8/2021 Közlemény koncessziós díj számlák megküldéséről
8/2021 Közlemény koncessziós díj számlák megküldéséről

Közlemény 8/2021

 

Tisztelt Partnerünk!

Tájékoztatjuk, hogy az éves koncessziós díjról szóló számlák postai úton megküldésre kerültek.

Amennyiben Ön nem kapta meg számláját, úgy szíveskedjen azt a penzugy@nemzetidohany.hu e-mail címre jelezni és kollegáink elektronikus úton megküldik a számlát, majd papíralapon számlamásolat is postázásra kerül.

A számlákat az előző évvel megegyezően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság nevében állítjuk ki. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően kérjük Önöket, hogy a számlán szereplő összeget továbbra is az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 10032000-00329613-00000031 számú számlájára szíveskedjenek átutalni.

A fentiekben hivatkozott számlaszámot a megküldött számla is tartalmazza.

Az utalás során a következőkre szíveskedjen figyelemmel lenni:

  • megfelelő bankszámlaszám feltüntetése,
  • számla azonosító számának feltüntetése,
  • megköszönnénk, ha amennyiben Önnek több koncessziója van, úgy számlánként utalná el a koncessziós díj összegét, mely lehetővé teszi az automatikus, gyors feldolgozást,
  • pontos bruttó összeg utalása,

 A számlák fizetési határideje változatlan, 2021. június 1. napja.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmét, hogy a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 14. § i) pontja szerint, amennyiben Ön a koncessziós díjat kétszeri póthatáridőt kitűzését is tartalmazó felszólítás ellenére sem fizeti meg, úgy a koncessziós szerződés felmondásának mérlegelése nem áll módunkban, koncessziós szerződése ezen objektív körülmény miatt megszűnik.

 

Budapest, 2021. április 26.

 

Üdvözlettel: 

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság