27/2020. Tájékoztatás adategyeztetés megkezdéséről
27/2020. Tájékoztatás adategyeztetés megkezdéséről

Közlemény 27/2020. 

Tisztelt Partnereink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ND Nonprofit Zrt. munkatársai az elkövetkezendő hetekben telefonon történő adategyeztetést végeznek, mely során egyeztetik Önökkel a korábban megadott adataik megfelelősségét. A telefonon történő megkeresés során az alábbi adatok egyeztetésére kerül sor:

  • Koncesszió Jogosult neve
  • Koncesszió Jogosult lakcíme
  • Koncesszió Jogosult telefonos elérhetősége
  • Koncesszió Jogosult e-mail címe
  • Koncessziót gyakorló telefonos elérhetősége
  • Koncessziót gyakorló e-mail címe
  • Koncessziót gyakorló pénzforgalmi számlaszáma
  • Kijelölt telefonos elérhetősége
  • Kijelölt e-mail címe

Felhívjuk Partnereink figyelmét, hogy mind a megkötött Koncessziós szerződés, mind az aláírt Kijelölési Okirat az együttműködési kötelezettség körében előírja a korábban bejelentett adatok megváltozásának bejelentését az erre szolgáló adatváltozás bejelentő adatlap kitöltéséve, mely megtalálható és letölthető a www.nemzetidohany.hu weboldaláról.

A kitöltött és aláírt adatváltozás bejelentő adatlap az ND Nonprofit Zrt. részére postai úton, vagy elektronikus levélben küldhető meg az alábbi címekre:

Elektronikus levelét, akkor tudjuk feldolgozni, amennyiben azt, az ND Nonprofit Zrt.-nél korábban rögzített e-mail címről küldi.

Felhívjuk a Koncessziós szerződéssel rendelkező partnereink figyelmét arra, hogy szerződéses kötelezettségük értelmében valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozóan kötelesek felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazást benyújtani, valamint újabb pénzforgalmi számla nyitása esetén kötelesek haladéktalanul, de legkésőbb a számla megnyitását követő 15 (tizenöt) napon belül erre vonatkozóan felhatalmazó levélen alapuló beszedési megbízást biztosító felhatalmazó levelet az ND Nonprofit Zrt. részére írásban megküldeni. Az ND Nonprofit Zrt. adategyeztetési ellenőrzése során vizsgálja a pénzforgalmi számlákhoz kapcsolódó felhatalmazó levelek meglétét is, így azok hiányossága esetén az érintettek figyelmét felhívja szerződéses kötelezettségük teljesítésére.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy adategyeztetést végző munkatársaink az adategyeztetés megkezdését megelőzően minden esetben ismertetik, hogy mely Koncessziós szerződés számra és/vagy mely Kijelölési Okirat azonosítójára vonatkozóan történik az adategyeztetés.

A gyors és hatékony adategyeztetés érdekében, kérjük szíves együttműködésüket!

 

Kérjük, vigyázzanak Magukra és Egymásra!

Budapest, 2020. november 19.

 

Üdvözlettel:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság