16/2021. Egészségvédelmi feladatokat érintő törvénymódosítás
16/2021. Egészségvédelmi feladatokat érintő törvénymódosítás

Közlemény 16/2021.

Tisztelt Dohánytermék-Kiskereskedő Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Magyar Közlöny 121. számában 2021. június 28-án megjelent, egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosította a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16/A. §-át. A módosítás a kihirdetést követő napon lépett hatályba, melynek eredményeként a dohánytermék-kiskereskedő 2021. június 29-től már nem köteles egészségvédelmi tájékoztatót a dohányboltban, valamint az elkülönített helyen kihelyezni, vagy elektronikus eszköz útján megjeleníteni. Az ND Nonprofit Zrt.-t sem kötelezi a Törvény az egészségvédelmi tájékoztató megküldésére, ugyanakkor Társaságunk továbbra is elkötelezett a Törvény 10/C. §-a szerinti, az egészségvédelmet érintő feladatokban való közreműködésben. 

Mint az Ön előtt is ismert, az ODBE Kft. az egészségvédelmi tájékoztató plakátok kiszállítását – a Törvény változásának kihirdetését és hatályba lépését megelőzően – már megkezdte, azokat 2021. július 11-ig a betervezett ütemezésnek megfelelően leszállítja. A leszállított egészségvédelmi tájékoztatókat már nem kötelező kihelyezni. Az Ön döntésén múlik, hogy az egészségvédelmi tájékoztatót a fogyasztók számára továbbra is láthatóvá teszi, vagy sem. Bárhogy is dönt, az nem sérti a Törvény hatályos rendelkezését. 

A Törvény alapvető céljaival azonosulva az ND Nonprofit Zrt. továbbra is fontosnak tartja a közegészségügyi célok megvalósulását, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítását és a prevenciót.

E célok közös erővel teljesülhetnek, amelyek alapjait a koncessziós szerződésben foglalt együttműködési vállalás biztosíthatja, mely a törvényi kötelezettség módosulását követően már önkéntes jellegű: 

”Felek megállapodnak és a Jogosult/Koncessziót gyakorló jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme érdekében az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködik, ennek keretében sor kerülhet:

  • a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére;
  • tevékenysége fokozott egyéb, hatósági ellenőrzésére, melynek eredményeiről a Zrt-t – minden esetben – tájékoztatja.” 

A Törvény céljainak sikeres támogatása az Ön döntésén is múlik, mi hiszünk abban, hogy Ön is elkötelezett az egészségvédelmi célok iránt!

Felhívjuk figyelmét, hogy a Törvény 16/A. §-a változatlan abban, hogy a dohánytermék-kiskereskedő a fogyasztó kérdésére köteles a dohányzás ártalmaival összefüggésben az alapvető tényekre vonatkozó felvilágosítást megadni!

 

Budapest, 2021. július 05. 

 

Üdvözlettel:

 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság