Tájékoztatás készletezésről és raktározásról dohánytermék-kiskereskedők részére
Tájékoztatás készletezésről és raktározásról dohánytermék-kiskereskedők részére

Tisztelt Dohánytermék-kiskereskedők!

 

Bizonyára Önök előtt is ismert, hogy 2022. január 1-jétől valamennyi cigarettát és cigarettadohányt csak egységes csomagolásban lehet forgalomba hozni Magyarországon. Ugyanakkor fontos, hogy korlátlan ideig lehet forgalmazni a véghatáridőt megelőzően hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő – tehát nem egységcsomagolt – fogyasztói csomagolásban lévő dohánygyártmányokat, feltéve, ha azok 2022. január 1-jét megelőzően a dohánytermék-kiskereskedőknél már készleten voltak. 

A dohánytermék-készletek tárolása kapcsán életszerű, hogy egyes kiskereskedők a készleteiket a dohánybolttól eltérő telephelyen kívánják tárolni, vagy erre a célra más dohánytermék-kiskereskedőkkel közösen terveznek raktárt bérelni.

A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal közös álláspontja szerint a kiskereskedelmi értékesítés helyétől eltérő helyen történő tárolás jogszerű, amelyet – a korábbi, engedélyezés feltételeit, és az eljárás menetét rögzítő jogszabályt hatályon kívül helyező – a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezés és ellenőrzés egyes szabályairól szóló 18/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet 3. § (3) bekezdés b) pontja is megerősít: „a dohánybolt önálló, más üzlettől elkülönült jellegét nem befolyásolja különösen az a tény, ha […] az árukészlet vagy annak egy részének raktározása nem közvetlenül a dohányboltban megoldott.” 

A tárolás során a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény származás igazolására vonatkozó rendelkezésére figyelemmel kell eljárni. A kiskereskedelemben található jövedéki termékek (például dohánytermékek) származását a birtokosnak minden esetben hitelt érdemlő módon (számlával, szállítólevéllel) kell tudni igazolni. Kiemelendő, hogy a dohánytermék-kiskereskedő beszerzést igazoló bizonylatának a dohányboltra kell szólnia, a tárolás helyére való áttárolás onnan a dohánytermék-kiskereskedő által kiállított, a beazonosítást rendező szállítólevéllel történhet.

Ha több dohánytermék-kiskereskedő tárolja egy helyen (raktárban) a dohánytermékeket, úgy javasolt továbbá a termékkészletek dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyesek szerinti elkülönítése is. 

Ha a tárolást végző személy tevékenysége kizárólag továbbforgalmazás nélküli tárolásban merül ki, úgy előzetes jövedéki engedélyezési kötelezettsége nem keletkezik, összhangban a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény rendelkezéseivel.

 

Budapest, 2021. december 23.