Szerződéskötés

Tájékoztató szerződéskötésről

2013.08.12-én kiírt pályázat

Koncessziós szerződés

Felhatalmazólevél

Nyilatkozat bankszámla hiányáról

Kapcsolódó NAV információk

Adatváltozást Bejelentő Adatlap

Tisztelt Szerződő Partnerünk!

A Koncessziós szerződések Nyertes Pályázók általi aláírására az ND Nemzeti Dohánykereskedelemi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) 1136 Budapest, Pannónia u. 35. szám alatt levő irodájában kerül sor.

Kérjük, hogy munkanapokon 9. és 15. óra között a 06 30 600 37 21 vagy 06 30 600 37 46 telefonszámokon az ND Nonprofit Zrt.-t szíveskedjen megkeresni a szerződés aláírásának időpont egyeztetése végett.

Felhívjuk figyelmét, hogy a megadott telefonszámok kizárólag a szerződés aláírására vonatkozó időpont egyeztetés céljából hívhatóak, egyéb ügyintézésre nem állnak rendelkezésre! Tájékoztatjuk továbbá, hogy az ND Nonprofit Zrt. egyéb telefonos elérhetőségein az időpont egyeztetés céljából történő ügyintézés nem lehetséges!