05/2022. Tájékoztatás az SZTFH Dohányügyi Igazgatóság által bevezetett új nyomtatványokról
05/2022. Tájékoztatás az SZTFH Dohányügyi Igazgatóság által bevezetett új nyomtatványokról

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának Dohányügyi Igazgatósága (a továbbiakban: SZTFH Dohányügyi Igazgatósága) két új nyomtatványt vezetett be a dohánytermék-kiskereskedők ügyintézésének egyszerűbbé tétele érdekében. Az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága által rendszeresített nyomtatványok a www.sztfh.hu oldal „Ügyintézés/Nyomtatványok és űrlapok” menüpontja alatt, a „Dohányügyek” fülre kattintva érhetők el. Jelen tájékoztatónkban részletesen ismertetjük, hogy mely ügyek intézése esetén alkalmazandó az újonnan bevezetett SZTFH_200 és SZTFH_201 jelű nyomtatvány.

SZTFH_200 jelű nyomtatvány

Az SZTFH_200 jelű nyomtatvány a dohánytermék-kiskereskedelmi ügyek intézésére szolgál. A nyomtatvány azzal a céllal készült, hogy az ügyfelek minden, a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyhez kapcsolódó, valamint a Nemzeti Dohánybolt működése során felmerülő hatósági ügyet egyetlen nyomtatványon tudjanak intézni. Az SZTFH_200 jelű nyomtatvány váltja ki a korábban alkalmazott három, SZTFH_DK01, SZTFH_DK_03 és SZTFH_DK05 jelű nyomtatványt, lényegesen egyszerűsítve ügyfeleink dohánytermék-kiskereskedelemhez kapcsolódó ügyintézését.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatásához a Hatóság engedélye szükséges. Az engedélykérelem során megadott, valamint az engedélyben foglalt adatokat érintő minden változást, módosítást bejelentési kötelezettséggel járó változásnak kell tekinteni. A bejelentési kötelezettséggel járó változást a Hatóságnak be kell jelenteni.

Az SZTFH_200 jelű nyomtatványon az alábbi ügyek intézhetők:

 • a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyen szereplő, megváltozott adatok bejelentése
 • szüneteltetés iránti kérelem benyújtása
 • a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységre jogosul halála esetén az örökösnek a tevékenység folytatására vonatkozó igénybejelentése
 • a dohánybolt működésével összefüggő egyéb – jogszabályban nem nevesített – bejelentések
 • további – dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos – beadványok benyújtása

Továbbá – kizárólag a dohánytermék-kiskereskedelemmel kapcsolatos ügyekben – az alábbi bejelentések és kérelmek küldhetők be:

 • A dohánybolt működésével összefüggő egyéb – jogszabályban nem nevesített – bejelentések:
  • Engedélyezési eljárás során figyelembe vett körülmények, tények, adatok megváltozásának bejelentése (amelyek az engedély módosítását nem eredményezik)
 • További beadványok:
  • Igazolási kérelem
  • Hiteles másolat iránti kérelem
  • Iratbetekintés iránti kérelem
  • Kézbesítési kifogás
  • Döntés kijavítása iránti kérelem
  • Döntés kiegészítése iránti kérelem
  • Nyilatkozattételi kötelezettség teljesítése
  • Iratbemutatás, adatközlés
  • Ideiglenes kiköltözés iránti kérelem
  • Ideiglenes kiköltözés meghosszabbítása iránti kérelem
  • Kérelem bírság mérséklésére

Az SZTFH_200 jelű nyomtatványt elektronikusan lehet benyújtani az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága részére.

SZTFH_201 jelű nyomtatvány

Az SZTFH_201 jelű kérelem/bejelentés nyomtatvány a gazdaságiszereplő-azonosító kóddal és létesítményazonosító kóddal kapcsolatos ügyek elektronikus intézésére szolgál.

A dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének létrehozására és működtetésére vonatkozó műszaki előírásokról szóló, 2017. december 15-i (EU) 2018/574 Bizottsági Végrehajtási Rendelet 14. cikk (1) bekezdése és 16. cikk (1) bekezdése alapján a dohánytermékek nyomonkövethetősége érdekében – a dohánytermékeken túl – minden nemzeti dohányboltot üzemeltető vállalkozásnak, mint gazdasági szereplőnek és minden nemzeti dohányboltnak, mint létesítménynek egyedi azonosító kóddal kell rendelkeznie.

A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/208. (IV.16.) Korm. rendelet Magyarországon a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságát jelöli ki azonosítókibocsátónak.

Az új nyomtatvány illeszkedik a fent jelölt jogszabályokban rögzített kötelezettségekhez, melynek értelmében a gazdasági szereplőknek a gazdaságiszereplő- és létesítményazonosító kódok kibocsátása érdekében kérelmet, valamint ezen alapkérelemben megadott adatok változása esetén bejelentést kell beküldeniük meghatározott formátumban és adattartalommal. A nyomtatvány a jogszabály által rögzített feltételeknek megfelelően teljesítendő bejelentést szolgálja.

Az SZTFH_201 jelű nyomtatványon azt alábbi kérelmek/bejelentések nyújthatók be:

• Gazdaságiszereplő-azonosító kód kiadása iránti kérelem

   A kérelmet új gazdaságiszereplő-azonosító kód kiadása érdekében szükséges benyújtani.

• Gazdaságiszereplő-azonosító kódra vonatkozó adatok változásának bejelentése

   A bejelentést a gazdaságiszereplő-azonosító kód iránti alapkérelemben korábban megadott adatok változása esetén szükséges benyújtani.

• Gazdaságiszereplő-azonosító kód nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

   Az üzemeltető tevékenység megszüntetése esetén a gazdaságiszereplő-azonosító kód törlésére irányuló kérelmet szükséges benyújtani.

• Létesítményazonosító kód kiadása iránti kérelem

   A kérelmet új létesítményazonosító kód kiadása érdekében valamint dohánybolt költözése esetén szükséges benyújtani.

• Létesítményazonosító kódra vonatkozó adatok változásának bejelentése

   A bejelentést a létesítményazonosító kód iránti alapkérelemben korábban megadott adatok változása (pl. utcaátnevezés, házszámok újraszámozása) esetén szükséges benyújtani.

• Létesítményazonosító kód nyilvántartásból való törlése iránti kérelem

   A létesítmény bezárása esetén a létesítményazonosító kód törlésére irányuló kérelmet szükséges benyújtani.

Az SZTFH_201 jelű nyomtatványt elektronikusan lehet benyújtani az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága részére.

Amennyiben az újonnan bevezetett nyomtatványokkal kapcsolatban kérdése merül fel, ügyfélszolgálatunk kollégái az ismert telefonos (+36 1 795 6400) és e-mail (dohany.ugyfelszolgalat@sztfh.hu) elérhetőségeken fogadják kérdéseiket és segítenek a nyomtatványok kitöltési útmutatóinak helyes értelmezésében.

Amennyiben a Hatóságról, valamint az általa felügyelt területekről informálódna, a www.sztfh.hu oldalon kaphat széleskörű tájékoztatást. Megtalálhatja egyebek mellett a Hatóság legfrissebb híreit, tájékozódhat a Dohányügyi Igazgatóság tevékenységeiről, a szakterület által vezetett nyilvántartásokról, valamint az ügyintézéshez alkalmazott nyomtatványokról. A „Nyilvántartások/Dohányügyi Felügyelet” menüpont alatt érheti el a dohánygyártmányok közzétett kiskereskedelmi eladási árait, az engedéllyel rendelkező Nemzeti Dohányboltok közhiteles nyilvántartását, a feljogosított személyek listáját (Kijelöltek), az ellátatlan települések listáját, valamint a minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerek adatbázisát. Az „Ügyintézés/Nyomtatványok és űrlapok” menüpont alatt a „Dohányügyek” fülre kattintva a Dohányügyi Igazgatóság által rendszeresített nyomtatványokat érheti el.

 

Budapest, 2022.04.13.