19/2021. Tájékoztatás átmeneti időszakról
19/2021. Tájékoztatás átmeneti időszakról

Közlemény 19/2021.

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő Partnerünk!

Mint Ön előtt is ismert, 2021. október 1. napjával az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: ND Nonprofit Zrt.) megszűnik. Feladatait ettől a naptól kezdődően a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság) veszi át, amely – a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv) 4. § (2) bekezdése szerinti feladatok kivételével – az ND Nonprofit Zrt. általános és egyetemes jogutódja lesz.

2021. október 1. napjától az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti feladatokat az ND Nonprofit Zrt. helyett a kormányrendeletben kijelölt miniszter vagy központi kormányzati igazgatási szerv látja el.

A feladatok átadása, átvétele 2021. október 1. napjától megkezdődik és a következő rövid, átmeneti időszakban folyamatosan zajlani fog. A dohánytermék-kiskereskedőket az átmeneti időszakban zajló átadás-átvétel nem érinti. Amennyiben érvényes dohánytermék-kiskereskedelmi engedéllyel, vagy kijelölési okirattal rendelkezik, az továbbra is érvényes, külön engedély- vagy új kijelölési okirat iránti kérelmet benyújtaniuk nem szükséges.

Az átmeneti időszakban, a dohánytermék-kiskereskedelem zavartalan működése érdekében, a telefonos, elektronikus levelezési elérhetőségek továbbra is élnek, az ügyfélszolgálat szíves rendelkezésére áll.

A szervezeti változás informatikai átállással is jár, ezért – előreláthatóan 2021. november 1. napjáig – az ügyintézésben előfordulhatnak fennakadások. Az átmeneti időszakban kérjük megértését és türelmét.

Budapest, 2021. szeptember 30.

 

Üdvözlettel:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

   Zártkörűen Működő Részvénytársaság