14/2021. Egészségvédelmi tájékoztató aktualizálásával kapcsolatos tudnivalók
14/2021. Egészségvédelmi tájékoztató aktualizálásával kapcsolatos tudnivalók

Közlemény 14/2021.

 

Tisztelt Dohánytermék-Kiskereskedő Partnerünk!

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 16/A. §-ában jelzett kihelyezendő vagy megjelenítendő egészségvédelmi tájékoztatók az ODBE Kft. közreműködésével 2021 júniusának első heteiben megérkeztek a Nemzeti Dohányboltokba. A dohánytermék-kiskereskedők rendszeres tájékoztatása mellett a jogszabályi kötelezettséggel kapcsolatban felmerülő kérdéseket és észrevételeket is folyamatosan szondázták Társaságunk munkatársai. Jelen levelünkben összefoglaljuk az egészségvédelmi kampány indulásával kapcsolatos tapasztalatainkat, választ adunk a gyakran felmerülő kérdésekre, továbbá megosztjuk Önnel a július havi egészségvédelmi tájékoztatóval kapcsolatos tudnivalókat.

Amint azt korábbi közleményeinkben jeleztük, az ND Nonprofit Zrt. havi rendszerességgel készíti el egészségvédelmi tájékozatóját. A Nemzeti Dohányboltokban plakát formában kihelyezendő, illetve elektronikus módon megjelenítendő egészségvédelmi tájékoztatót a dohánybolt üzemeltetőjének havonta aktualizálnia kell. Az egészségvédelmi tájékoztató minden hónapban más-más üzenetet tartalmaz. A korábban kihelyezett plakátot tehát havi egy alkalommal az újabbra kell lecserélni. Egyszerre csak egy – az adott időszakban aktuális – plakátnak kell – a vásárlók számára jól látható módon elhelyezve – kint lennie az üzletében.

Az újabb nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatók kiszállítását az ODBE Kft. 2021. június 28. és 2021. július 11. között végzi. Az elektronikus módon megjelenítendő (valamint a nyomtatott módon kihelyezendő) aktuális egészségvédelmi tájékoztató weboldalunkon 2021. június 28-án válik elérhetővé.

Az aktuálisan kihelyezendő nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatót az ND Nonprofit Zrt. állíttatja elő, amelyből üzletenként egy-egy példányt juttat el a Nemzeti Dohányboltokba. Az aktuális egészségvédelmi tájékoztató az ODBE Kft.-nél a fent megjelölt kéthetes időszakban leadott első rendelésével együtt automatikusan érkezik meg Önhöz. Amennyiben Ön az aktuális tájékoztató megjelenését követő két hétben nem rendel, vagy valamilyen oknál fogva nem rendelhet árut az ODBE Kft.-től, az aktuális egészségvédelmi tájékoztatót postai úton juttatjuk el Önhöz. A plakátot mindkét esetben automatikusan kapja meg, sem Társaságunk felé, sem az ODBE Kft. felé nem kell ezt külön jeleznie, vagy megrendelnie.

A korábbi kiszállítási időszak tapasztalatai alapján újra felhívjuk a figyelmét, hogy a kiszállítást az ODBE Kft. az egyéb dohánytermékek szállításával együtt végzi, ezért kérjük, szíveskedjen munkatársai figyelmét felhívni arra, hogy az érkező nyomtatott egészségvédelmi tájékoztató nem reklámkiadvány, hanem törvényi kötelezettség teljesítését célzó nyomtatvány, melynek a boltban a vásárlók számára jól látható módon történő kihelyezése TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG. Kérjük továbbá, hogy a jelzett időszakban munkatársai ügyeljenek arra, hogy az ODBE Kft. által kiszállított ládákat gondosan ürítsék, alaposan ellenőrizzék, hogy az egészségvédelmi tájékoztató nem maradt-e benne. Néhány esetben előfordult, hogy a termék rendelések kiszállítását követően az üres ládákkal együtt plakátok is visszaérkeztek az ODBE Kft.-hez. Ebben az esetben az egészségvédelmi tájékoztatót kiszállítottnak tekintjük, és nem áll módunkban pótolni azt. Amennyiben ez előfordul, továbbá ha a plakát megsérül vagy valamilyen egyéb oknál fogva alkalmatlanná válik a kihelyezésre, a dohánybolt üzemeltetőjének a kötelessége pótolnia azt: a nyomtatható állományt weboldalunkról letölteni, A/2-es méretben, színesben kinyomtatni és kihelyezni.

Az ND Nonprofit Zrt. kiemelt figyelmet fordít arra, hogy jogszabályokban foglalt kötelezettségeinek hatékonyan, a kor igényeinek megfelelően, mégis a környezetet a lehető legkisebb mértékben terhelve tegyen eleget, ezért egészségvédelmi kampányunkban a papírmentes tájékoztatás lehetőségét is biztosítottuk.

Tapasztalataink szerint a korszerű kommunikációt biztosító digitális megoldások a környezettudatos cselekvéssel találkoznak, így már az egészségvédelmi tájékoztató kampány kezdetén több dohánytermék-kiskereskedő is úgy döntött, hogy nem tart igényt a Társaságunk által rendelkezésre bocsátott papíralapú egészségvédelmi tájékoztatóra.

A jövőben azon dohánytermék-kiskereskedő partnereink számára, akik jelezték Társaságunk felé, hogy üzletükben elektronikus megjelenítésre alkalmas eszköz működik, valamint azon kiskereskedők számára, akiknek üzletében a Társaságunkkal együttműködő és általunk ajánlott elektronikus megjelenítésben közreműködő cégek valamelyikének digitális rendszere működik, nem küldjük meg a papíralapú tájékoztatót. A jövőben a nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatót azon dohánytermék-kiskereskedő partnereink számára biztosítjuk, akik nem rendelkeznek a digitális megjelenítésre alkalmas eszközzel. Amennyiben Ön elektronikus módon jeleníti meg az egészségvédelmi tájékoztatót, úgy a nyomtatott tájékoztató egyidejű kihelyezési kötelezettsége nem terheli.

Kérjük, ha Ön a dohányboltjában az elektronikus módon történő megjelenítést alkalmazza, melynek következtében az általunk megküldött nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatóra nincsen szüksége, a környezet megóvása érdekében hivatalos e-mail címéről jelezze ezt számunkra az ugyfelszolgalat@nemzetidohany.hu címre küldött elektronikus levélben.

 

Általános tájékoztató a kihelyezési kötelezettségről:

https://nemzetidohany.hu/uzemeltetoknek/koncessziojogosult-gyakorlo/egeszsegvedelmi-tajekoztatok-kihelyezesi-kotelezettsege-fdvtv-16-a-ss

 

A témában kiadott korábbi közleményeink:

4/2021.Tájékoztatás leendő közzétételi kötelezettségről

6/2021. Tájékoztatás közzétételi kötelezettség nyomtatott formában történő teljesítéséről

11/2021. Tájékoztatás az egészségvédelmi tájékoztató előkészítő munkálatairól

13/2021. Közlemény egészségvédelmi tájékoztató érkezéséről

 

Budapest, 2021. június 28.

 

Üdvözlettel:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság