Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedőket érintő jogszabályi változásokról és az ügyintézést segítő elérhetőségekről
Tájékoztatás a dohánytermék-kiskereskedőket érintő jogszabályi változásokról és az ügyintézést segítő elérhetőségekről

Tisztelt Ügyfeleink!

A 2021. október 1-i hatállyal bekövetkezett hatáskörváltozás okán a jelen tájékoztatóval kívánunk segítséget nyújtani Önök számára a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével összefüggő főbb típusügyekben használt iratminták, a kapcsolódó elérhetőségek, valamint a hatályba lépett jogszabály módosítások kapcsán. 

Mint az Önök előtt is ismert, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény értelmében az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. jogutódjaként a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) látja el a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával, a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a dohánytermék-nagykereskedők egyes tevékenységei hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával kapcsolatos feladatokat. 

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 26. § a) és c) pontja alapján az SZTFH elnöke kapott felhatalmazást a dohánytermék-kiskereskedőkkel, a dohány-kiskereskedelmi ellátóval megkötött koncessziós szerződések szerinti koncesszióköteles tevékenység gyakorlásának ellenőrzéséről és a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezéséről, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személyek közhiteles nyilvántartásáról szóló szabályok megalkotására. 

 

Dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezését érintő jogszabályváltozás 

2021. október 29-én a Magyar Közlöny 198. számában kihirdetésre került a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökének 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelete (a továbbiakban: SZTFH rendelet), amely 2021. november 1-jén lépett hatályba. A korábbi engedélyezési eljárási szabályokat tartalmazó, a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló 181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet 2021. november 1-jével hatályát vesztette. 

A tárgykör korábbi szabályait felülvizsgálva, a felmerült gyakorlati tapasztalatokra figyelemmel, a jogszabályi párhuzamosságok megszüntetése érdekében a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezését érintő szabályok főbb módosításai az alábbiak. 

  1. Pontosításra kerültek a tevékenység szüneteltetésének szabályai. A dohánytermék kiskereskedő – a 30 napos ügyintézési határidőre figyelemmel - előzetesen kérelmezi a tevékenység szüneteltetését, ha 24 órát meghaladóan nem kíván dohánytermék kiskereskedelmi tevékenységet folytatni. A szüneteltetés továbbra is legfeljebb hat hónap időtartamra engedélyezhető, de a szüneteltetett alkalmak száma már nem korlátozott.
  2. Lényeges könnyítés, hogy az ünnepnap vagy munkaszüneti nap miatt, továbbá jogszabály által kötelezően alkalmazandó eltérő nyitva tartást a rendelet hatályba lépését követően már nem kell bejelenteni

A fentiekre tekintettel példaként nézzük meg a 2021. évi Karácsonyi ünnepet:

  • december 11. szombat – jogszabályban meghatározott áthelyezett munkanap: az eltérő nyitva tartást nem kell bejelenteni;
  • december 12-23: nincs jogszabály által kihirdetett ünnepnap, vagy áthelyezett munkanap, ezért a bejelentett nyitva tartási rend szerint kell működni, eltérő nyitva tartást be kell jelenteni;
  • december 24. péntek jogszabályban meghatározott pihenőnap: az eltérő nyitva tartást nem kell bejelenteni;
  • december 25. szombat – ünnepnap: az eltérő nyitva tartást nem kell bejelenteni;
  • december 26. vasárnap – ünnepnap: az eltérő nyitva tartást nem kell bejelenteni;

 

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével összefüggő főbb típusügyekben használt iratminták

A dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével kapcsolatos hatáskörök gyakorlásában 2021. október 1-jétől a fő rendező elv, hogy az SZTFH végzi a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezésével, az engedélyek módosításával, az engedélyek módosítását nem eredményező adatváltozás bejelentésekkel és a szüneteltetésekkel kapcsolatos feladatokat.

A könnyebb átláthatóság érdekében a jelen tájékoztató témájához kapcsolódóan az alábbiak szerint csoportosítottuk az SZTFH Dohányügyi Igazgatósága engedélyezési eljárásaihoz kapcsolódó főbb ügytípusait:

 

I. Dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezéshez szükséges adatok változása

a. Koncesszió Jogosult adatainak változásával összefüggő bejelentések;

b. Koncessziót Gyakorló adatainak változásával összefüggő bejelentések;

c. engedély módosítást eredményező kérelmek (pl. költözés);

d. nyitva tartás változás bejelentése;

Figyelem! Az ünnepnap vagy munkaszüneti nap miatt eltérő nyitva tartás változást NEM KELL bejelenteni!

e. örökléssel összefüggésben engedély módosítást eredményező bejelentések. 

Alkalmazandó nyomtatvány:

SZTFH_DK01 nyomtatvány (elérhető: ITT)

 

II. Tevékenység szüneteltetése

a. szüneteltetési engedély iránti kérelem.

Alkalmazandó nyomtatvány:

SZTFH_DK03 nyomtatvány (elérhető: ITT)

 

III. Egyéb, az engedélyben foglalt adatokat nem érintő bejelentések

a. koncesszió jogosult vagy gyakorló elérhetőségeinek (e-mail cím, telefonszám stb.) változás bejelentése;

b. székhelyváltozás bejelentése;

c. az I-III. csoportokban nem részletezett egyéb, a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyt érintő ügyekben benyújtandó kérelmek, kérdések, bejelentések.

Alkalmazandó nyomtatvány:

SZTFH_DK05 nyomtatvány (elérhető: ITT)

Valamennyi alkalmazott nyomtatványt e-mail útján fogadjuk be. Kérjük, a nyomtatványokat a jelenlegi, átmeneti időszakban – a koncessziós szerződéshez kapcsolódóan megadott jogosulti vagy gyakorlói e-mail címről a dohany.engedelyezes@sztfh.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni!

 

Igazgatási szolgáltatási díj fizetését érintő szabályok

Figyelem! 2021. november 14-én hatályba lépett a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 2/2021. (X. 14.) SZTFH rendelet, mely alapján a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértéke nem változott. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti eljárásokban 27 500 forint, az engedélyen szereplő adatok módosításáért pedig 14 000 forint díjat kell fizetni. Az egyéb kérelmekkel, bejelentésekkel kapcsolatos ügyintézés pedig díjmentes.

A díjat az SZTFH Magyar Államkincstár által vezetett

10032000-00362887-00000000 számú

 

előirányzat-felhasználási keretszámlájára banki átutalással vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetéssel kell teljesíteni. Kérjük, a közlemény rovatba az „igazgatási szolgáltatási díj” megjegyzést, valamint a kérelmező adószámát szíveskedjen feltüntetni.

Az igazgatási szolgáltatási díjat kérelmenként külön-külön kell megfizetni.

Budapest, 2021. december 15.