Tájékoztató
Tájékoztató

Általános tájékoztatás a 2019. évi Országos Szakmai Képzésekről

 

Az ND Nonprofit Zrt. felhívja a szakmai képzési kötelezettség 2019. évi teljesítésére azon Koncesszió Jogosultak figyelmét, akik a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény alapján kiírt, a dohányáru kiskereskedelmi jogosultság koncessziós szerződéssel történő átengedésére vonatkozó pályázati kiírásra benyújtott pályázatukban, mint Koncesszió Jogosultak vállalták, hogy évente legalább egy alkalommal részt vesznek a területi kereskedelmi és iparkamarák által szervezett szakmai képzéseken, konferenciákon.

Az E-learning képzési rendszer előnyei:

  •  automatizált adminisztráció     
  •  nincs utazási költség
  •  a képzés egy 14 naptári napos időtartamon belül bármikor teljesíthető, akár több részletben is
  •  a képzés bármely internet kapcsolattal rendelkező számítógéppel teljesíthető
  •  az oktatási anyagok a későbbiekben bármikor megtekinthetőek
  •  a képzési igazolás elektronikusan kerül kiállításra, az bármikor letölthető
  •  az oktatási anyag a Nemzeti dohányboltban foglalkoztatottak számára is bemutatható

 

A 2016. évtől kezdődően a dohánytermék-kiskereskedők éves szakmai képzésének teljesítése E-learning rendszer keretében, azaz egy weblap alapú oktatási felületen elhelyezett oktatási anyag áttanulmányozása útján teljesíthető. Az ND Nonprofit Zrt. a dohánytermék-kiskereskedők személyes megjelenésével járó kötelező továbbképzést tehát nem szervez, a pályázati vállalás teljesítése érdekében kizárólag az online képzési rendszerben való részvétellel lesz teljesíthető a pályázati vállalás.

Az E-learning felület eléréséhez mindössze szabad internet kapcsolattal rendelkező számítógép és böngésző (Internet Explorer, Mozilla FireFox, Google Chrome, stb.) program szükséges, ezáltal az online képzési rendszerben elhelyezett tananyag akár otthonról, akár a dohányboltból a programba belépve könnyen elsajátítható.

Az ND Nonprofit Zrt. több képzési kurzust is szervez, melyről minden esetben részletes tájékoztatást fog küldeni elektronikus levél formájában valamennyi, adott kurzusban érintett Koncessziót Gyakorló ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett elektronikus levelezési címére. A képzésre jelentkezni a kurzusindító tájékoztató levélben foglaltak szerinti képzési díj határidőben történő, maradéktalan megfizetésével lehet. A jelentkezést követően, az adott kurzuson résztvevők számára egy időben fog a kurzus megnyílni, melyről szintén tájékoztatást fog nyújtani az ND Nonprofit Zrt. A kurzus valamennyi oktatási anyag teljes megtekintésével végezhető el, melyre az ND Nonprofit Zrt. minden kurzus esetében, 14 naptári napos időtartamot biztosít.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az idei képzési évben sem változott meg a Koncesszió Jogosultak korábbi években a kurzus elvégzéséhez a rendszer által generált felhasználóneve, valamint a korábban beállított jelszava. Így az online képzési felületre továbbra is azon adatokkal léphetnek be, amelyekkel a legutóbbi évben a képzést elvégezték. Amennyiben felhasználónevére, vagy jelszavára nem emlékszik, a képzési oldalon lehetősége van új jelszót beállítani, vagy felhasználó nevét  megkeresni.

http://kepzes.nemzetidohany.hu/login/forgot_password.php

Amennyiben a 2019. évben Ön első alkalommal végzi el az E-learning felületen a képzést mert 2018. évben öröklés útján vált Koncesszió Jogosulttá, esetleg megváltozott a neve az elmúlt időszakban és névváltozását az ND Nonprofit Zrt.-nek bejelentette, a képzési felületre történő belépéshez az adatokat a kurzusa indulása előtt az ND Nonprofit Zrt. részére korábban bejelentett email címére megküldött rendszerüzenetben kapja majd meg.

A kurzus valamennyi oktatási anyagának átolvasása mindössze néhány órát vesz igénybe, viszont abban az esetben, ha Ön az E-learning rendszerben található valamennyi oktatási anyagot nem tudja egyszeri alkalommal áttanulmányozni, akkor a kurzus 14 naptári napos időtartamán belül tetszőleges alkalommal és időpontban beléphet az E-learning rendszerbe, és az oktatási anyagok olvasását ott folytathatja, ahol az előző alkalommal való belépéskor azt abbahagyta.

A kurzus sikeres teljesítése esetén az erről szóló, a Koncesszió Jogosult neve alapján kiállított igazolás szintén az E-learning rendszerben kerül kibocsátásra. Az igazolást Önnek lehetősége lesz kinyomtatni vagy a saját számítógépére lementeni. Az ND Nonprofit Zrt. az igazolást sem postai úton, sem elektronikus levél formájában nem küldi meg a Koncesszió Jogosultak részére.

Tekintettel arra, hogy az elektronikus oktatási rendszer elektronikus levél formájában küldi meg a sikeres teljesítéshez szükséges információkat, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze az ND Nonprofit Zrt.-hez bejelentett Koncessziót Gyakorlói email címét. Amennyiben ezen címe időközben megváltozott, arról haladéktalanul értesítse az ND Nonprofit Zrt.-t a koncessziós szerződés szerinti kitöltésével, valamint postai úton történő megküldésével. Az adatváltozás-bejelentő lap elérhető az ND Nonprofit Zrt. weboldalán az alábbi címen:

Az E-learning rendszer útján teljesítendő képzés elvégzésének bármely okból történő elmulasztása esetén a 2019. évi szakmai képzésre irányuló pályázati kötelezettségvállalását Koncesszióba adó nem teljesítettnek tekinti, amely a szerződés szerinti jelentős kötelezettség súlyos megszegése miatt a koncessziós szerződése megszűnését eredményezi!