24/2020. COVID-19 második hullám
24/2020. COVID-19 második hullám

 

Tisztelt Partnereink!

 

A kialakult járványügyi helyzetre tekintettel, ezúton szeretnénk megköszönni mindazon erőfeszítéseiket, amelyeket a koronavírus fertőzés megelőzése érdekében tesznek. Köszönjük, hogy a korábbi tájékoztatóinkban közzétett, általunk javasolt technikai és higiéniás megoldásokat alkalmazzák, önmaguk és vásárlóik egészségének a védelme érdekében.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. november 10. napján megjelent a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020 (XI.10.) számú Kormányrendelet, melynek 2020. november 11. naptól hatályos rendelkezése értelmében a benzinkutak és a gyógyszertárak kivételével minden üzlet este 7 óráig maradhat nyitva és utána a kijárási tilalom lejártával, tehát leghamarabb reggel 5 órakor nyithatnak ki.

 

A nemzeti dohányboltok este 7 óra és reggel 5 óra között kötelesek zárva tartani. Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos ott tartózkodni este 7 óra és reggel 5 óra közötti időben.  

Tekintettel a második hullám által előidézett helyzetre, a nyitva tartást korlátozó intézkedések felülírják a Koncessziós szerződés szerint vállalt nyitva tartási idő betartását. Így tehát, amennyiben az esti 7 órai zárási kötelezettség miatt nem teljesül a vállalt nyitva tartási idő, akkor nem szükséges módosítani a reggeli nyitás idejét a pályázati vállalás teljesülése érdekében. (pl.: Ha a dohánybolt egyébként reggel 8 órakor nyit, nem szükséges a nyitást reggel 7 órára módosítani 12 órás vállalás esetében.) A fent leírtak szerint kell eljárni a zárás vonatkozásában is.

A nyitvatartási idő bejelentésével kapcsolatban felhívjuk figyelmüket az alábbiakra:

  • Nem szükséges bejelenteni a nyitva tartást, ha kizárólag a dohánybolt nyitási és/vagy zárási ideje módosult, a rendelet korlátozása szerint.
  • Minden más esetben, kérjük a változást szíveskedjenek adatváltozás bejelentő adatlapon bejelenteni Társaságunk részére.

Számos kérdés merülhet fel a megjelent Kormányrendeletben foglaltakkal kapcsolatban, így például az elkülönített helyen üzemelő dohányboltok vonatkozásában is. Segítve az Önök munkáját a pontosabb tájékoztatás érdekében állásfoglalás kéréssel fordulunk az Operatív Törzshöz.

Értelmezésünk szerint azonban azon dohányboltok, amelyek vendéglátóüzletekben elkülönítetten működnek, a mai naptól hatályba lépett rendelkezések értelmében, sajnálatos módon teljes bezárásra kényszerülnek arra tekintettel, hogy a Kormányrendelet szerint vendéglátóüzletben az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. A Dohánytörvény értelmében ugyanis az elkülönített hely az üzletnek egy olyan leválasztott része, amely a vendéglátóüzletbe történő belépés nélkül nem közelíthető meg (2012. évi CXXXIV. tv. 3. § (1) 5.) Ezáltal az elkülönített helyen üzemelő dohánybolt működésének összhangban kell lennie a vendéglátóüzletekre hozott jogi szabályozással – az elkülönített hely e tekintetben osztja a vendéglátóüzlet jogi sorsát.

Minden egyéb üzletben, így például élelmiszerüzletből leválasztottan elkülönített, annak  területén működő dohányboltok a rendeleti szabályozás adta keretek között nyitva tarthatnak.  

A vendéglátóüzletben elkülönítetten működő dohányboltokkal kapcsolatban felmerülő további kérdéseik kapcsán, rendelkezésre állásunk mellett javasoljuk a megfelelő hatóságokat is megkeresni (pl.: rendőrség, NAV, helyi önkormányzat).

Ahogyan azt a 2/2020. számú Közleményünkben is kértük, úgy most is kérjük Önöket, hogy amennyiben a jogszabály által megállapított korlátozott nyitva tartási idő kivételével az ellátási kötelezettségüknek a kialakult járványügyi helyzetből adódóan nem tudnak eleget tenni (ezen esetkörbe értendő például, ha a Nemzeti Dohánybolt az üzemeltetőn kívül eső általa el nem hárítható ok miatt nem tud nyitva tartani, melynek igazolási kötelezettsége az üzemeltetőt terheli, vagy például a vendéglátóüzletben elkülönítetten működő dohánybolt bezárásából adódó esetkör), úgy annak okáról, a település nevének, a dohánybolt pontos címének és a koncessziós szerződés, valamint kijelölési okirat számának megadásával azonnal tájékoztatni szíveskedjenek az ellenorzes@nemzetidohany.hu e-mail címen. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Dohányboltok a kiskereskedelmi alapellátás részeinek tekinthetőek, így a társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepükből adódóan a legvégső állapotig törekedni szükséges az ellátási feladatok biztosítására.

Továbbra is kérjük Önöket, hogy folyamatosan kísérjék figyelemmel a jogszabály változásokat és tájékozódjanak az abban foglaltakról!

Munkatársaink továbbra is állnak szíves rendelkezésükre a felmerülő kérdéseikkel kapcsolatban kizárólag elektronikus levelezési és telefonos elérhetőségeinken.

Kérjük, vigyázzanak Magukra és Egymásra!

Jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!

 

Budapest, 2020. november 11.

 

Üdvözlettel:

 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság