem így a 2.4. ix pont nem lesz aktuális, indulhatok-e koncesszióért?

Válasz:


Igen.

• 2012. május és július hónapban volt NAV inkasszóm, mint vállalkozónak, azóta nincs fizetési gondom. Nincs tartozásom a Nav felé, szeretném kérdezni, hogy ez kizáró ok-e?

Válasz:


Igen.

• Pályázhat-e olyan Kft. tulajdonos (jogi személyiség), akinek az elmúlt 1 évben volt adó-, vagy köztartozása, esetleg szabtak ki rá mulasztási bírságot?

Válasz:


Pályázatot csak természetes személy nyújthat be.

3. A pályázati kiírás elérhetőségével kapcsolatos kérdések:

• Középiskolában érettségiztem. Utána számítástechnikai szoftverüzemeltető és közbeszerzési referens szakmákat szereztem. Már hosszabb ideje munkanélküli vagyok. Csak rendelkezésre állásit kapok. Szeretnék dohánytermék kiskereskedelmi tevékenység folytatására pályázni, továbbá a lottózó és hírlapárus tevékenységek feltételei felől érdeklődnék. Hogyan és milyen feltételekkel vehetnék benne részt, szeretnék dolgozni hasznosabban. Hova kell a pályázatok beszerzésével kapcsolatban fordulni? Hol lehet beszerezni?

• Szeretnék pályázni itt a városunkban. Mit kell letöltenem illetve kitöltenem és benyújtani, illetve milyen címre?

• A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatványokat hol lehet beszerezni?

• Hogyan pályázhatok, és milyen formában?

• Szép utcában vehetőek át a csomagok, és csak a Pályázó vagy meghatalmazottja?

• A pályázati űrlapot hol lehet kitölthető formában megtalálni? Itt csak PDF formában találom.

• Nem tudtam a pályázati adatlapokat az internetről letölteni, ezért fordulok Önökhöz segítségért. Szeretném a pályázati adatlapokat postán megkapni a megadott címre. Vagy szeretném tudni, hogy lakóhelyemhez közel (Tolna megye) hogyan tudnám beszerezni?

Válasz:


A pályázaton való indulás feltételei a Kiírásban olvashatók, mely 2013. május 2. napjától nyomtatott formában ingyenesen átvehető a Széchenyi Programirodákban (www.szechenyiprogramiroda.hu) vagy elektronikusan letölthető a www.nemzetidohany.hu weboldalon a „Pályázat” menüpont alatt. A pályázatokat postai úton kell megküldeni a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. 1397 Budapest, Pf. 341. postafiók-címre a Kiírásban foglalt határidőig.

• A pályázat letöltése ugyanolyan hivatalosnak számít, mintha egy program irodában veszem át? Nekem egyszerűbb lenne ez a forma.

Válasz:


Igen.

4. Engedélyekkel, csatolmányokkal kapcsolatos kérdések:

• A pályázat benyújtásához csatolni kell-e az alábbi dokumentumokat:
– NAV nullás, vagy bármilyen NAV igazolás,
– önkormányzati igazolás adótartozásról,
– erkölcsi bizonyítvány?

• Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázathoz már a benyújtáskor kell-e csatolni az erkölcsi bizonyítványt, vagy majd csak a koncessziós jog elnyerése után kell kikérni és bemutatni.

• Kell-e erkölcsi bizonyítvány mellékelni a pályázathoz? Ha meglévő egyéni vállalkozóként szeretném folytatni a dohánykereskedelmet szükséges-e a vállalkozásról okiratot mellékelni a pályázathoz, vagy elegendő-e az előírt nyilatkozat?

• Olyan kérdésem volna, hogy tartós munkanélküli révén vállalkozói igazolvánnyal még nem rendelkezem úgy gondoltam, hogy ha elnyerem a pályázatot, akkor váltanám ki. Úgy értelmeztem a pályázati anyagból, hogy mellékelni kell a vállalkozói igazolványt, ha nem nyerem el pályázatot, akkor nekem erre nincs szükségem.

• Már létező társaság esetén kell-e a pályázathoz csatolni a cégkivonatot, vagy majd csak az eredményhirdetés napját követően kell benyújtani?

• Ha meglévő céget írok be a koncessziós üzemeltetőjeként, akkor kötelező e csatolni cégpapírt is, pl. cégkivonatot, ha igen hiteleset e?

• Az erkölcsi bizonyítványt és az adóigazolásokat most kell a pályázathoz csatolni?

• A kiadott szerződéstervet csatolni kell a pályázathoz?

Válasz:


A pályázathoz csatolandó mellékletek listáját a Kiírás IV. 3.2. pontja tartalmazza. (Ha az Ön által említett dokumentumok a rendelkezésére állnak, akkor becsatolhatja a pályázat mellékleteként.) A koncessziós szerződés megkötésekor szükséges az eredményhirdetés napját követően kiállított erkölcsi bizonyítványt eredetben vagy közjegyző által hitelesített másolatban rendelkezésre bocsátani .
Amennyiben Ön egyéni vállalkozóként szeretné a tevékenységet végezni, akkor a Kiírás 2. sz. Működési formáról szóló nyilatkozatát kell ennek megfelelően kitöltenie. Nyertesség esetén a Kiírás III. 2.4 pontjának utolsó bekezdése szerinti okiratokat kell a koncessziós szerződés megkötéséig bemutatnia, illetve a szerződéstervezet 6.) pontja értelmében a választott működési formához szükséges feltételek meglétét a szerződés aláírásától számított 90 napon belül kell igazolnia. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét a pályázatukban megtett nyilatkozatok alátámasztásaként becsatolandó nyomtatványokra vonatkozó előírásokra, melyeket a Kiírás III.2.4. utolsó bekezdése tartalmazza. A benyújtani kívánt pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok körét a Kiírás IV.3.2. pontja tartalmazza.

• Kell-e a pályázathoz erkölcsi bizonyítványt is csatolni, vagy csak a szerződéskötés feltétele?

Válasz:


Az erkölcsi bizonyítványt a koncessziós szerződés megkötésekor kell a pályázónak rendelkezésre bocsátania. Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázók KIZÁRÓLAG a Kiírásban foglaltakat tekintsék hivatalos információnak, illetve kövessék nyomon, a www.nemzetidohany.hu weboldalon a „hasznos információk” menüpont alatti kérdéseket. Az egyéb forrásból származó információk hitelességét a Zrt. illetve a Kiíró garantálni nem tudja.

• A majdani Erkölcsi bizonyítványnak teljesen “tisztának” kell lennie?

Válasz:


A Kiírás III. 2.4. pontja értelmében nem nyerhet koncessziós jogosultságot azon személy, aki büntetett előéletű.

• Szíveskedjenek tájékoztatást adni, hogy a koncessziót elnyerő pályázó által igényelt vámhatósági engedélyről hol találok bővebb információt, mert a NAV-nál nem tudnak semmit mondani.

Válasz:


Az Ön kérdése nem a kapcsolódik közvetlenül a pályázat benyújtásához. Kérjük. hogy kérdésével forduljon a kérdés megválaszolására hatáskörrel rendelkező Nemzeti Adó- és Vámhivatal területileg illetékes szervéhez. Bővebb információkat megtalál az alábbi linkre kattintva (http://www.nav.gov.hu/search/searchresults?query=trafik&prevquery=trafik)

• A NAV igazolás tartalmazhatja az engedélyezett részlettörlesztést?

Válasz:


A Kiírás III. 2.4. pontja értelmében nem nyerhet koncessziós jogosultságot azon társaság, mely egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, kivéve, ha a megfizetésére halasztást kapott.

• A cégeknek a cégkivonat egyszerű másolatával lehet igazolni, amit le letölthető a www.e-cégjegyzek.hu oldalról. Már működő egyéni vállalkozás esetében az igazolás elfogadható a www.nyilvantarto.hu személyes oldalról? Amennyiben nem, mi a szabályos módja a lekérésnek?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy egyéni vállalkozói státuszról cégkivonat nem állítható ki.

• Szeretném megkérdezni, hogy az értékelési szempontok nyitvatartási idő (munkanapokon) – (szombaton) pontnál szereplő “Pályázó köteles a nyitvatartási időre vonatkozó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát csatolni eredetiben”. A kérdésem az, hogy van-e erre a nyilatkozatra formanyomtatvány.

Válasz:


A Kiírás 1. nyilatkozatának kitöltésével van lehetősége a pályázónak nyilatkozni a létesítendő dohánybolt nyitva tartását illetően.

• Folyamatban van az orvosi szakvélemény kikérése, miszerint előfordulhat, hogy 2 oldali csípőprotézisem beültetése miatt leszázalékolnak. Kérdésem az lenne, hogy ez alapján mit jelöljek az erre vonatkozó nyilatkozatokon? Amennyiben nem rokkantnyugdíjasnak ítél az orvosi bizottság, hanem %-os arány tekintetében “csak” megváltozott munkaképességűnek, abban az esetben vállalni tudom a 8, vagy több órás nyitvatartási időt és foglalkoztatást. Ha viszont leszázalékolnak, akkor miként járjak el? A pályázat sikerének érdekében lemondanék a nyugdíjról, de mivel az orvosi és a pályázati beadvány épp párhuzamosan kerül elbírálásra, nem tudom, mit jelölhetek a nyilatkozatokon és adatlapon annak érdekében, hogy pályázatom sikeres lehessen, de ne szolgáltassak hamis adatot. Ha rokkantnyugdíjazásról szóló igazolásom lesz a későbbiekben, de arra nem tartok igényt, akkor ezt az igazolást elfogadják később a “megváltozott munkaképesség” igazolására?

Válasz:


A nyilatkozatokban foglaltak valóságtartalmáért a Pályázó felelős, e tekintetben Kiíró tanácsot nem adhat.

• Széchenyi irodában felvett füzetből kivágott mellékleteket kell kitölteni, majd 1pld. másolatot?

Válasz:


Felhívjuk figyelmét arra, hogy a nyilatkozatok és mellékletek már elérhetőek elektronikusan kitölthető formátumban is a www.nemzetidohany.hu weboldalon a Letöltések menüpont alatt.

• A pályázat benyújtásakor szükséges-e már rendelkeznem Vám és Pénzügyőrségtől az árusításhoz szükséges engedéllyel?

Válasz:


Nem.

• Amennyiben a nyertes pályázó egy üzemanyagtöltő állomáson, a törvénynek megfelelően alakítja ki a dohányboltot, valamint a dohányboltot üzemeltető vállalkozása is mind a törvényeknek, mind a pályázati kiírásnak is megfelel, akkor a NAV csak azért mert töltőállomáson, vagy annak területén kívánja kialakítani a dohányboltot megtagadhatja-e a dohány kiskereskedelmi forgalmazásához szükséges üzletnyitási engedélyek kiadását?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény értelmében a dohány kiskereskedelmi tevékenység folytatáshoz a nyertes pályázónak engedélyezési kérelemmel kell fordulni a vámhatósághoz. A pályázónak ezen engedélyt a tevékenységének megkezdése előtt be kell szereznie és annak másolatát átvételét követő 5 munkanapon belül meg kell küldenie a Koncesszióba adó részére.

• Arról szeretnék érdeklődni, hogy sikeres és nyertes pályázat esetén mik a további teendők koncessziós szerződés megkötését követően az egyéb hatóságoknál való engedélyeztetés ügyében?

Válasz:


A sikeres pályázóknak a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 19. § (1) bekezdése értelmében a Vámhatósághoz kell fordulniuk a dohány kiskereskedelmi tevékenység folytatásának engedélyezése iránti kérelmük elbírálása érdekében. A Kiírásban található Koncessziós Szerződés tervezetének 13.) pontja egyértelműen kimondja, hogy a Jogosult vállalja, hogy a vámhatóság engedélyét a tevékenység vállalt megkezdését megelőzően beszerzi, majd annak másolatát az engedély átvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Koncesszióba adó részére, továbbá Jogosult köteles a szerződés szerinti tevékenységéhez esetlegesen szükséges további hatósági engedélyeket, hozzájárulásokat saját költségén beszerezni.

• A pályázó lakcímkártya másolatával igazolja az állandó lakóhelyét. A benyújtott másolat lehet csak egyszerű fénymásolat, vagy valamilyen módon hitelesíttetni kell a másolatot?

Válasz:


A Kiírás IV. 3.2. pontja értelmében elég az egyszerű másolat.

• A pályázati kiírásban az szerepel, hogy egy pályázó több pályázatot is beadhat – 1. sz. melléklet figyelembe vételével,- viszont személyesen csak 1 db pályázati csomagot vehet át, kérdésem: mivel több pályázatot adhat be, akkor a pályázati csomag lapjait másoljuk, vagy hibás a kiírásban szereplő infó, tehát személyesen átvehetünk több pályázati csomagot is? Magyarán annyi csomagot ahány helyre pályázunk?

Válasz:


Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázati dokumentáció, valamint a teljes kiírás letölthető a www.nemzetidohany.hu weboldal pályázat oldalán.

• Érdeklődnék, hogy a pályázati adatlap mikor lesz elérhető elektronikus (kitölthető) formában?

Válasz:


A nyilatkozatok és mellékletek már elérhetőek elektronikusan kitölthető formátumban is a www.nemzetidohany.hu weboldalon a Letöltések menüpont alatt.

• A beadáshoz szükséges, kitölthető pályázati dokumentációt honnan lehet letölteni vagy csak személyes átvételre van lehetőség a megjelölt helyeken?

• A dohánytermék árusításához szükséges pályázati nyomtatványt honnan tudom letölteni? Sem az Önök oldalán (nemzetidohany.hu) sem a kormany.hu sem pedig a szechenyiprogramiroda.hu oldalán nem találtam meg az általam keresett nyomtatványt.

• A pályázat benyújtásához szükséges mellékletek hol találhatóak, különös tekintettel az üzleti tervre. Hol tudjuk letölteni elektronikusan a beadandó anyagokat?

• A pályázat benyújtásához szükséges nyomtatvány honnan tölthető le?

• A pályázati adatlap, amin konkrétan pályázunk, honnan tölthető le? Nem gondolnám, hogy mind a 71 oldalas kiírást be kellene küldeni. Azt sehol sem láttam.

• A pályázat benyújtáshoz szükséges mellékleteket elég fénymásolni a kapott dokumentumokból, vagy esetleg le lehet tölteni valahonnan?

• A kiírásban szereplő mellékletek beadhatók-e?

Válasz:


Tájékoztatjuk a pályázókat, hogy a kiírásban szereplő mellékletek, nyilatkozatok a www.nemzetidohany.hu weboldalon a Pályázat menüpont alatt letölthetőek elektronikus formátumban. Az üzleti terv formai és tartalmi követelményei megtalálhatók a Kiírás 4. sz. Értékelési szempontok és magyarázatuk című melléklet h) pontjában. Kérjük, hogy az egész pályázati kiírást ne adják be, annak aktuális oldalait használják csupán fel.

• A pályázati nyomtatványok letölthetőek-e szerkeszthető formátumban, hogy számítógépen kitölthessem, vagy a nyilatkozatokat kézzel kell-e kitölteni?

• A pályázati adatlap, valamint a további benyújtandó mellékletek, nyilatkozatok szerkeszthető formában kerültek közzétéve?

• Fel lesznek töltve a kötelezően beadandó dokumentumok doc, vagy docx, vagy bármilyen más, számítógéppel kezelhető formátumban?

• Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázati dokumentáció szerkeszthető (word) formában elérhetővé válik-e, ha igen mikor és hol?

• A pályázat mellékletei, nyilatkozatok elérhetők-e Word formátumban? Ha igen, hol?

Válasz:


A Kiírás teljes terjedelmében letölthető a www.nemzetidohany.hu weboldalon a Pályázat menüpont alatt. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati kiírásban szereplő mellékletek, nyilatkozatok szintén letölthetőek elektronikus formátumban a weboldal ezen oldalán. A „PDF” formátumban letölthető dokumentumok elektronikusan kitölthetőek. Felhívjuk a figyelmet a kitöltött dokumentumok kitöltés utáni alapos átolvasására és a kitöltésre vonatkozó előírások pontos betartására, így kérjük, különös tekintettel figyeljenek az egyes aláhúzással megjelölendő nyilatkozatok megtételére.

• A pályázatot többszöri próbálkozás után sem sikerül letölteni. A”fájl sérült” üzenetet kapjuk.
Mit tehetünk? Közelünkben Széchenyi Iroda nincs.

Válasz:


Technikai hibát rendszerünk nem jelzett, ezért a „fogadó oldal” ellenőrzése indokolt.

• A pályázati dokumentáció kitöltése géppel vagy kézírással legyen?

• A pályázati mellékleteket, nyilatkozat mintákat milyen módon kell kitölteni?

• A „Pdf” formában letöltött adatlap és nyilatkozatok kizárólag kézzel, tollal tölthetők ki?

• A kiírásból nem derül ki, hogy a pályázati dokumentációt milyen formában kell benyújtani. Értem ezalatt, hogy pdf. formátumban áll rendelkezésre a pályázati adatlap illetve mellékletek. Azokat kézzel írottan kell benyújtani?

• Szeretnénk megérdeklődni, mint pályázat író, hogy a pályázati felhívás mellékletében szereplő adatlapot, nyilatkozatokat, stb. beadandó dokumentumokat kézzel kell kitölteni?

• Lehet-e kézzel kitölteni a nyilatkozatokat?

• Nem vonja maga után a pályázat elutasítását formai okokra hivatkozva, ha egyes nyilatkozatok elektronikusan, egyes nyilatkozatok kézzel lesznek kitöltve, vagy akár egy nyilatkozaton belül is lesz kézzel és elektronikusan kitöltött rész is?

Válasz:


Az adatlap, az ajánlati formalevél, valamint a nyilatkozatok kitöltése történhet géppel, vagy kézzel is, azonban minden esetben jól olvashatónak kell lennie. Felhívjuk továbbá a figyelmet az üzleti tervre vonatkozó formai előírások betartására, így különösen arra, hogy az üzleti tervet nem lehet kézzel írt formában benyújtani.

• A teljes egyezőség figyelembe vételével elkészült (átgépelt) Word formátumú nyilatkozatok, mellékletek alakilag megfelelőnek tekinthető-e, vagy kizárólag a honlapon közzétett, különálló dokumentumok kitöltve és külön-külön kinyomtatva fogadható el a pályázat elbírálásakor?

• A pályázati kiírás mellékletei tartalmazzák az adatlapot, az ajánlati formalevelet stb. Ezeket és a nyilatkozatokat is minta szerint kell használni. A gondom, hogy pdf. formátumban vannak és a Word-be (hogy beleírható legyen) átformázza másolás esetén, így sem a betűtípus, sem a betűméret nem lesz azonos a pdf. formának megfelelően. Tudnak-e segíteni abban, hogy Word formátumban letölthetőek legyenek a nyilatkozatok, adatlap stb.? Mert ennek szerkesztése nem kis feladat. Illetve, ha másolható a pdf., akkor ragaszkodnak-e feltétlenül a pdf-ben megjelenő betűtípushoz, betűmérethez stb., vagy elegendő-e, ha tartalmilag ugyanazokat tartalmazza a Word dokumentum?

• Az adatlapok szerkeszthető pdf-ben vannak közreadva, azonban ezeket menteni és később szerkesztésre újra megnyitni nem lehetséges. Ezt mi szeretnénk szerkeszthető Word-dokumentummá alakítani, mert ez nagyban könnyíti a pályázat összeállítását. A kinyomtatandó pályázati adatlap tartalma így egyáltalán nem, formája esetleg csekély mértékben (pl.: betűméret) módosul. A kérdésünk szabad-e ezt megtenni, vagy ez a pályázati adatlap olyan tartalmi/ formai megváltoztatásának minősül, amely a pályázat elutasítását vonja maga után?

• A formanyomtatványt pdf. formátumból át lehet szerkeszteni Word-be és pl. a felesleges üres sorokat törölni. Pl. a prioritási sorrendnél, amennyiben csak 4 pályázat kerül beadásra, a táblázatból a többi üres sort ki lehet törölni? Ez ugye nem jelenti a formai követelmények megsértését?

Válasz:


Kizárólag a honlapon közzétett és letölthető „pdf.” formátumú dokumentumok az elfogadhatóak, a szövegszerkesztőben átgépelt dokumentumokat nem áll módunkban elfogadni. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kiírás nem tartalmaz a kitöltés módjára kötelező előírást, csupán az olvashatóságot követeli meg, így megengedett a kézzel, illetve géppel történő kitöltés is.

• A nyilatkozatok, formában és tartalomban a koncessziós anyagban közzétett anyagokkal egyezően Word formátumban készítettük el, és töltöttük fel a pályázó által közölt adatokkal. Kérdésünk az, hogy az így elkészített nyilatkozatok (a teljes egyezőség figyelembe vételével) alkalmasak-e a koncessziós pályázaton történő elbírálásra?

Válasz:


Nem, mivel ennek tilalmára a Kiírás is hangsúlyozottan felhívja a pályázók figyelmét.

• Ha a pályázat egy eredeti példányát elkészítjük, lefénymásoljuk, és a fénymásolatra ráírjuk (nyomtatjuk), hogy “Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat – (aláírás, dátum)”, ez így megfelelő másolati példányként?

Válasz:


A Kiírás nem tartalmaz ilyen jelölési kritériumokat a benyújtott pályázat másolati példányát illetően. Felhívjuk a figyelmet, hogy a másolati példányban a benyújtott pályázat valamennyi oldalát, csatolmányát, mellékletét nyújtsák be lefűzve és összetűzve.

• Milyen sorrendben kell benyújtani a pályázati dokumentumokat?

• A felhívás szövegéből és a rendelkezésre bocsátott nyilatkozat- és melléklet mintákból a pályázó számára nem derül ki, hogy milyen melléklet becsatolása szükséges “1. sz. MELLÉKLET”-ként! A felhívás kiköti, hogy a mellékletek és nyilatkozatok elnevezésétől és számozásától sem lehet eltérni, azonban, ez esetben a pályázó ajánlata “2. sz. melléklet”-tel kezdődik, ‘1. sz. melléklet” nélkül! (1. sz. NYILATKOZAT mintarendelkezésre áll!). Kérem szíves segítségüket az ellentmondás feloldása érdekében!

• Kérdésem, hogy a mellékleteket meghatározott sorrendben kell mellékelni?

Válasz:


A pályázathoz csatolandó mellékletek felsorolását a Kiírás IV. 3.2. pontja tartalmazza. Célszerű az ott rögzített sorrendet alkalmazni. A Kiírás 1. számú melléklete a pályázható jogosultságok település és terület szerinti megoszlását tartalmazza, melyet nem kell a benyújtott pályázathoz csatolni.

• Minden szükséges iratanyagot eredeti és másolt formában kell benyújtani tehát 2 példányban?

Válasz:


A Kiírás IV. 1.3. pontja alapján igen.

• A benyújtott eredeti és másolati pályázati iratanyagot két külön borítékban kell feladni?

Válasz:


Az eredeti és másolati pályázati iratanyagot egy lezárt borítékban kell benyújtani a Nemzeti Dohánykereskedelmi Zrt. 1393 Budapest, Pf. 341 címre.

• Érdeklődnék, hogy mi számít EREDETI, és mi számít MÁSOLATI példánynak? Eredeti az, ha magát a kapott pályázati kiírást kézzel kitöltöm, másolati pedig, ha az egészről készítek egy másolatot? Vagy a pályázati kiírás 1. és 2. számú mellékletét le kell másolnom, mint ahogy a kiírás 3.2. pontja ezt tartalmazza? (“Kiírás mellékletét képző minta SZERINT”)
Kérdésem továbbá, hogy a NYILATKOZAT MINTÁK (1.2.3.4.5. sz.) füzetben foglalt eredetijét kellene kitölteni és beadni EREDETI példányként, vagy ezekről- mivel minták – másolatot kellene készíteni?

Válasz:


A Kiírásban szereplő mellékletek, nyilatkozatok is beadhatók, azonban a www.nemzetidohany.hu weboldalon a Letöltések menüpont alatt letölthetőek a pályázati adatlapok, melyek elektronikusan is kitölthetőek. Eredeti példány az, amely megfelelően (akár kézzel, akár géppel) ki van töltve, és minden oldalán az aláírásra kijelölt helyen eredeti, kézzel írott aláírás szerepel, a másolati példány pedig ezek másolata.

• A teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozat mit takar? Milyen formai követelményei vannak?
• Mit jelent a “teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat”?
• Mit jelent a “teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozat”? Hogyan szerezhető be?

Válasz:


Teljes bizonyító erejű magánokiratként a nyilatkozatokat olyan, 2 tanú előtt aláírt magánokiratba kell foglalni, melyen a tanúk aláírásukkal és adataikkal igazolják, hogy az aláíró az okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el.

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 196. § (1) bekezdése az alábbiakat határozza meg:
„A magánokirat az ellenkező bebizonyításáig teljes bizonyítékul szolgál arra, hogy kiállítója az abban foglalt nyilatkozatot megtette, illetőleg elfogadta, vagy magára kötelezőnek ismerte el, feltéve, hogy az alábbi feltételek valamelyike fennáll:
a) a kiállító az okiratot saját kezűleg írta és aláírta;
b) két tanú az okiraton aláírásával igazolja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük sajátkezű aláírásának ismerte el; az okiraton a tanúk lakóhelyét (címét) is fel kell tüntetni;
c) a kiállító aláírása vagy kézjegye az okiraton bíróilag vagy közjegyzőileg hitelesítve van;
d) a gazdálkodó szervezet által üzleti körében kiállított okiratot szabályszerűen aláírták;
e) ügyvéd (jogtanácsos) az általa készített okirat szabályszerű ellenjegyzésével bizonyítja, hogy a kiállító a nem általa írt okiratot előtte írta alá, vagy aláírását előtte saját kezű aláírásának ismerte el, illetőleg a kiállító minősített elektronikus aláírásával aláírt elektronikus okirat tartalma az ügyvéd által készített elektronikus okiratéval megegyezik;
f) az elektronikus okiraton kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírást helyezett el.”

• A pályázatban szereplő nyilatkozatok tanúi lehetnek-e családtagok?
• Lehet-e tanú a testvérem vagy annak 18. életévét már betöltött gyermeke?

Válasz:


Igen.

• Nyilatkozatok tanúzásához bárki megfelel?

• Tanú lehet-e közeli hozzátartozó?

Válasz:


Igen, amennyiben az illető tanúzási képességgel rendelkezik.

• A személyazonossági igazolványom lejárt, cseréje folyamatban van. Amennyiben a benyújtási határidőig az új igazolvány nem érkezik meg, érvényes pályázathoz benyújthatom-e az Okmányirodától kapott igazolást egyszerű másolatban, vagy esetleg használhatom-e a kártya alakú (új típusú) jogosítványom egyszerű másolatát?

• Lejárt személyi igazolvány esetén elég a vezetői engedély másolatát mellékelni, vagy szükséges igényelni új személyi igazolványt, és ebben az esetben az ideiglenes személyi igazolvány másolatát mellékelni?

Válasz:


Az új típusú gépjármű vezetői engedély, útlevél, valamint az okmányirodától kapott igazolás is alkalmas a személyazonosító adatok hiteles tanúsítására, így az Ön által említett esetben elfogadható a pályázó személyének ily formán történő igazolása. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Kiírás elsődlegesen személyi igazolvány egyszerű másolatának csatolását írja elő.

• Ha több dohányboltra szeretnék pályázatot benyújtani, akkor a pályázati feltételek között szereplő okiratokat, mint pl. adóigazolás, erkölcsi bizonyítvány, minden pályázathoz eredeti példányban kell-e benyújtani, vagy egy pályázathoz eredeti példányban és a további pályázatokhoz elegendő a másolat?
• Több, azonos területi kódra kért pályázat benyújtása esetén is mindegyik pályázati anyagra eredeti önkormányzati, NAV, és erkölcsi igazolás kell?
• A díjak befizetéséről szóló igazolás külön-külön kell, hogy készüljön (azaz 2-2 db igazolást várnak), avagy rá lehet íratni egy igazolásra is a 2 tétel adatait?

Válasz:


A Kiírás IV. 3.2. pontja tartalmazza a pályázathoz csatolandó mellékletek listáját. Tekintettel arra, hogy koncessziós jogosultságonként külön-külön kell pályázatot benyújtani, ezért az eredeti okiratokat valamennyi pályázatban külön kell csatolni egy eredeti és egy másolati példányban. Az eredményhirdetés napját követően kiállított erkölcsi bizonyítványt eredetiben kell majd a koncessziós szerződés megkötéséig mellékelni.

• A csatolandó mellékletek 5. pontja szerint egy nyilatkozatot kell benyújtani, hogy milyen formában kerül megalapításra a vállalat. A kiírás a 3. és 5. számú melléklet szerint kéri a nyilatkozatot. Én erre való utalást a 4. sz. nyilatkozatmintában találtam. Ehhez a ponthoz mit kell akkor benyújtani?

Válasz:


A Kiírás IV. 3.2. pontja tartalmazza a pályázathoz csatolandó mellékleteket. A 2. sz. Működési Formáról szóló nyilatkozatban tud nyilatkozni, hogy egyéni vállalkozóként, vagy gazdasági társasági formában szeretné majd folytatni a tevékenységet. A 4. sz. Koncessziós Társaságról szóló nyilatkozatot akkor szükséges kitölteni, amennyiben a 2. sz. nyilatkozatban a gazdasági társasági formát jelölte meg.

• A pályázati kiírás melyik részét kell beadni? Mind a 71 oldalt?

• A kinyomtatott pályázatot teljes egészében összetűzve, kitöltve /71 oldal/ kell beküldeni, vagy csak a szükséges oldalakat?

Válasz:


A Kiírás IV. 3.2. pontja tartalmazza a pályázathoz csatolandó mellékletek listáját, mely nem tartalmazza a Kiírás szövegét, mint csatolandó dokumentumot. Erre való tekintettel kérjük, hogy ne adják be a Pályázati Kiírás szövegét!

• Érdeklődöm, hogy a pályázat beadásakor mellékelni kell-e a Koncessziós szerződés tervezetét vagy csak sikeres pályázat után kell beadni a Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.-nek?

Válasz:


A pályázati csomag részeként nem kell benyújtani szerződést.

• A pályázati kiírás 4. sz. nyilatkozatminta, koncessziós társaságról szóló dokumentumában nyilatkozom, hogy új gazdasági társaságon keresztül kívánom a tevékenységet folytatni. Ugyanakkor, nem egyértelmű, hogy a tagok felsorolásában a ” további személyek” kifejezés engem is mint, pályázót és korlátlan felelősségű tagot is takar-e, vagy csak a gazdasági társaság többi, korlátolt felelősségű tagját.

Válasz:


A 4. sz. melléklet az újonnan létrehozandó koncessziós társaságban részt venni kívánó, pályázón kívüli, további személyek adatait kell feltűntetni.

• Ha az összeget utalom, a másolt bankszámlakivonat megfelel-e?

Válasz:


A pénzintézeti igazolás a a pályázati díj átutalásáról eredetben szükséges elegendő, és a netbank felületről kinyomtatott utalási másolat nem elfogadható!.

• Pályázati díjak megfizetését az elektronikus banki utalásról szóló visszaigazolás (bizonylat) egyszerű kinyomtatásával lehet- e igazolni, vagy minden esetben szükséges eredeti banki igazolás az utalások megtörténtéről?

• Azt szeretném megkérdezni, hogy az e-bankon keresztül átutalt pályázathoz tartozó összeg igazolását elegendő-e “otthon” kinyomtatni, vagy a bank által kiállított igazolás szükséges az átutalt összegről?

• A pályázati díj átutalásáról szóló igazolásként konkrétan mit szükséges benyújtani? A banktól kell kérni egy banki igazolást az összeg átutalásáról vagy elegendő az átutalásról szóló bankszámlakivonat?

• A kérdésem az lenne, hogy az átutalások igazolására elegendő, a pénzintézet igazolása, illetve bakszámlakivonat csatolása?

Válasz:


A Kiírás IV. 1.2. és IV. 3.2 pontja alapján eredeti pénzintézeti igazolás szükséges és a netbank felületről kinyomtatott utalási másolat sem elfogadható!

• A nyilatkozat kitöltésénél, ha pályázóra nem vonatkozik, sem a munkanélküliség sem a megváltozott munkaképességű tulajdonság akkor nem kell aláhúzni egyik állítást sem?

Válasz:


Csak az Önre igaz és bizonyítható állításokat kell aláhúznia.

• Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázati kiírás IV. 3.2 pontja szerinti mellékletek csatolásánál a sorrendben a 9. számú melléklet a meghatalmazás, ha meghatalmazott jár el, ha nincs meghatalmazott, akkor a 9. sz. mellékletet ki kell hagyni és a 8. után a 10. mellékletet kell becsatolni?

Válasz:


Igen.

• Hibának számít-e az, ha csatolunk be dokumentumokat az esetleges munkavállalóval kötendő munkaszerződésről, rokkantsági bizonyítványról, dohány kiskereskedői minimum vizsgáról?

Válasz:


Nem.

• Szeretném megkérdezni, hogy a 2009-ben kiadott postahivatalban megnyitott dohányáru eladásra megszerzett engedély helyett kell-e új engedélyt kérni a NAV-tól?

Válasz:


Kiíró nem illetékes a kérdésben, javasoljuk a NAV-hoz fordulni, ugyanakkor felhívjuk figyelmét a Kiírás III.4.1.1 pontjában foglaltakra.

• A kérdésem a következő: mit jelent az pontosan, hogy “Nav együttes nemleges adóigazolás eredetben”, amit szerződéskötés előtt kell beszerezni?

Válasz:


A Nemzeti Adó és Vámhivatal tartja nyilván mind az adó, mind a vám-tartozásokat, a kettőről „együttesen” adja ki a nyilatkozatot.

• Amennyiben a 4. számú nyilatkozat pályázatomra nem vonatkozik, mivel egyéni vállalkozóként pályázom, abban az esetben ezt a nyilatkozatot nem kell csatolnom a pályázathoz, még olyan fejléccel sem, hogy ” Pályázatomra nem vonatkozik, így nem került kitöltésre?

• Továbbá ha egyéni vállalkozóként kívánom a tevékenységet folytatni, akkor kell-e a 4. számú nyilatkozatot is mellékelni?

Válasz:


Az Ön által említett 4. sz. nyilatkozat 1. lábléce egyértelműen kimondja, hogy a nyilatkozat csatolása kizárólag abban az esetben szükséges, ha a pályázó gazdasági társasági formában kívánja a tevékenységet gyakorolni.

• A nyilatkozatminták formája kitöltve nem menthető a kitöltés során használt számítógépre?

Válasz:


Nem.

• Amennyiben egy boltot szeretnék üzemeltetni akkor elég-e a 2. számú mellékletet kitölteni és csatolni a pályázathoz vagy mellékelni kell az 5. számú nyilatkozatot is?

Válasz:


A Kiírás IV. 3.2 pontja értelmében valamennyi benyújtott pályázatnak kötelező csatolmányát kell, hogy képezze a pályázó által kitöltött 5. sz. nyilatkozat.

• Az köztartozás mentességet és adótartozás mentességet nettó adóigazolással vagy adónemenkénti igazolással kell majd igazolni?

• Az 1. sz. nyilatkozat 2. pontjában nyilatkozni kell a székhely és a lakhely azonosságáról. Utóbbit a lakcímkártya másolatának becsatolásával igazolom, de egyéni vállalkozóként az előbbit – cégkivonat hiányában – megfelelő-e a vállalkozói igazolvány másolatával igazolni, amin szerepel a székhely vagy telephely címe?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Kiírás III.2.4. pontja szerinti kizáró okok hiányáról már a pályázatukban kell nyilatkozniuk, a 3. sz. nyilatkozatminta kitöltésével. E nyilatkozatok tartamának igazolására valamennyi nyertes pályázó a koncessziós szerződés megkötéséig köteles a Kiírás előbbiekben hivatkozott pontjának utolsó bekezdése szerint.

• A másik kérdésem a 2. számú adatlap helyes kitöltésére vonatkozik. A pályázó által becsatolt mellékletek, nyilatkozatok felsorolásának bővítése, további sorszámok felvitele milyen módon történjen? Történhet pótlappal?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 2. sz. melléklet szerinti Adatlapon kizárólag a Kiírás szerint közzétett a pályázó által kitöltött nyomtatványokat kell felsorolni. Szüksége esetén a sorok bővíthetők pótlap hozzáadásával.

• Ha egyéni vállalkozó leszek, akkor ki kell töltenem a 4. sz. nyilatkozatot?

Válasz:


Nem.

• Sehol nem találom a kiírás 1.sz. mellékletét.

Válasz:


A Kiírás pályázható jogosultságok település / terület szerinti megoszlását a Kiírás 23. oldalán kezdődő 1. sz. melléklete tartalmazza.

• Kérdésem, hogy a nyitvatartási időre, a továbbképzésre, a működés kezdetére vonatkozó “magánokiratban foglalt nyilatkozat ” azon a minták között szereplő 2 tanú aláírásával igazolt nyilatkozatot értsem vagy ügyvéd, vagy közjegyző által ellenjegyzett iratot.

Válasz:


Az Ön által megnevezett nyilatkozati minták megtalálhatóak a Kiírásban.

• A honlapon kitölthető Adatlap (2. sz. melléklet) csatolandó dokumentumai felsorolásnál nincs elegendő hely minden csatolandó melléklet felsorolására. Kérdésem: Ki lehet tollal egészíteni a felsorolást?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a 2. sz. mellékletben kizárólag azon mellékleteket, nyilatkozatokat kell felsorolni, amelyek a Kiírásban a pályázók rendelkezésére lettek bocsátva. Szükség esetén a sorok bővíthetőek.

• Kérdésem az lenne, hogy a lefűzés előtt a pályázat elejére egy saját szerkesztésű (pályázat megnevezése, pályázó neve, címe, dátum) fedlapot lehet-e tenni?

• Kell-e Fed lap a pályázat tetejére?

Válasz:


A Kiírás ennek lehetőségét nem zárja ki.

5. Település listával, illetve jogosultságok számával kapcsolatos kérdések:

• Érdeklődni szeretnék, hogy pályázatot lehet-e benyújtani nem az állandó lakóhelyemen lévő üzletnyitásra?

Válasz:


Igen.

• Ugyanazon személy pályázhat-e több, különböző településen folyatandó dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására?

Válasz:


Igen.

• A kiírás alapján egy személlyel egy időben legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Ez azt jelenti, hogy egy koncessziós szerződés egy dohánybolt üzemeltetésére vonatkozik, vagyis egy személy összesen öt dohányboltot üzemeltethet, vagy egy koncessziós szerződés egy településre vonatkozik, és így egy személy akár öt település vonatkozásában benyújthat településenként több boltra pályázatot?

• Egy pályázó 5 üzletet nyithat településenként 2 település esetén már tízet?

Válasz:


A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 8. § (3) bekezdése értelmében egy személlyel egy időpontban legfeljebb öt megkötött koncessziós szerződés lehet hatályban. Vagyis egy személy országos szinten legfeljebb öt dohánybolt nyitására feljogosító koncessziós joggal rendelkezhet, azzal, hogy azon települések esetében, ahol egynél több koncessziós jog kerül meghirdetésre, egy személy nem birtokolhatja az adott településen elnyerhető koncessziós jogok kétharmadát.

• A pályázó akár 10 pályázatot is benyújthat, ha engedi a település/ települések nagysága, de csak maximum 5 jogot szerezhet?

Válasz:


A pályázó ugyanazon település / terület vonatkozásában maximálisan a Kiírás 1. sz. mellékletének megfelelő sorában meghatározott számú (1-5) pályázatot adhat be, tekintettel az egy személy által maximálisan elnyerhető jogosultságok számára. A pályázó más település / terület vonatkozásában további pályázato(ka)t adhat be, de itt is figyelembe kell venni a másik település / terület szerinti maximálisan beadható pályázatok számát.

• Ha egy település 2 dohánybolt nyitására jogosult, de csak 1 érvényes pályázat érkezik, akkor új pályázat kerül kiírásra a maradék egy helyre, vagy a másikat majd az állam fogja üzemeltetni?

Válasz:


A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében, pályázat eredménytelensége esetén legkésőbb az eredménytelenség kihirdetését követő 6 hónapon belül új pályázatot kell kiírni.

• Azon kis falukban, amelyek gazdaságilag egy városhoz tartoznak a várostól való távolság 10 km, a lakosság 2000 fő alatti, nyithatnak-e egy nemzeti dohányboltot? A városhoz kiírt nyitható nemzeti dohányboltok közül egy a hozzá tartozó falut illeti-e? És a városi (35000 fő) vagy a 2000 fő alatti koncessziós díjat kell-e megfizetni?

Válasz:


A Kiírás I. sz. Mellékletében található település és terület lista az egyes önkormányzatok közigazgatási határai alapján lett meghatározva, így ezt kell figyelembe venni a pályázat beadásnál, az árusítóhely későbbi működésénél, valamint a fizetendő koncessziós díjnál, melynek mértékét a Kiírás III. 3.1. pontja tartalmazza. Az árusítási forma meghatározásánál figyelemmel kell lenni a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 11. §-ában foglaltakra. Hangsúlyozzuk, hogy a lakosságszám számításánál az adott település közigazgatási határa az irányadó.

• 300 lélekszámú faluban lakom, itt üzletet üzemeltetek. Kb. 60 ember dohányzik. Észrevételem az, hogy az ehhez hasonló kistelepülések feltételeire nem tér ki a tájékoztató. Véleményem szerint nagyon költséges az esetleges pályázási lehetőség. Szeretnék tájékoztatást kapni a hozzánk hasonló kistelepülések pályázati feltételeiről.

Válasz:


A pályázati feltételek országosan egységesek.

• Jászkarajenőt nem tartalmazza a Kiírva településlistája, viszont a 2013. április 23-án közzétett érvénytelenítési listán rajta van. Kérdésem: ebben az esetben nincs lehetőség pályázni Jászkarajenőre pályázni?

Válasz:


Tájékoztatjuk, hogy a Kiírás 1. sz. Melléklete tartalmazza azokat a Településeket, ahova a Kiíró jelen pályázati kiírására beérkező pályázat által megpályázható jogosultságot tesz lehetővé. Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen – 2013. május 2-án közzétett – Pályázati kiírás azokat a településeket tartalmazza, ahova a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2013. február 22-i ajánlati határidővel meghirdetett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedésére kiírt nyilvános koncessziós pályázatára pályázat nem érkezett.

• 2000 fő alatti állandó lakosú turisztikai települések lakossága a szezonális időszakban akár 30000 főre is nőhet. Van-e lehetőség ezeken a helyeken plusz pályázat beadására ebben az időszakban?

• Szezonális helyeken, ahol a nyári szezonban hétvégenként akár meg tízszereződik a lakosok száma, ott szezonálisan is lehet e üzemeltetni, ebből kifolyólag a nyári szezont figyelembe véve, több ilyen elárusító helyre van e lehetőség pályázni.

Válasz:


A Kiírás 1. sz. mellékletében található településekhez tartozó jogosultságszámok az adott közigazgatási egység állandó bejelentett lakosainak száma alapján lett megállapítva. Így nincs lehetőség a fenti eltérések figyelembevételére. Tájékoztatjuk, hogy a Kiírás 1. sz. Melléklete tartalmazza a megpályázható jogosultságok darabszámának településenkénti szerinti megoszlását.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy sem a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény, sem pedig a Kiírás nem tartalmaz rendelkezést körzetekre, illetve a megnyíló dohányboltok településen, belüli elhelyezkedésére vonatkozóan, így nem köti meg a megnyíló dohányboltok létesítési helyét, azok egymáshoz viszonyított távolságát. Az elnyert koncessziós jog alapján az adott településen, annak közigazgatási határán belül bárhol nyitható dohánybolt, a megpályázható jogosultságok darabszámának megfelelően. Ezen nyári szezonban nagyobb forgalmat lebonyolító boltok vélhetően nagyobb nyereséget is tudnak termelni a koncessziós jog jogosultjának.

• Egy 3000 fős településen kettő dohányboltra adnak engedélyt a koncessziós pályázat szerint, de csak egy sikeres pályázat lesz. Ebben az esetben egy bolt marad?

Válasz:


A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 10. § (2) bekezdése értelmében a pályázat eredménytelensége esetén legkésőbb az eredménytelenség kihirdetését követő 6 hónapon belül új pályázatot kell kiírni és annak eredményéről a határidőn belül határozni is kell.

• Hány boltot üzemeltethetek egy elnyert jogosultsággal?

Válasz:


Egy elnyert jogosultsággal kizárólag egy bolt üzemeltetésére van lehetőség.

• Az iránt szeretnék érdeklődni, hogy mi már 7 éve működtetünk egy pénzváltó-dohány boltot a határon. Megkaphatjuk-e a koncessziót lakott területen kívülre is, és a belvárosi boltunkban / ahol jelenleg csak pénzváltó üzemel / árulhatunk-e majd – sikeres pályázat esetén – cigarettát is?

Válasz:


Ismételten felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy egy elnyert jogosultsággal kizárólag egy bolt üzemeltetésére van lehetőség. Továbbá hangsúlyozzuk, hogy a Kiírás 1. sz. mellékletében meghatározott jogosultságok az adott közigazgatási területek határain belül biztosítják a koncessziós jog gyakorlásának lehetőséget.

• Kérem szíves tájékoztatásukat azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy van-e bármely lehetőség koncesszió elnyerésére és így dohány árusítására szezonálisan, évente 4-6 hónapon át nyitva tartó szabadtéri rendezvény helyszínén? A kérdést első sorban a meghatározott szolgáltatási, és folyamatos nyitvatartási kötelezettségre vonatkozó előírás indokolja.

Válasz:


Nem. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kiírás II. 1. pontja értelmében, az elnyert jogosultság alapján, a Koncessziót gyakorlót ellátási kötelezettség terheli. Amennyiben e kötelezettségének a Kiírás III. 6. pontja alapján nem tesz eleget, a jogosulttal megkötött koncessziós szerződés, annak lejárta előtt megszűnik.

6. Prioritással kapcsolatos kérdések:

• Kérdésem az lenne, hogy amennyiben több településen is pályázok dohánybolt koncessziós jogára, és ez esetben ugye nyilatkoznom kell a települések sorrendjéről, ez esetben az elbírálás miként történik. Erre vonatkozó leírást nem találtam, csak az úgymond egyszerű esetre az “elbírálás menete” pontban. Kérem, hogy tájékoztassanak arról, hogy milyen szempontok szerint zajlik az elbírálás ezen esetekben. Hány fordulós így az elbírálás?

Válasz:


Tájékoztatjuk, hogy a prioritásnak az értékelés szerinti megvalósításának magyarázatát a Kiírás IV. 5. pontja tartalmazza.

• Amennyiben két településen egy-egy dohányüzlet üzemeltetésére kívánok pályázni, a pályázat benyújtásakor kell-e prioritást megjelölni?

• Az adatlapok, illetve a Nyilatkozatok fejléce tartalmazza a “Pályázat prioritásának száma” kérdést, illetve a lábjegyzetben magyarázatként szerepel: “a pályázó által benyújtott 5. sz. nyilatkozat tartalmának megfelelően”. Az 5 sz. nyilatkozatot azonban csak akkor kell benyújtani, ha “a pályázó egyszerre ötnél több jogosultság elnyerésére pályázik”. Kérdésem: mit kell beírni a “Pályázat prioritásának száma” rovatokba, ha nem nyújtunk be 5. sz. nyilatkozatot?

• Amennyiben csak 1 db pályázatot szeretnék benyújtani az 5. számú mellékletet nem kell csatolni? Egy beadott pályázat esetén mit kell írni az átutalási közlemény rovatba a prioritáshoz?

• Ha csak egy pályázatot kívánok benyújtani, akkor a prioritási sorrendről szóló nyilatkozatot be kell adni?

• Az ADATLAP kitöltésekor a ” pályázat prioritásának a száma” rovatba kell-e valamit írnom, ha csak egyetlen dohányüzlet koncessziós jogára pályázok, ha kell, akkor mit?

• A nyilatkozat prioritási sorrendről csak akkor nyújtandó be, ha egy pályázó 5-nél több pályázatot kíván benyújtani? Ha igen, akkor azok, akik ennél kevesebbet adnak be, azok mit írjanak a kitöltendő nyomtatványok azon részébe, amit ennek a nyilatkozatnak alapján kell kitölteni? Továbbá mi a helyzet, ha pl. kettő pályázatot adok be, de azok közül csak az egyik pályázatom nyerne és el szeretném dönteni, hogy a beadott két pályázatom közül inkább melyik élvezzen előnyt, tehát én is szeretném preferálni valamelyik üzletemet? Kitölthetem a nyilatkozatot a prioritási sorrendről ilyen esetben is és megjelölhetem, hogy inkább melyikkel szeretném nyerni, ha választanom kell?

• Az 5. sz. nyilatkozat a prioritás sorrendre vonatkozik? A megjegyzésben szerepel, hogy csak abban az esetben kell csatolni, ha ötnél több jogosultság elnyerésére pályázik a pályázó. Én összesen egy településen, kettő jogosultságra akarok pályázni, tehát ebben az értelemben nem kell az 5. sz. nyilatkozatot csatolnom. Ezzel szemben az adott pályázat prioritásának a számára több helyen is nyilatkozni kell legelőször is az átutalásoknál, az Ajánlati formalevél táblázatos részén és szinte minden kötelező mellékletnél.

Válasz:


A prioritási a Kiírás 5. sz. mellékletének 1. megjegyzésében foglaltakkal ellentétben minden pályázat esetén kitöltendő, mivel a Kiírás IV.3.2. pontja értelmében valamennyi benyújtott pályázathoz csatolni kell a prioritási sorrendre vonatkozó 5. sz. mellékletet. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a prioritási számot fel kell tűntetni a pályázati díj átutalási közleményében. Egy beadott pályázat esetében is kötelező az átutalási közleményben feltűntetni a prioritási sorszámot, mely ez esetben 1 lesz.

• Érdeklődni szeretnék, hogy ha több mint 10 pályázatot nyújtok be, akkor az 5. sz. nyilatkozaton ahol a prioritási sorrendről kell nyilatkozni ott a táblázat utolsó n. sorába szükséges-e valamit írni vagy üresen kell hagyni?

Válasz:


Az Ön által említett esetben az 5. sz. nyilatkozat pótlapok hozzáadásával bővíthető, a nyilatkozat minta szerinti forma és tartalom megtartása mellett.

• Pontosítást kérnék az 5. sz. nyilatkozatban szereplő prioritás számra vonatkozóan. Jól értelmezem e, hogy ennek db számban meg kell egyeznie az összes benyújtott igény db számával?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az 5. sz. nyilatkozatminta kitöltésére vonatkozó részletes tájékoztató került feltöltésre a www.nemzetidohany.hu weboldal aktuális menüpontja alá.

• Amennyiben 1 településre vonatkozóan, 1 jogosultság szerzését célozva kívánok pályázatot benyújtani, akkor 1-et kell, hogy írjak a dokumentumok fő adatai közül “A pályázat prioritásának száma”-hoz, vagy esetleg azt, hogy “NEM RELEVÁNS”?

• Jól értelmezem-e, hogy ha összesen 1 dohánybolt üzemeltetésére pályázom, akkor az 5. sz. nyilatkozatot a prioritási sorrendről nem kell becsatolnom, és ahol a pályázat prioritási számát kérik oda 1 -et írok?

• Ha Pályázó összesen egy db jogosultságra pályázik, akkor a pályázati díj átutalási közlemény rovatban milyen prioritás számot tűntessen fel? A kérdés vonatkozik valamennyi minta nyilatkozatra is, hiszen mindenhol fel kell tűntetni a prioritás számát.

Válasz:


Ismételten felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy az 5. sz. nyilatkozat valamennyi benyújtott pályázat esetében kitöltendő és csatolandó. Így 1 darab pályázat beadása esetén is kötelező kitölteni. Ekkor a prioritáshoz 1-es számot írjon.

• Kérdésem a prioritási sorrend megállapításához kapcsolódik. Összesen 5 db pályázatot szeretne egy természetes személy benyújtani, majd azt egyetlen gazdasági társaságban (koncessziós társaságba) működtetni. Szükséges e növekvő sorrendet felállítani a pályázatok között? (Tehát az összes pályázat közül, amelyik a legfontosabb azt jelöljük 1-el, majd így csökken tovább.)

Válasz:


A pályázó számára legfontosabb kerüljön az első ranghelyen rangsorolásra. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a prioritási sorrend megadására vonatkozó 5. sz. nyilatkozat kitöltése minden benyújtott pályázat esetében kötelező. Az ehhez kapcsolódó kitöltési segédletet megtalálja a www.nemzetidohany.hu weboldal Aktuális menüpontban.

• A honlapon megjelent, kitöltött „Prioritási segédlet – MINTA Jogosultsághoz tartozó településazonosító száma oszlopában” a település neve is szerepel, bár az oszlop fejléce csak azonosító számot ír elő. (Az azonosító szám egyebekben a település kód?) Ha Pályázó a minta szerint tölti ki a nyilatkozatot, úgy az nem jelenti a IV. 4. xii. szerinti érvénytelenítést? Hiszen csak azonosító számot kér az oszlop.

Válasz:


Felhívjuk figyelmét, hogy az 5. sz. melléklet település azonosító száma oszlopában mindenképpen tűntesse fel, megpályázott település Kiírás 1. sz. melléklete szerinti azonosító számát. Nem elutasító ok, ha megnevezi a települést is, azonban az azonosító elhagyása nem elfogadható.

7. Üzleti tervvel kapcsolatos kérdések:

• Nem világos számomra, hogy az üzleti tervre van-e előírt formanyomtatvány, vagy pedig önállóan kell elkészíteni?

• Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázat benyújtásához szükséges üzleti tervnek vannak-e kötelező formai illetve tartalmi elemei? Amennyiben igen, melyek ezek? Van-e esetleg egy minta ehhez?

• Érdeklődnék, hogy a pályázati anyagban benyújtandó üzleti tervnek van-e valamilyen formai követelménye, esetlegesen egy minta alapján szükséges-e kitölteni?

• Az üzleti terv készítéséhez létezik formanyomtatvány vagy minta? Ha igen, hol érhető el?

• Az üzleti tervre vonatkozóan nem találtunk előírásokat. Meghatározható-e, hogy min-max hány oldal terjedelmű legyen, és különös tekintettel mire kell kiterjednie? Vagy pedig egy általános értékű üzleti tervet kell benyújtani, a szakma által elfogadott tartalommal?

• A pályázati útmutatóban több helyen utalnak az üzleti tervre, azonban a formanyomtatványok között nem szerepel. Szabadon választott üzleti tervet kell benyújtani, vagy tartalmi követelmény lesz hozzá?

• Érdeklődni szeretnék, hogy a pályázat benyújtásához szükséges üzleti tervnek vannak-e kötelező formai illetve tartalmi elemei? Amennyiben igen, melyek ezek? Van-e esetleg egy minta ehhez?

• Van-e az üzleti terv elkészítéséhez segédlet, ami a tartalmi elvárásokra rávilágít?

• Az üzleti terv formai előírásai között szereplő egy sor max. 140 leütés minek értelmezhető (karakter szám szóközzel vagy karakter szám szóköz nélkül vagy esetleg más)?

Válasz:


Az üzleti terv elkészítésére nincs kötelező formanyomtatvány. Az üzleti tervre vonatkozó formai előírásokat a Kiírás 4. sz. mellékletének h) pontja tartalmazza. A karakterszámba beleszámítandó a szavak közötti karakterek.

• Ha személyesen, papír alapon kívánjuk átvenni a pályázati csomagot, abban esetleg van-e az üzleti tervnek is külön számozott lap, vagy bármilyen formátumban készülhet az üzleti terv?

Válasz:


A Kiírás nem tartalmaz az üzleti tervnek külön üres számozott lapokat. Felhívjuk a figyelmet az üzleti tervre vonatkozó formai követelmények betartására, melyet a Kiírás 4. sz. mellékletének h) pontja tartalmazza.

• Az üzleti tervezetem magam is megírhatom, vagy tanácsosabb lenne egy pályázatíró segítségét igénybe vennem? Hogyan nézzen ez ki, hány oldalból tevődjön össze?

• A pályázat végén kérnek üzleti terv elkészítését. Kérdésem lehet-e ez saját magam által megírt.

• A koncessziós pályázat fontos része az üzleti terv. Azonban az üzleti terv összeállításának, tartalmi követelményeinek leírása nem részletes. Továbbá nem ismert az üzleti terv értékelésének szempontjai, részpontszámai. Kérdésem: Van, vagy lesz-e a későbbiekben az üzleti terv összeállítására vonatkozó részletes szempontrendszer, kötelező tartalmi elemeket részletező útmutató?

Válasz:


A Kiírás nem tartalmaz megkötést arra nézve, hogy ki írja meg az üzleti tervet. Az üzleti terv kritériumait a Kiírás 4. számú melléklete (Értékelési szempontok és magyarázatuk) h) pontja tartalmazza.

• A dohány koncessziós pályázatnál az üzleti tervemhez szeretném csatolni az üzlet bérleti szándéknyilatkozatát. De felmerült bennem a kétely, ha én a pályázatot megnyerem, de a bérbeadó visszalép milyen lehetőségeim lesznek? Elvesztem a pályázatot? Vagy ha találok megfelelő, hasonló jó feltételekkel helyiséget más címen az gond-e? Vagy mondjuk 8-év múlva olyan mértékben megemeli a bérleti díjat, hogy azt nem tudom kigazdálkodni, akkor elköltözhetek?

• Számít-e a pályázat értékelésnél, hogy van előszerződésem a leendő üzlet bérleti jogára?

• Az elkészítendő és csatolandó üzleti tervben ki kell e térni a gazdasági társaság (koncessziós társaság) eredményeire, illetve szükséges e mérlegtervet, eredménytervet, pénzügyi tervet készíteni?

• Az üzlet tervben a pályázónak meg kell-e adnia az általa létesíteni kívánt dohánybolt várható forgalmát forintban kifejezve?

• Az üzleti tervben szükséges-e a számszaki adatok bemutatása, mellyel a rentábilis működést alátámasztja?

• Az üzleti tervbe beírható az egyéb termékértékesítés is, tehát a teljes tevékenység?

• Az üzlet tervben a pályázónak meg kell-e adnia az általa létesíteni kívánt dohánybolt várható forgalmát forintban kifejezve?

• Előnyt jelent-e a pályázat elbírálásánál, ha az üzleti tervemben az szerepel, hogy a dohányboltban lottózót is üzemeltetnék?

• Az üzleti terv részeként benyújtott pénzügyi tervnek tartalmaznia kell eredmény kimutatást, mérleget és cash-flow-t is, vagy elég csak egy bevétel/ költségek tény/terv adat táblázat az elemzésekhez?

• A kérdésem az lenne, hogy ha a dohányértékesítést valaki egy már létező, évek óta működő bt-n keresztül kívánja folytatni (azt tudjuk, hogy magánszemély pályázhat és meg kell jelölni a jövőbeli társasági formát), akkor az üzleti tervet úgy kell készíteni, hogy az tartalmazza az összes tevékenységből származó adatokat, vagy csak külön a dohányértékesítésre vonatkozólag?

• A koncesszió elnyerése esetén betéti társaságot kívánok alapítani. A működéshez véleményem szerint szükséges tőkével rendelkezem. Nem találtam arra vonatkozóan sem nyilatkozat mintát, sem utalást, hogy kell-e valamilyen formában “bizonyítani”, hogy a szükséges tőke rendelkezésemre áll, illetve arra sem, hogy betéti társaság esetén a betéti tőkére vonatkozna-e valamilyen kötelem. Elégséges-e az üzleti tervben arra utaló nyilatkozat, hogy a működéshez szükséges tőke a pályázó rendelkezésére áll.

• Melyik évet a 2013. év vagy 2014.év vagy célszerű mind kettőt.

• Elégséges-e az üzleti tervben arra utaló nyilatkozat, hogy a működéshez szükséges tőke a pályázó rendelkezésére áll?

Válasz:


A Kiírás IV. 3.2. pontja tartalmazza a pályázathoz csatolandó mellékletek felsorolását. Felhívjuk a figyelmet, hogy az üzleti terv tartalmi részére vonatkozó információkat a Kiírás 4. sz. mellékletének h) pontja tartalmazza, mely nem rendelkezik a dohányboltra vonatkozó bérleti szerződésről. A pályázó üzleti terve tartalmazhatja mindazokat a pályázó által fontosnak tartott információkat, amelyek az üzleti terve megvalósíthatóságát, megalapozottságát, vagy éppen kiemelkedő jellegét alátámasztják.

• Szeretnék érdeklődni, hogy az üzleti terv 10 oldalas terjedelmébe a fed lap és a tartalomjegyzék – mint szöveges rész – beletartozik-e.

• Az üzleti terv szöveges részébe beleértik-e a induló árukészlet táblázatot, a pénzügyi táblázatokat, fotókat?

Válasz:


Nem.

• Az üzleti terv szöveges része max. 10 oldal lehet a mellékletek nélkül. Mellékletnek számít ezek szerint az ábra, táblázat, grafikon, fotó, ha jól gondolom?

Válasz:


Igen, jól gondolja, amennyiben az szervesen nem épül be az üzleti tervbe, hanem mellékletként utalás van rá és akként kerül csatolásra.

• Jól értelmezzük, hogy a csatolandó mellékletekre nem vonatkozik az oldalankénti leütés korlát?

Válasz:


Igen. A Kiírás 4. számú melléklete (Értékelési szempontok és magyarázatuk) h) pontja tartalmazza, az üzleti tervre vonatkozó alaki, formai és tartalmi kritériumokat. Az üzleti tervre vonatkozó kritériumok nem vonatkoznak az üzleti terv mellékleteire, csatolmányaira, melyet az pályázó szabadon állíthat össze, hiszen a pályázó üzleti terve tartalmazhatja mindazokat a pályázó által fontosnak tartott információkat, amelyek az üzleti terve megvalósíthatóságát, megalapozottságát, vagy éppen kiemelkedő jellegét alátámasztják. Az üzleti terv szerves részét képező anyagok azonban nem kerülhetnek csupán azért mellékletként csatolásra, hogy az oldalszám-korlátot ne lépje túl a benyújtott anyag.

• Lehetséges-e a maximum 10 oldalas szöveges részhez (törzsszöveg) külön mellékletként pénzügyi táblákat, egyéb kiegészítő adatsorokat, fényképeket is szerepeltetni, avagy sem? További kérdés, hogy a pénzügyi tervben elvárnak-e konkrét számadatokkal alátámasztott üzleti megtérülési számításokat?

• A Kiírás 4. sz. mellékletének i) pontja úgy fogalmaz, hogy az üzlet terv esetén „a szöveges rész – mellékletek nélkül – max. 10 oldal terjedelmű lehet”. Mivel az üzleti terv a kötelezően beadandó mellékletek közé van felsorolva (IV / 3.2 pont), így az idézett mondatot úgy lehet érteni, hogy az üzleti részhez külön is csatolhatók mellékletek. Ezen okból és/vagy mivel tiltva nincs (és a kizáró okok között nincs rendelkezés a kötelezően beadandó mellékleteken felüli további mellékletekre vonatkozóan), így kimondottan az üzleti tervben tett állítások alátámasztására (tehát a kötelezően felsoroltakon felüli) további (többek között pl. a pályázó szakképesítését, vagy üzleti múltját, sikerességét igazoló) mellékleteket lehet-e benyújtani?

• Az Üzleti terv 1-3 vagy 1-5 éves pénzügyi terv részét Excel formátumban állíthatjuk össze, vagy csak Word formátum engedélyezett?

• Betehetjük-e az 1-5 évre megadott pénzügyi tervet az üzleti terv csatolmányaként Excel formában, mert a prognosztizált adatokat nagyon nehéz Word formátumban a szöveges üzleti tervben megadni, ill. nem is kellően áttekinthető, továbbá az Önök által megadott oldalankénti leütés korláttal nem kivitelezhető.

• Csatolható-e a készletlista az üzleti tervhez függelékként, ami nem számítana bele az üzleti terv oldalszámába.

Válasz:


Az üzleti terv kritériumait a Kiírás 4. számú melléklete (Értékelési szempontok és magyarázatuk) h) pontja tartalmazza, így annak szövegformátumára is. A pályázó üzleti terve tartalmazhatja mindazokat a pályázó által fontosnak tartott információkat, amelyek az üzleti terve megvalósíthatóságát, megalapozottságát, vagy éppen kiemelkedő jellegét alátámasztják.

• A benyújtandó pályázatnak hány évre szóló üzleti tervet kell tartalmaznia? Le kell fedni a teljes szerződési időt, vagy elegendő ennél kevesebb időtartamra is elkészíteni.

• Kérdésem, hogy az üzleti terv hány évre szóljon, és ezzel kapcsolatban milyen kötelező elvárások vannak?

Válasz:


Az üzleti terv formai és tartalmi követelményei megtalálhatók a Kiírás 4. sz. mellékletének (Értékelési szempontok és magyarázatuk) h) pontjában.

• Ha a pályázatban megjelöltem a leendő trafikok konkrét helyét, előnyt biztosít-e?

• A Pályázatban az üzleti tervbe már meglévő, kialakított üzletről (amelyet tovább szeretnék üzemeltetni) szabad-e fotókat behelyezni – szemléltetésképpen? Ha nem, akkor mellékletként? Az üzleti tervbe – tekintettel a gyökeresen megváltozó piaci körülményekre (42 ezer árusítóhely helyett lesz 7 ezer) milyen pénzügyi számításokat vár a Tisztelt Kiíró? Kérdésem azért merült fel, mert az előttünk álló gyökeres változások pénzügyi konzekvenciáit igen nehéz előre precízen behatárolni. Ide tartozó kérdés, hogy ez az üzleti terven belüli pénzügyi – számszaki rész mennyi pontot „hozhat vagy vihet” a végső pontalapú értékelésben?

• Az elkészítendő és csatolandó üzleti tervben ki kell e térni a gazdasági társaság (koncessziós társaság) eredményeire, illetve szükséges e mérlegtervet, eredménytervet, pénzügyi tervet készíteni?

Válasz:


A pályázó üzleti terve tartalmazhatja mindazokat a pályázó által fontosnak tartott információkat, amelyek az üzleti terve megvalósíthatóságát, megalapozottságát, vagy éppen kiemelkedő jellegét alátámasztják.

• A pályázati anyagban meg kell jelölni az üzlet címét?

• A pályázat leadásának időpontjában az üzlethelyiség megadása is szükséges?

• A leendő üzlet pontos helyét, meg kell-e jelölni a pályázatban?

• Előre meg kell neveznem a leendő üzlet pontos helyét (helyrajzi számát), azaz előre béreljek ki bizonytalanra egy konkrét üzletet?

• A leendő helyszín címét, hrsz-át már a pályázat benyújtásakor meg kell adni?

Válasz:


Kötelező jelleggel nem kell megjelölni a pontos helyszínt.

• Ha több lehetséges jogosultságra pályázok, a saját pályázataim üzleti tervének szövege lehet azonos azon pontokban, ahol nincs eltérés?

Válasz:


Az üzleti terv tartalma minden pályázat vonatkozásában a Pályázó döntése.

• Az üzleti tervet tanukkal alá kell-e íratni?

Válasz:


A kiírás erre nézve nem tartalmaz előírást.

• Milyen mértékű változások megengedettek a teljesítés során az eredeti üzletim tervhez képest, különös tekintettel arra, hogy a pályázók nem konkrét helyszínekre pályáznak?

Válasz:


Lásd. Szerződés-tervezet 29.) c) pontjában foglaltakat.

8. A pályázat beadási módjával, formai kritériumokkal kapcsolatos kérdések:

• Be tudjuk e adni személyesen az iratokat?

Válasz:


A Kiírás nem teszi lehetővé a pályázat személyes leadását. A pályázat kizárólag postai úton a Kiírás IV. 1.3. pontjában foglaltak figyelembe vétele mellett adható le.

• Megmondanák mi a pályázatok benyújtásának jelenleg hatályos végső határideje?

Válasz:


Az érvényes benyújtás végső határideje 2013. július 1. 23:59:59 időpontig történő postai feladás.

• Hogyan kell kinéznie a pályázatot tartalmazó borítéknak?

Válasz:


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati dokumentációt tartalmazó boríték adattartamára vonatkozó előírásokat a Kiírás IV. 1.3. pontja tartalmazza. Az alábbi példa szemlélteti a Kiírásnak megfelelő borítékot.

• A borítékot kézzel meg lehet-e címezni a fenti formai követelményeknek megfelelően, vagy csak számítógéppel nyomtatva?

Válasz:


A borítékot megcímezheti kézírással, vagy elkészítheti géppel nyomatot formában is, azonban felhívjuk figyelmét a boríték tartalmi elemei meglétére, valamint az írás olvashatóságára, azaz javasolt nyomtatott betű alkalmazása.

• A tértivevény felirat mit takar? A fehér borítékra rá kell írni, vagy a bélyegeket oda kell ragasztani, esetleg mást?

Válasz:



A tértivevény jelzés a minta borítékon csupán a kötelező feladási formára utal.

• Milyen telefonszámon lehet érdeklődni, hogy biztosan megkapták-e a feladott pályázati csomagot kérem, írják ki a számot.

Válasz:


Tisztelt Pályázó a Kiírás IV. 1.3. pontja értelmében a pályázatát tértivevényesen kell föladnia, így pontosan értesül annak beérkezési tényéről és idejéről. Kiíró nem nyújt tájékoztatást telefonon.

• Mit tegyek, ha nem a Kiírásnak IV. 1.3. pontjának megfelelő formájú borítékban adtam fel pályázatomat?

• Postázási kérdésként merült fel bennem, hogy borítékon kívül, csomagként dobozban (vagy keményebb borítású kartonban) is küldhető-e a pályázat?

Válasz:


Igen.
Ezzel kapcsolatban Felhívjuk figyelmét a Kiírás IV. 1.4 pontjában foglaltakra.

• Kérdésem, hogy a pályázat minden oldalát kettő pld. kell beküldeni? Vagyis melyikek azok az oldalszámok, amelyiket kettő pld. kell aláírva beküldeni?

Válasz:


A pályázat beadásának formai követelményeit a Kiírás IV. 1.3. pontja tartalmazza, melytől való eltérés a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

• A címlapot és a tartalomjegyzéket kell-e számozni? A mellékletek pl.: üzleti terv önmagán belül oldalszámozandó?

• Csak az üzleti tervet vagy a teljes pályázati anyagot (nyilatkozatminták, mellékletek + üzleti terv, az előírt sorrendben) kell folyamatos sorszámozással ellátni?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a folyamatos oldalszámozás a teljes pályázati dokumentációra kell, hogy vonatkozzon.

• Ha a pályázatot csak a kiírásnak megfelelő kötött formában lehet benyújtani, akkor csak kézzel lehet beleírni és az oldalszámozást is kézzel kell megcsinálni, úgy hogy már van egy másik számozás is a pályázat kiírásában.
• A folyamatos oldalszámozás kézzel történő megoldása formailag elfogadható-e?

Válasz:

A pályázat beadásának formai követelményeit a Kiírás IV. 1.3. pontja tartalmazza, így a pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátott, összetűzött vagy összefűzött, és minden oldalán aláírt 1 eredeti és 1 másolati példányban kell benyújtani. Az oldalszámozás kézzel történő megoldása elfogadható.

• A pályázat lefűzése papír vagy műanyag iratlefűzőben nyújtható e be?

Válasz:


A pályázat beadásának módjáról a Kiírás IV. 1.3. pontja rendelkezik. A pályázatokat összetűzött vagy összefűzött módon kell benyújtani. Ezzel a módszerrel biztosítható, hogy a pályázatot roncsolás mentesen ne lehessen szétszedni. Amennyiben a Kiírásban szereplő kritériumoknak az összetűzés vagy összefűzés megfelel, akkor annak anyaga nem mérvadó.

• Pályázat beadásával kapcsolatban érdeklődnék, hogy a pályázati anyagban a nyilatkozatokat, az üzleti tervet, és a mellékleteket egyben lefűzve kell beadni, vagy csak az Üzleti tervet?

Válasz:


A Kiírás értelmében a teljes pályázati anyagot kell összetűzni, vagy összefűzni. Vagyis a több oldalból álló dokumentációt kell egybe fűzni, vagy tűzni.

• A pályázatban foglalt nem egyértelmű számomra, hogy az eredeti és másolati példányt külön-külön kell lefűzni, vagy egybe?

Válasz:


A benyújtott pályázat eredeti és másolat példányát külön-külön összefűzve kell benyújtani.

• Melyik oldalaknak kell a másolati példánya, vagy az egész pályázatot kell még egyszer lemásolni?

Válasz:


A Kiírás IV.1.3. pontja rendelkezik a beadandó pályázatok formai követelményeiről. Vagyis a beadandó 2 pályázat eredeti és a másolati példányának azonosnak kell lennie. Amennyiben az eredeti és a másolati példány között bármilyen eltérés van, úgy az „eredeti”-ként megjelölt pályázatban foglaltakat fogadja el és értékeli a pályázat kiírója.

• “1 db eredeti és 1 darab másolati példányai”, csupán azt jelenti, hogy 2 példányban, vagy van eltérés a két példány között? Másolati az eredeti aláírt fénymásolata?

• Megfelelő-e, ha az eredeti és a másolati példány is kézzel kerül kitöltésre, az oldalszámozás is kézzel történik, a kettő között csupán a pályázat fed lapján szereplő “E”, mint eredeti és “M”, mint másolati jelzés lesz a különbség? (Tehát az eredetiről nem készül fénymásolat).

Válasz:


A másolati példány a teljes leadásra szánt és aláírt pályázati anyagról kell, hogy készüljön beleértve a csatolmányokat is, vagyis az eredeti kézzel kitöltött és aláírt dokumentumokról, valamint az eredeti csatolmányokról készítse el a másolati példányt.

• A pályázati anyag oldalainak számozásánál van sorrendi kötöttség, vagy azt a pályázó határozza meg?

• A nyilatkozatokat és mellékleteket milyen sorrendben kell összetűzve beküldeni! Van-e erre kötelező formai követelmény?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a folyamatos oldalszámozás a teljes pályázati dokumentációra kell, hogy vonatkozzon. A pályázatokhoz kötelezően csatolandó mellékletek ajánlott sorrendiségét a Kiírás IV.3.2. pontja tartalmazza. Az ettől való eltérés nem eredményezi a benyújtott pályázat érvénytelenségét, az csupán a gyorsabb és hatékonyabb feldolgozást segíti elő.

• “A pályázatot folyamatos oldalszámozással ellátott. ” formátumban követeli meg, amely úgy értelmezett, hogy egy lap az két oldal, és minden oldal tartalmaz adatot? A lapsorszámozás 1, 3, 5, 7 … mert egy lapon két oldal van?

Válasz:


Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a Kiírás folyamatos oldalszámozást ír elő és nem lapszámozást.

• Ha mindent egyben, akkor az itt kitöltött, majd kinyomtatott, aláírt nyilatkozatokat, mellékleteket mindent oldalszámmal ellátva kell összefűzni az üzleti tervvel egyben? Vagy az oldalszámozás csak az Üzleti tervre vonatkozik?

• Az oldalszámozás a mellékletekre is vonatkozik e?

Válasz:


A Kiírás értelmében a teljes pályázati anyagot kell oldalszámozással ellátni.

• A kiírásban szereplő “semmilyen információt nem hordozó oldalakat nem kell aláírni, illetve oldalszámozással ellátni)” meghatározás azt jelenti, hogy a lapnak csak egyik oldalára kerül rögzítésre az információ, adatközlés, amely aláírásra is kerül, míg a másik oldal üresen marad, a következő lapnak egyik oldalára kerül ismételten csak adatközlés. Ebben az esetben az oldalszámozás azonos a lapszámozással, ugyan úgy, mint a pályázati kiírás dokumentációnál?

Válasz:


Tájékoztatjuk, hogy értelmezése helytálló. A Kiírás csak az adattartalommal rendelkező oldal, pályázó általi szignózását írja elő.

• Adatlap 4. lábjegyzetében írják, hogy a “dokumentumokat kérjük számuk szerint felsorolni”! Ez mit jelent? Megnevezés után zárójelben a kiírásban szereplő melléklet számot?

Válasz:


A 2. sz. mellékletben a csatolandó mellékletek nyilatkozatok felsorolásánál azokat meg kell nevezni a Kiírás szerinti elnevezéseik figyelembe vételével.

• Alá kell-e írni illetve szignózni azon lapokat is, ahol már vannak aláírások.

Válasz:


A Kiírás IV.1.3. pontja értelmében a pályázat valamennyi oldalát szignózva és folyamatos oldalszámozással ellátva, összetűzve, vagy összefűzve kell leadni.

9. Pályázat visszavonásával, módosításával kapcsolatos kérdések:

• Van lehetőségem a benyújtott pályázatom módosítására?

Válasz:


A Kiírás IV. 1.4 pontja értelmében nincs lehetőség a már benyújtott pályázat módosítására.

• Visszavonhatom a már benyújtott pályázatomat?

Válasz:


Az ajánlati kötöttség beálltáig (2013. július 1.) van lehetőség a már benyújtott pályázat visszavonására.

• A beadott pályázatomban tartalmi hiba van, ha módosítani akarom, be kell adnom egy új pályázatot? Viszont újból kell be fizetnem a pályázati díjat?

Válasz:


A Kiírás IV. 1.4. pontja értelmében a már benyújtott pályázatok módosítására nincs lehetőség. Az Ön által említett esetben vissza kell vonnia pályázatát és újat kell benyújtania. Nem szükséges újra megfizetnie a korábban megfizetett pályázati díjat, amennyiben az hozzárendelhető az újonnan beadott pályázatához, azaz megegyezik a pályázó személye, a megpályázott jogosultság, és a prioritás.

10. Egyéb:

• A pályázat benyújtásához szükséges személyes azonosítóhoz milyen módon lehet hozzájutni?

Válasz:


A pályázat benyújtásához nem szükséges külön személyes azonosítót igényelni.

• Ugye jól értjük, hogy amennyiben ugyanazon pályázó több dohányboltra (max. 5) vonatkozó pályázatot kíván beadni, abban az esetben minden egyes boltra külön-külön pályázni kell és pályázatonként külön-külön üzleti tervet (árbevétel és mérlegtervet, SWOT elemzést stb.) kell benyújtani? Azaz nem lehetséges egyszerre mondjuk 5 – azonos régióban levő – boltra vonatkozólag összevont üzleti tervet benyújtani, összevont árbevétel és egyéb piaci adatokkal, jellemzőkkel?

• Amennyiben 1 pályázó 2 bolt nyitására szeretne pályázni, akkor 2 különálló dokumentumcsomagot (pályázatot) szükséges benyújtani?

Válasz:


Minden egyes megpályázott jogosultság vonatkozásában külön-külön pályázatot kell benyújtani, az összes szükséges melléklettel és nyilatkozattal együtt. Összevont üzleti terv benyújtására nincs lehetőség.

• A felhívás szövegéből és a rendelkezésre bocsátott nyilatkozat- és melléklet mintákból a pályázó számára nem derül ki, hogy milyen melléklet becsatolása szükséges “1. sz. MELLÉKLET”-ként! A felhívás kiköti, hogy a mellékletek és nyilatkozatok elnevezésétől és számozásától sem lehet eltérni, azonban, ez esetben a pályázó ajánlata “2. sz. melléklet”-tel kezdődik, ‘1. sz. melléklet” nélkül! (1. sz. NYILATKOZAT mintarendelkezésre áll!). Kérem szíves segítségüket az ellentmondás feloldása érdekében!

Válasz:


Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a Kiírás 1. sz. melléklete tartalmazza a pályázható jogosultságokat település szerinti megoszlásban.

• Egy beadott pályázat a pályázati határidő lejárta előtt módosítható e?

Válasz:


A Kiírás IV.1.4. pontja értelmében a pályázó a benyújtott pályázatához kötve van a pályázati kötöttség kezdő időpontjától számított 150 napig. A pályázó ajánlatát az ajánlati kötöttség beálltáig vonhatja vissza. Felhívjuk a tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a benyújtott pályázatot módosítani, vagy kiegészíteni nem lehet. Vagyis ha egy pályázó a benyújtott pályázatát módosítani szeretné, azt egy módon teheti meg. Az ajánlati kötöttség beálltáig a korábban benyújtott pályázatát vissza kell vonnia és újat kell beadnia.