Megjelent a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság átengedéséről szóló nyilvános koncessziós pályázati kiírás szövege

A magyar állam nevében a nemzeti fejlesztési miniszter (a továbbiakban: miniszter) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény, a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján a 2013. december 3-án megjelent pályázati felhívással nyilvános pályázatot írt ki a magyar állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel történő átengedésére.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően a miniszter 2013. december 18-án közzétette a pályázati kiírást.

A pályázat benyújtási határideje: 2014. január 17. napja. A benyújtásra nyitva álló határidő alatt a postára adás (postai bélyegzővel igazolt) napját kell érteni (ez legkésőbb 2014. január 17., 23 óra 59 perckor történő postai feladást jelent).

A pályázat benyújtásának módja: a pályázatokat külön-külön, kizárólag postai úton, a ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) postafiók-címére történő megküldés útján lehet benyújtani a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig (1385 Budapest Pf. 831.).

A pályázat benyújtásának díja: benyújtott pályázatonként 25.000 forint + ÁFA, vagyis bruttó 31.750 forint, amelyet az ND Nonprofit Zrt. Magyar Államkincstár által vezetett, 10032000-00329613-00000017 számú számlájára kell legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg átutalni.

 

A pályázati kiírás teljes terjedelmében elérhető és letölthető a www.kormany.hu weboldalon és az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu), valamint az ND Nonprofit Zrt. által működtetett Ügyfélszolgálati Irodában (1133 Budapest, Pannónia utca 35-37. fsz. 1.), munkanapokon 9:00-15:00 óra között térítésmentesen átvehető.

A Kiírás részeként kiadott nyilatkozati mintáktól való eltérés esetén az adott nyilatkozatot Kiíró az értékelés során nem veszi figyelembe. Kiírás keretében közzétett nyilatkozatminták egyben formanyomtatványnak is minősülnek, melyek elektronikusan kitölthető formátumban letölthetőek az ND Nonprofit Zrt. honlapján (www.nemzetidohany.hu).

Budapest, 2013. december 18.