12/2021. Emlékeztető koncessziós díj számlák fizetési határidejéről
12/2021. Emlékeztető koncessziós díj számlák fizetési határidejéről

 Közlemény 12/2021.

 

Tisztelt Partnerünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy az éves koncessziós díjról szóló számlák postai úton megküldésre kerültek.

A számlák fizetési határideje 2021. június 1. napja.

Kérjük, számlája határidőre történő kiegyenlítéséről szíveskedjen gondoskodni!

A számlákat az előző évvel megegyezően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében állítjuk ki. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kérjük Önöket, hogy a számlán szereplő összeget továbbra is az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10032000-00329613-00000031 számú számlájára szíveskedjenek átutalni.

A fentiekben hivatkozott bankszámlaszámot a megküldött számla is tartalmazza.

Az utalás során a következőkre szíveskedjen figyelemmel lenni:

  • megfelelő bankszámlaszám feltüntetése,
  • számla azonosító számának feltüntetése,
  • megköszönnénk, ha amennyiben Önnek több koncessziója van, úgy számlánként utalná el a koncessziós díj összegét, mely lehetővé teszi az automatikus, gyors feldolgozást,
  • pontos bruttó összeg utalása.

 

Amennyiben Ön nem kapta meg számláját, úgy szíveskedjen azt a penzugy@nemzetidohany.hu e-mail címre jelezni és kollegáink elektronikus úton megküldik a számlát, majd papíralapon számlamásolat is postázásra kerül.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 14. § i) pontja szerint, amennyiben Ön a koncessziós díjat kétszeri póthatáridő kitűzését is tartalmazó felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy a koncessziós szerződés felmondásának mérlegelése nem áll módunkban, koncessziós szerződése ezen objektív körülmény miatt megszűnik.

 

Budapest, 2021. május 25.

 

Üdvözlettel:

 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság