28/2020. Tájékoztatás Kijelöltek által fizetendő jogosultsági díjról
28/2020. Tájékoztatás Kijelöltek által fizetendő jogosultsági díjról

Közlemény 28/2020. 

 

 

Tisztelt Kijelölt dohánytermék-kiskereskedők!

 

Mint arról már korábban 2019. december 12. napján megküldött levelünkben is tájékoztattuk Önöket, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény módosításai eltérő határidővel lépnek hatályba. Az egyes változások szakaszos hatálybalépésére tekintettel, jelen tájékoztatóban a 2021. január 1. naptól hatályba lépő és a kijelöltek működésére vonatkozó rendelkezésről adunk felvilágosítást.

A hatályba lépő jogszabályi rendelkezés értelmében valamennyi Kijelölt köteles 2021. január 1. napjától kezdődően jogosultsági díjat fizetni, mely a kijelöléssel ideiglenesen biztosított tevékenység gyakorlásának ellenértéke. A jogosultsági díj mértéke a kijelölt által forgalmazott dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának 1 %-a, amelyet  az ND Nonprofit Zrt. részére szolgáltatandó forgalmi adatok alapján kell megállapítani és amely nagysága legfeljebb az adott településen egyébként irányadó koncessziós díj összege.

Jogosultsági díjat első alkalommal 2022. március 31-ig kell számla ellenében megfizetni. Amennyiben a kijelölés 2021. évben megszűnik, akkor a megszűnést követő negyedév végéig kell a jogosultsági díjat számla ellenében megfizetni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogosultsági díj határidőben történő maradéktalan megfizetésének elmaradása esetén az ND Nonprofit Zrt. él a Kijelölési Okirat azonnali hatályú, indoklás nélküli felmondásának a jogával amellett, hogy valamennyi jogosultsági díjat, késedelmi kamatot és felmerülő költségét érvényesíti a Kijelölttel szemben.

A jogosultsági díj befolyását biztosítandó a Magyar Államnak okiratba foglalt felhatalmazást kell kapnia valamennyi Kijelölt vállalkozástól azonnali beszedési megbízásra annak valamennyi bankszámlájára vonatkozóan. Az azonnali beszedéssel a Magyar Állam abban az esetben élhet, amennyiben a Kijelölt jogosultsági díjra vonatkozó fizetési kötelezettségével késedelembe esik. A jogosultsági díj fizetés, valamint az azt biztosító azonnali beszedési megbízás valamennyi kijelölt esetében érvényesítésre kerül. Így a jelen Közlemény kihirdetését követően az ND Nonprofit Zrt. valamennyi Kijelölt részére postai úton megküldi a Felhatalmazó levél formanyomtatványát, valamint azt a www.nemzetidohany.hu oldalon is közzéteszi letölthető formátumban.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a kitöltött és aláírt Felhatalmazó leveleknek a Kijelölt valamennyi bankszámlájára vonatkozóan legkésőbb 2020. december 15. napjáig kell beérkezniük az ND Nonprofit Zrt.-hez. Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt Felhatalmazó leveleket postai úton küldjék meg az ND Nonprofit Zrt. alábbi levelezési címére: ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1398 Budapest, Pf. 562.

Végezetül felhívjuk figyelmüket, hogy a fenti határidő eredménytelen eltelte, azaz a felhatalmazó levelek megküldésének elmulasztása, vagy csak részben történő teljesítése esetén Társaságunk élni kíván a kijelölés visszavonásának jogával.

Segítő közreműködésüket előre is köszönjük.

 

Budapest, 2020. november 23.

 

 

Üdvözlettel:

 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság