Általános Tájékoztató 2016 képzési rendszerről (ARCHÍV)

Tájékoztatás a 2016. Évi Országos Szakmai Képzési rendszerről

Az ND Nonprofit Zrt. felhívja a szakmai képzési kötelezettség 2016. évi teljesítésére azon Koncesszió Jogosultak figyelmét, akik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiírt, a dohányáru kiskereskedelmi jogosultság koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó pályázati kiírásra benyújtott pályázatukban, mint Koncesszió Jogosultak vállalták, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesznek a területi kereskedelmi és iparkamarák által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon.

Az új képzési rendszer előnyei:

  • automatizált adminisztráció
  • nincs utazási költség
  • a képzés egy 2 hetes időtartamon belül bármikor teljesíthető, akár több részletben is
  • a képzés bármely internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel teljesíthető
  • az oktatási anyagok a későbbiekben bármikor megtekinthetőek
  • a képzési igazolás elektronikusan kerül kiállításra, az bármikor letölthető
  • az oktatási anyag a Nemzeti dohányboltban foglalkoztatottak számára is bemutatható

Az idei évtől a dohánytermék-kiskereskedők éves szakmai képzésének teljesítése E-learning rendszer keretében, azaz egy weblap alapú oktatási felületen elhelyezett oktatási anyag áttanulmányozása útján lesz teljesíthető. Ettől az évtől az ND Nonprofit Zrt. a dohánytermék-kiskereskedők személyes megjelenésével járó kötelező továbbképzést tehát nem szervez, a pályázati vállalás teljesítése érdekében kizárólag az online képzési rendszerben való részvétellel lesz teljesíthető a pályázati vállalás.

Az E-learning felület eléréséhez mindössze szabad internetkapcsolattal rendelkező számítógép és böngésző (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, stb.) program szükséges, ezáltal az online képzési rendszerben elhelyezett tananyag akár otthonról, akár a dohányboltból a programba belépve könnyen elsajátítható.

Az ND Nonprofit Zrt. több képzési kurzust is szervez, melyről minden esetben részletes tájékoztatást fog küldeni elektronikus levél formájában valamennyi, adott kurzusban érintett Koncessziót Gyakorló ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett elektronikus levelezési címére. A képzésre jelentkezni a kurzusindító tájékoztató levélben foglaltak szerinti képzési díj határidőben történő, maradéktalan megfizetésével lehet. A jelentkezést követően, az adott kurzuson résztvevők számára egy időben fog a kurzus megnyílni, melyről szintén tájékoztatást fog nyújtani az ND Nonprofit Zrt. az előzőekben leírtak szerint. A kurzus valamennyi oktatási anyag teljes megtekintésével végezhető el, melyre az ND Nonprofit Zrt. minden kurzus esetében, 2 hetes időtartamot biztosít.

A kurzus valamennyi oktatási anyagának átolvasása mindössze néhány órát vesz igénybe, viszont abban az esetben, ha Ön az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyagot nem tudja egyszeri alkalommal áttanulmányozni, akkor a kurzus két hetes időtartamán belül tetszőleges alkalommal és időpontban beléphet az E-learning rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott folytathatja, ahol az előző alkalommal való belépéskor azt abbahagyta.

A kurzus sikeres teljesítése esetén az erről szóló, a Koncesszió Jogosult neve alapján kiállított igazolás szintén az E-learning rendszerben kerül kibocsátásra. Az igazolást Önnek lehetősége lesz kinyomtatni vagy a saját számítógépére lementeni. Az ND Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a Koncesszió Jogosultak részére.

Tekintettel arra, hogy az idei évtől bevezetésre kerülő elektronikus oktatási rendszer elektronikus levél formájában küldi meg a sikeres teljesítéshez szükséges információkat, ezért kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze az ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett Koncessziót Gyakorlói email címét. Amennyiben ezen címe időközben megváltozott, arról haladéktalanul értesítse az ND Nonprofit Zrt.-t a koncessziós szerződés szerinti adatváltozás-bejelentő lap kitöltésével, valamint postai úton történő megküldésével. Az adatváltozás-bejelentő lap elérhető az ND Nonprofit Zrt. weboldalán az alábbi címen:

Adatváltozás bejelentő adatlap

Végezetül felhívjuk figyelmét, hogy a fenti módon biztosított E-learning rendszer útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2016. évi szakmai képzésre irányuló pályázati kötelezettségvállalását Koncesszióba adó nem teljesítettnek tekinti, amely a koncessziós szerződése megszűnését eredményezheti!