Tájékoztatás a nemzeti dohányboltokat érintő jogszabályi változásokról
Tájékoztatás a nemzeti dohányboltokat érintő jogszabályi változásokról

Tisztelt Dohánytermék-Kiskereskedő Partnerünk!

Ahogy arról már bizonyára Ön is értesült – és a Tobacco Hungary 2019 konferencián is részletesen bemutatásra került – T/6576 irományszámon 2019. június 20. napján benyújtásra került az Országgyűlés elé a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításával és a nemdohányzók védelmével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet az Országgyűlés megtárgyalt és 2019. december 3. napján elfogadott. A jogszabály módosítás számos ponton kihat a dohánytermék-kiskereskedők napi munkájára. A törvénymódosító csomag rendelkezéseinek értelmezését az elfogadást követően – a Magyar Dohány Kiskereskedők Szövetsége és a normaszöveg készítőinek bevonásával – megkezdtük, annak feldolgozása folyamatos. A változó rendelkezések túlnyomó többsége a kihirdetést követő harmadik naptól hatályosak és kötelezően alkalmazandóak, míg más rendelkezései szakaszosan (2020. január 1., március 1., július 1. és 2021. január 1.) lépnek hatályba.

Segítséget kívánunk nyújtani a jogszabályváltozásra történő felkészülésben, így jelen tájékoztatóban ismertetjük a kihirdetést követő harmadik naptól és 2020. január 1. napjától hatályba lépő változásokat. A további hatályba lépő rendelkezésekről a joganyag folyamatos feldolgozása mellett a későbbiekben fogunk tájékoztatást adni az Önök részére.

Fontos hangsúlyozni ugyanakkor: a jogszabályt még a köztársasági elnök nem írta alá és az nem került kihirdetésre. Minden alábbi módosítás a jogszabálynak a Magyar Közlönyben való kihirdetését követően értelmezhető.

 1. Értékesíthető termékeket és szolgáltatásokat érintő változások, melyekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a vámhatóság, illetve a fogyasztóvédelem adhat.
 • Új termékek, amelyek csak és kizárólag Nemzeti Dohányboltban értékesíthetők (Fdvtv. 1. § (1). bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

Termékek:

 • patron, nikotinmentes utántöltő flakon (
 • pl.: Vype, Vivo termékek);
 • dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék (pl.: olyan nikotinos „párna”, amely nem tartalmaz dohányt);
 • új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke (pl. IQOS készülék).
 • Nemzeti Dohányboltban is értékesíthető termékek és nyújtható szolgáltatások bővítése (Fdvtv. 3. § (1) bek. 8.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

Új termékek:

 • papír zsebkendő;
 • ízesített tejkészítménynek minősülő, hűtés nélkül eltartható tejital;
 • elektronikai eszközök töltéséhez, üzemszerű működéséhez használatos elem, akkumulátor, töltőeszköz;
 • csomagolt tea;
 • a helyben fogyasztható tea vagy folyékony csokoládé (helyben fogyasztásához szükséges kiegészítő termék - különösen cukor, tejpor);
 • nem csak a mentolos, hanem más cukoráru is értékesíthető.

Új szolgáltatások:

 • az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése;
 • az Fdvtv. 1. § (1). bek. szerinti termékek (dohánytermék, cigarettahüvely és cigarettapapír, dohánylevél töltő, elektronikus cigaretta, utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon, dohányzást imitáló elektronikus eszköz, dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékei), továbbá a pipa és vízipipa termékek reklámozása tilos; ugyanakkor bármely egyéb – akár a dohányboltban, akár azon kívül – forgalmazható termékek vagy szolgáltatások dohánybolton belüli reklámozása megengedett;
 • a környezettudatosság jegyében lehetőség nyílik a dohányboltban forgalmazható termékekből keletkező hulladékok gyűjtésére.
 • Elkülönített helyen, illetve a kijelöléssel működő dohányboltokban bővült az értékesíthető termékek köre (Fdvtv. 11. § (4) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

Dohánytermékek mellett értékesíthető termékek:

 • cigarettahüvely és cigarettapapír;
 • dohánylevél töltő;
 • elektronikus cigaretta;
 • utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon;
 • dohányzást imitáló elektronikus eszköz;
 • dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék, valamint;
 • az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke.
 • Értékesíteni kívánt termékek NAV részére történő bejelentési kötelezettségének eltörlése

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A dohánybolt üzemeltetőjének nem kell bejelentenie a vámhatóság részére az értékesíteni kívánt, törvény által meghatározott egyéb termékköröket (hatályát veszti az Fdvtv. 13/A. §-a). Ez azt jelenti, hogy továbbra is csak a törvényben meghatározott termékeket lehet a dohányboltban forgalmazni, viszont azokat nem kell előzetesen a vámhatóság felé bejelenteni.

 • Egybe csomagolt termékek, illetve a fogyasztást ösztönző módon történő értékesítés tilalma

A törvénymódosítás értelmében tilos a kizárólag dohányboltban értékesíthető termékek (Fdvtv. 1. § (1) bek. szerinti termékek)

 • együtt csomagolással, akár más termékkel történő együtt csomagolással (pl.: elektronikus cigaretta és utántöltő folyadék egybe csomagolása);
 • sorsolásos, vagy más hasonló játékra felhívás útján, vagy más fogyasztást ösztönző módon,

történő értékesítése.

A dohányboltokban jelenleg készleten levő, összecsomagolt termékek forgalomból történő kivezetésével kapcsolatban megfontolásra javasoljuk a termék gyártójának/importőrének felkeresését annak érdekében, hogy milyen további lehetőségek merülhetnek fel az érintett termékekkel kapcsolatban (adott esetben felmerülhet például a csomagok szétbontásának, átcsomagolásának lehetősége is).

 1. Koncessziók számát érintő változások (Fdvtv. 6. § (2)-(3) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

Pontosításra kerül a településekre kiadható koncessziós jogosultságok számának meghatározása, azok kiszámítási módja. Így a korábbi 3000 fő helyett 4000 fő után adható ki egy jogosultság (vagyis csökkent a kiadható koncessziók száma). Ezen törvényi rendelkezés a már korábban megszerzett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok számát nem érinti.

 • Pályázati vállalást érintő változások
 • A dohánybolt nyitvatartására vonatkozó változások (Fdvtv. 8. § (6) bek. / 24/C. § e) pont)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól, ugyanakkor a részletek rendeleti szintű kidolgozására a Kormány felhatalmazást kapott

A törvénymódosítás értelmében, amennyiben a koncesszió jogosultja a pályázatban vállalt minimum nyitvatartási időt a körülmények lényeges változása miatt indokoltan nem tudja tartani és e tényt a dohánytermék-kiskereskedő hitelt érdemlően igazolja, kérelmezheti a Koncesszióba adótól a vállalástól eltérő, csökkentett nyitvatartás alkalmazását. Az erre irányuló kérelem benyújtásának módját, annak tartalmát, elbírálását és egyéb részlet szabályait a majdan megjelenő Kormányrendelet fogja tartalmazni (melynek megjelenéséig társaságunk sem tud erről a lehetőségről bővebb felvilágosítással szolgálni).

 • Működési forma módosítását érintő változások (Fdvtv. 13. § (11.) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A törvénymódosítás lehetőséget ad arra, hogy az egyéni vállalkozó a korábbi pályázati vállalás szerinti működési formától eltérjen, vagyis tevékenységét gazdasági társaság formájában folytassa oly módon, hogy:

 • a nyertes pályázó személyének a társaság korlátlanul felelős tagjának kell lennie;
 • a létesítő okiratba kell foglalni a társaság tagjainak olyan tartalmú nyilatkozatát, amelyben kötelezik magukat, hogy a koncessziós szerződés tartalmát érintően, azzal ütközően nem fogják a későbbiekben módosítani a létesítő okiratot;
 • a társaság tevékenységi körei között tevékenységként a „4726’08 Dohányáru-kiskereskedelem” tevékenységi kört fel kell tüntetni.

A jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a formaváltás idejére legfeljebb 3 hónapig a tevékenységét szüneteltesse.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a működési forma váltásra vonatkozó kérelmek elbírálásának eljárás- és feltételrendszere a joszabály-módosítás hatálybalépését követően kerül kidolgozásra, melyről minden érintett kiskereskedőt tájékoztatni fogunk.

Hangsúlyozzuk, hogy a jogalkotó a fenti formaváltási esetkörön kívül (Fdvtv. 13. § (11.) bek.) nem enged meg semmilyen más módon történő átalakulást a Koncessziót gyakorlók tekintetében (Fdvtv. 13. § (13.) bek.).  Így tiltott a módosítás hatálybalépésétől kezdődően a gazdasági társaságok összeolvadása, beolvadása, minden egyéb módon történő átalakulása.

Amennyiben az átalakulás nem az előírt formában (Fdvtv. 13. § (11.) bek.) történik meg, a Koncessziós szerződés az átalakulás napjával mérlegelés nélkül megszűnik (Fdvtv. 13. § (13.) bek.).

 • Szakmai képzéseket érintő változások (Fdvtv. 13. § (4a) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A jövőben minden dohánytermék-kiskereskedőnek (ideértve a koncesszió és a kijelölés útján tevékenységet folytató dohánytermék-kiskereskedőt is) kötelező lesz az ND Nonprofit Zrt. által szervezett szakmai képzésen történő részvétel. Ennek pontos részleteiről a kapcsolódó szabályozás kidolgozását követően adunk majd tájékoztatást.

 1. Kihelyezhető reklámokat, feliratokat érintő változások, melyekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a fogyasztóvédelem adhat
 • A dohánybolt külső felületére vonatkozó előírások (Fdvtv. 12. § (1), (1a) (2) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A jogalkotó alapvetően nem változtatta meg a Nemzeti Dohánybolt külső felületének kötelező elemeit, ugyanakkor a korábban kötelezően előírt egyéb termékek feltüntetése a jövőben nem kötelező jellegű, hanem az már csak lehetőség. Vagyis a dohánybolt üzemeltetője maga dönti el, hogy azokat kiírja, vagy sem. A kötelezően megjelenítendő, valamint a megjeleníthető adatok idegen nyelven is feltűntethetőek.

Tilos a dohánybolt külső felületén olyan kép, látvány vagy szöveg megjelenítése, mely az alábbi termékekre utal:

 • dohánytermék;
 • cigarettahüvely és cigarettapapír;
 • dohánylevél töltő;
 • elektronikus cigaretta;
 • utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon;
 • dohányzást imitáló elektronikus eszköz;
 • dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék;
 • új dohánytermék-kategóriák kiegészítő terméke;
 • dohányterméket kiegészítő termék (pl.: gyufa, öngyújtó, tűzkő, pipa, vizipipa)

illetve bármely módon dohányzásra utal, vagy arra ösztönözhet.

 • Dohányboltban, elkülönített helyen kihelyezendő feliratok (Fdvtv. 16/A. §)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A módosítás értelmében, a jövőben köteles a dohánybolt üzemeltetője a dohányboltban, illetve az elkülönített helyen az általunk megküldött egészségügyi tájékoztatót kihelyezni, vagy elektronikus eszköz útján megjeleníteni.

 • Reklámokra vonatkozó előírások (Grtv. 19. § (5). bek., 19. § (2) d) pont)

Hatályba lép: a 2020. január 1. napján

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyéb korlátairól szóló törvény (Grtv.) 19. § (5) bekezdése alapján a reklámozási tilalmak a dohánytermékeken kívül az alábbi termékekre terjednek ki:

 • cigarettahüvelyre és cigarettapapírra;
 • pipára és vízipipára;
 • a dohánylevél-töltőre;
 • elektronikus cigarettára;
 • utántöltő flakonra, patronra, nikotinmentes utántöltő flakonra;
 • dohányzást imitáló elektronikus eszközre;
 • dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termékre;
 • új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termékeire.

A fent felsorolt termékek kiemelése, többletmegjelenítése, reklámként történő kihelyezése tilos, mivel az közvetett reklámnak minősül. (pl.: cigarettahüvely világító dobozban történő elhelyezése nem megengedett).

Ugyanakkor, polckép-szerződés köthető a jövőben dohánytermékektől eltérő egyes konkrét termékekre is (lásd alább); mely esetben a polckép-szerződés rendelkezései lesznek irányadóak.

 1. Termékek kihelyezése, polckép-szerződés kötése, értékesítés (Fdvtv. 15/D. § (1), (3)-(4) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A dohánytermékek kihelyezésére és azok pultvonal feletti megjelenítésére vonatkozó előírások a jövőben a szivar mellett az új dohánytermék-kategóriákra, illetve a füst nélküli dohánytermékekre sem vonatkoznak. (Egyéb termékekre, pl. e-cigarettára eddig sem állt fenn ilyen megjelenítési kötelezettség.)

A polckép-szerződés kötésére vonatkozó előírások annyiban szigorodnak, hogy a dohánytermék-kiskereskedő nem teheti azt meg, hogy valamely dohánytermék-nagykereskedő egyetlen termékét sem forgalmazza.

Lehetőség nyílik ugyanakkor a jövőben nemcsak dohánytermék, de az 1. § (1) bek. d)-f) és h) pontjaiban meghatározott termékek tekintetében is polckép-szerződést kötni (azaz elektronikus cigaretta, utántöltő flakon, patron, nikotinmentes utántöltő flakon, valamint dohányzást imitáló elektronikus eszköz, és az új dohánytermék-kategóriák kiegészítő termék tekintetében ez lehetséges lesz). Tilos ugyanakkor a polckép-szerződés (és bármely kiemelt megjelenítés) a cigarettahüvely és cigarettapapír, a dohánylevél töltő, és a dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék esetében.

 1. Örökléssel kapcsolatos változások (Fdvtv. 13. § (8)-(10) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A jogalkotó az öröklésre vonatkozó határidőket meghosszabbította, illetve egységesítette, így egyéni vállalkozó, valamint gazdasági társaság esetében azonos határidők kerültek megállapításra.

A törvénymódosítást követően a korábbi 30 nap helyett 90 nap áll rendelkezésre a Koncesszió jogosult elhalálozásának bejelentésére, valamint a szükséges igazolások megküldésére. Amennyiben a meghatározott időn belül nem történik meg a bejelentés és az igazolások megküldése, az a jogosultság megszűnését eredményezi.

A jövőben a hagyatéki eljárás és a Koncessziós jogosultság öröklésével kapcsolatos türelmi idő egyéni vállalkozás esetében a meghatározott egy évről, gazdasági társaság esetében a meghatározott 6 hónapról két évre emelkedik. A változás következtében a leendő örökösnek, örökösöknek kettő év áll rendelkezésükre, hogy a Koncessziót illetően megállapodjanak, tehát a jövőben egy elhúzódó peres hagyatéki eljárás is nagyobb biztonsággal lebonyolítható. Amennyiben a meghatározott két éven belül nem történik meg a Koncesszió hagyatéki eljárása, úgy a jogosultság a türelmi idő lejárta után megszűnik.

 • Dohányboltok ellenőrzésével, szankcionálásával kapcsolatos változások, melyekkel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a vámhatóság, illetve a fogyasztóvédelem adhat
 • Működési engedélyt érintő szankciók (Fdvtv. 23. §)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A jogalkotó a vámhatósági engedély visszavonásának esetköreit két csoportba rendezi, különbséget tesz feltételes, mérlegelésen alapuló visszavonhatósági és kötelező, objektív mérlegelést nem tűrő, azonnal alkalmazandó visszavonási okok között, melyekkel kapcsolatban a vámhatóság adhat bővebb felvilágosítást.

Működési engedély lehetséges visszavonási esetei:

 • az engedély kiadása után merül fel olyan tény, adat vagy körülmény, amely miatt az engedélykérelem elutasításának lett volna helye;
 • a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályokat legalább három alkalommal olyan súlyosan megsértette, hogy az a tevékenysége folytatását nem teszi lehetővé, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és e jogkövetkezmény alkalmazásának lehetőségére őt a hatóság előzetesen figyelmeztette;
 • a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három különböző alkalommal a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységgel összefüggő szabályokat megsértette, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;
 • a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság felhívása ellenére sem közli a tevékenységével összefüggő adatokat;
 • a dohánytermék-kiskereskedő az e törvényben meghatározott, a tisztességes piaci verseny körülményeit biztosító értékesítési követelményeket legalább két alkalommal megszegi.

Működési engedély kötelező visszavonási esetei:

 • a dohánytermék-kiskereskedő 1 éven belül legalább három alkalommal e törvénynek a fiatalkorúak különös védelmére vonatkozó szabályait megsértette, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;
 • a dohánytermék-kiskereskedő által üzemeltetett dohányboltban a dohányáruk reklámozásának tilalmára vonatkozó szabályokat 1 éven belül legalább három különböző alkalommal megsértették, feltéve, hogy a jogsértés tényéről a vámhatóság vagy a fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatot hozott, és az első jogsértést követő 365 napon belül a harmadik jogsértés is megvalósul, függetlenül attól, hogy a jogsértések tényét a hatóság mikor állapítja meg, illetve határozata mikor válik jogerőssé;
 • a dohánytermék-kiskereskedő a vámhatóság hatósági intézkedése ellenére a jogszabálysértő állapotot nem szünteti meg;
 • a dohánytermék-kiskereskedő a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet az engedély kézhezvételétől számított 90 napon belül nem kezdi meg, továbbá, ha a tevékenységet engedély nélkül szünetelteti;
 • a dohánytermék-kiskereskedő tevékenységét az engedélyben foglalt telephelytől eltérő helyen is folytatja a dohánytermék-kiskereskedő a dohányboltban (elkülönített helyen) olyan terméket értékesít, vagy olyan szolgáltatást nyújt, amely termék értékesítését, vagy szolgáltatás nyújtását e törvény nem teszi lehetővé;
 • a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnt.
 • Koncesszió jogosult korlátlan felelőssége (Fdvtv. 8. § (4) bek., 24/A. § (9) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A jogalkotó a pályázati kiírásból már ismert, és minden pályázó által a pályázat benyújtásával vállalt kötelezettséget törvényi szinten is rendezi. Nevezetesen azt, hogy amennyiben a koncessziós szerződést aláíró személy gazdasági társaság útján gyakorolja a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot, akkor a koncesszió jogosultjának korlátlan felelősséggel kell tartoznia a társaság kötelezettségeiért.

Amennyiben a fenti feltételnek 2020. június 30. napjáig valamely Koncessziót gyakorló nem felel meg, úgy a jogosultsága 2020. július 1. napján megszűnik.

 • Dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság megszűnése (Fdvtv. 14. §)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A jogalkotó kibővítette az objektív megszüntető eseteket, valamint a törvénymódosítás egyéb rendelkezéseivel összhangba hozta. Így

 • az egyéni vállalkozó halála esetén a korábbi 30 nap helyett, a halált követő 90 nap elteltével szűnik meg a jogosultság;
 • új megszűnési elem a gazdasági társaság felszámolásának, vagy ellene a csődeljárás vagy a kényszertörlési eljárás elrendelésének napjával történő megszűnés;
 • új megszűnési elem a koncessziós díj kétszeri póthatáridő-tűzését követő 15 napon belüli hiánytalanul igazolható módon történő megfizetésének elmaradása.
 • Fiatalkorúak kiszolgálásának szankcionálása, mellyel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a fogyasztóvédelem adhat (Fdvtv. 16. § (7) bek.)

Hatályba lép: a 2020. január 1. napjával

A törvénymódosítás értelmében az alábbi esetekben kötelező bírság kiszabása:

 • fiatalkorúnak akár dohánytermékkel, akár egyéb dohányboltban értékesíthető termékkel történő kiszolgálása;
 • boltba belépő és dohányterméket vásárolni kívánó fiatalkorú vásárló életkorának hitelt érdemlő igazolására történő felhívásának elmulasztása;
 • amennyiben a fiatalkorú az életkorát nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkor részére termék nem forgalmazható és gondoskodni kell arról, hogy az értékesítés helyét elhagyja.

Enyhül a szabályozás annyiban, hogy ha a dohányboltba úgy lép be fiatalkorú, hogy azt az eladó reálisan nem észlelheti (mert például előtte több személy kiszolgálásával van elfoglalva), az értékesítés felfüggesztése és a fiatalkorúnak a dohányboltból való kiutasítása csak akkor válik kötelezettségévé, amint az adott személy fiatalkorúságára vonatkozó gyanú az eladóban reálisan fel kell, hogy merüljön.

 • Napi működést érintő egyéb változások
 • Dohánybolt készlet átadás, mellyel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a vámhatóság adhat (Fdvtv. 15. § (4) bek.)

Hatályba lép: a törvénymódosítás kihirdetését követő 3. naptól

A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a dohánytermék-kiskereskedelmet folytató évente legfeljebb két alkalommal – június 30-i, illetve december 31-i fordulónappal a készletében lévő, számára felesleges dohányterméket más dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultsággal rendelkező részére – a vonatkozó jövedéki jogszabályok betartása mellett, a felek által meghatározott vételáron értékesíthesse. Az értékesítést megelőző 15 nappal kötelező ezt a vámhatóság részére bejelenteni. A készletátadást mind az átadó, mind az átvevő köteles a készlet-nyilvántartásában átvezetni.

Bízunk benne, hogy a jogszabályváltozásról készült áttekintő tájékoztatásunk megfelelő segítséget nyújt a felkészülésre.

Üdvözlettel:

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit

    Zártkörűen Működő Részvénytársaság