7/2020.COVID-19
7/2020.COVID-19

Közlemény 7/2020

 

Tisztelt Partnereink!

A korábbiakban megküldött közleményeinkben foglaltakhoz hasonlóan szeretnénk megköszönni mindazon erőfeszítéseiket, amelyeket a koronavírus-fertőzés okozta járványügyi helyzetben tanúsítanak. Ugyanakkor, szeretnénk ismételten felhívni a figyelmüket a dohány-kiskereskedelmi egységek kiemelt szerepére, amely miatt különösen fontos, hogy a koncessziós szerződésben foglalt nyitvatartási és ellátási kötelezettségüknek eleget tegyenek. Fontos kiemelni az Önök átlagon felüli szerepét a társadalmi felelősségvállalásban, mert mindamellett, hogy a nemzeti dohányboltok – az élelmiszer üzletekhez hasonlóan – a kiskereskedelmi alapellátás részei, a hazai fogyasztók legális keretek között csak és kizárólag Önökön keresztül juthatnak hozzá a dohánytermékekhez.

Tájékoztatom Önöket, hogy a hozzánk beérkezett információk és a vizsgálati tapasztalataink alapján azt látjuk, hogy a nyitvatartási időnek a koncessziós szerződésben vállalt mérték alá csökkentése, illetve a boltbezárások sajnos sok esetben nem látszanak alapos indokkal igazoltnak, melyek a koncessziós szerződésben foglaltak megszegését jelenthetik. Felhívjuk a figyelmet, hogy a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésétől abban az esetben lehet eltekinteni (ideiglenesen), ha megtesznek mindent annak érdekében, hogy elkerüljék a szerződésszegést és ezt megfelelően alátámasztják. Ezzel kapcsolatban szeretnénk nyomatékosan, ismételten hangsúlyozni, hogy Társaságunk továbbra is méltányos döntések meghozatalára fog törekedni a szerződésben foglalt vállalások megszegése esetén, – a 2/2020 Közleményben foglaltak szerint –, azonban arra a vonatkozó jogszabályi előírások alapján továbbra is csak alapos, bizonyítható, az üzemeltetőn kívül álló, el nem hárítható okok, vagy rendkívüli intézkedés szolgálhatnak alapul. Nem tudunk viszont méltányosan eljárni akkor, ha valaki a járványhelyzetet megalapozatlanul arra kívánja felhasználni, hogy a számára esetleg nem kívánatos szerződéses kötelezettsége alól kibújjon.

Kérjük továbbra is tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket önmaguk és vásárlóik védelme érdekében.

Vigyázzanak magukra és egymásra!

Üdvözlettel:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság