Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedelmet érintő jogszabályi változások kapcsán felmerült kérdésekről
Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedelmet érintő jogszabályi változások kapcsán felmerült kérdésekről

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedő!

A dohányszektort érintő jogszabályok – amint az tájékoztatásaink révén Ön előtt is ismert – a közelmúltban több ponton is módosultak. A változásokról több médiafelület is beszámolt, sok esetben olyan tartalommal, amely további értelmezési bizonytalanságot eredményezett. Annak érdekében, hogy segítsük az ágazati szereplők jogszerű magatartását, az alábbi tájékoztatást adjuk a csökkentett mentoltartalmú dohánytermékek tilalmával, a dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási árával, valamint a nem egységes csomagolással forgalomba hozott cigaretta és cigarettadohányok beszerzésével kapcsolatban. 

Csökkentett mentoltartalmú termékek forgalmazásának tilalma 

2021. december 27-én, a Magyar Közlöny 242. számában hirdették ki a 794/2021. (XII. 27.) számú Korm. rendeletet, amely a következő bekezdéssel egészítette ki a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. §-át: 

„(2a) A 4. melléklet szerinti adalékanyagokon, idegen anyagokon kívül tilos mentol, valamint mentolszármazék adalékanyagokat tartalmazó cigaretta és cigarettadohány forgalomba hozatala.” 

A jogszabályi változás a kihirdetést követő harmincadik napon, 2022. január 26-án lép hatályba. 

Amint az a dohánytermék-kiskereskedők számára közismert, a mentol ízesítésű cigaretta és cigarettadohány 2020. május 20. óta nem forgalmazható. 

Az idézett jogalkotói döntést több sajtóorgánum úgy interpretálta – míg mások ezt átemelték –, hogy a módosítással bővül a tilalommal érintett termékkör, vagyis más ízesített dohánytermékek (például szivarkák, pipadohányok, új dohánytermék-kategóriák) forgalmazását is betiltotta a Korm. rendelet. 

A módosítás lényege ezzel szemben az, hogy a jogszabály a mentol ízesítés tilalmán túl a mentol, vagy mentolszármazékok adalékanyagokban történő alkalmazását, illetve forgalomba hozatalát is betiltotta. A Korm. rendelet 2. § 5. pontja szerint forgalomba hozatalnak minősül „a termék – bármilyen módon történő – hozzáférhetővé tétele az unióbeli fogyasztók számára”. Tehát az érintett termékeket 2022. január 26-ig lehet jogszerűen értékesíteni a fogyasztók számára. Fontos, hogy az érintett termékkör változatlan; a forgalmazási korlátozással tehát továbbra is kizárólag a cigaretták és a finomra vágott fogyasztási dohányok (cigarettadohányok) érintettek, tehát minden más dohánygyártmány ízesített változatának forgalmazása jogszerű.

 Árközzététel szabályainak változása

2022. január 1-jétől változott a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény, illetve hatályba lépett a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási kötelezettségről, valamint a dohánygyártmányok árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló 22/2021. (XII. 28.) SZTFH rendelet. Ezek alapján a dohánygyártmányok tekintetében alkalmazandó kiskereskedelmi eladási árak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) által kerülnek közzétételre (www.sztfh.hu).

A jogszabályi rendelkezés alapján az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánygyártmányok kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat. Az SZTFH által közzétett árak érvénybe lépésének napja – függetlenül attól, hogy az esetleg munkaszüneti nap – hétfő vagy csütörtök lehet. A kiskereskedelmi eladási árakat az ár érvénybe lépésének napját megelőző munkanapon 12 órától teszi közzé az SZTFH. A közzétett listák a termékregisztrátorok (dohánytermék-nagykereskedők vagy az érintett terméket Magyarországon először forgalomba hozók) által megadott adatokon alapulnak. 

Nem egységes csomagolással forgalomba hozott cigaretta és cigarettadohány kérdése 

Az SZTFH Dohányügyi Igazgatóságának ügyfélszolgálatára beérkezett piaci információk szerint egyes dohánytermék-kiskereskedők a számukra 2021. december 31-én kiszállított, nem egységes csomagolású cigaretta és cigarettadohány bevételezését a kiszállítás napján elmulasztották megtenni, a termékek készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerekben történő készletre vételét 2022. január 3-ára halasztották. A nem egységes csomagolású cigaretták és cigarettadohányok 2022. január 1-jétől „Beszerzésből tiltás” alá kerültek, így a készletezési eljárás ezekben az esetekben meghiúsult. Ebben a helyzetben a dohányboltnak kizárólag készletkorrekció alkalmazására van lehetősége, amely kapcsán a dohányboltban alkalmazott készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer gyártójával szükséges egyeztetni. 

A nem egységes csomagolással forgalomba hozott cigaretta és cigarettadohány beszerzése kapcsán irányadó, 2021. december 31-i záros határidőre az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága 2021. december 23-án elektronikus levelében hívta fel a dohánytermék-kiskereskedők figyelmét. (A közleményt ide kattintva is elérheti.) Ezen túlmenően az érintett termékkör kapcsán alkalmazható mozgásnemekről 2021. december 16-án a minősített készletnyilvántartási és adatszolgáltatási rendszerek gyártóinak szintén külön tájékoztatást adott az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága. 

Kérjük, hogy az irányadó ágazati jogszabályok mellett az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága által elektronikusan megküldött, kiadott tájékoztatásokat minden esetben kísérje figyelemmel. A dohánytermék-kiskereskedelmet érintő, felkészülést igénylő változásokat a korábbiakban megszokottak szerint a jövőben is közzé tesszük Ügyfeleink számára! 

Budapest, 2022. január 05.