Személyes ügyintézés

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a személyes ügyfélfogadásra csak előzetesen telefonon egyeztetett időpontban van lehetőség.

Időpont egyeztetés a következő telefonszámon lehetséges: +36 1 795 64 00 

Szíves megértésüket köszönjük!

 

Ügyfélfogadás helye: 1136 Budapest XIII. ker., Pannónia utca 35-37. fsz. 1.

Ügyfélszolgálat által ellátott feladatok:

   (a) Pályázati eljárással kapcsolatos ügyvitel

  • Általános tájékoztatás nyújtás a koncesszió köteles tevékenységhez kapcsolódó pályázati eljárások, pályáztatás vonatkozásában. Az általános tájékoztatás nyújtás keretében tájékoztatást nyújtanak az aktuálisan közzétett pályázati felhívásban foglaltakról, illetve a pályázati kiírással érintett településekről, valamint kizárólag a pályázati felhívás és pályázati kiírás tartalmáról.
  • Az általános tájékoztatásnyújtás keretében a pályázatok kitöltésére vonatkozóan kizárólag a kiírásban rögzítettekről nyújtható tájékoztatás, a pályázat tényleges kitöltésében az ügyfélszolgálati munkatárs még a személyes ügyfélfogadás esetében sem adhat semmilyen segítséget, abban nem működhet közre. Ennek keretében a már kitöltött pályázat nem tanulmányozható át és nem véleményezhető. A már benyújtott pályázat vonatkozásában tájékoztatás nem adható.
  • A közzétett pályázati kiírás kinyomtatása és átadása a pályázni kívánók számára.

 

  (b) Szerződéskötéssel, szerződésmódosítással és szerződést megszüntető közös megegyezéses megállapodás aláírásával kapcsolatos ügyvitel

  • Általános tájékoztatás nyújtás a koncesszió köteles tevékenységhez kapcsolódó szerződéskötési eljárás vonatkozásában.Szerződéskötési, szerződésmódosítási, szerződést megszüntető közös megegyezéses megállapodás aláírási, illetve öröklés kapcsán módosítási záradék aláírási időpontok szervezése és egyeztetése végett telefonos kapcsolattartás a pályázati nyertesekkel.
  • Koncessziós szerződések, szerződés módosítások, szerződést megszüntető közös megegyezéses megállapodás megkötésében, illetve öröklés kapcsán módosítási záradék aláíratásában való közreműködés, az aláíráshoz szükséges mellékletek átvétele, illetve annak leellenőrzése, hogy a szerződéskötési, szerződésmódosítási, szerződést megszüntető közös megegyezéses megállapodás aláírási és záradék aláírási feltételek fennállnak-e.

 

  (c) Általános tájékoztatás

  • Általános tájékoztatás nyújtás a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása vonatkozásában. Az általános tájékoztatás nyújtás keretében a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók, illetve tevékenységet folytatni kívánók információval történő ellátása a dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer vonatkozásában.
  • Amennyiben a nyertes pályázó a saját pályázati vállalásairól másolatot kíván kérni, azt az ügyfélszolgálati irodában a személyi azonosítását követően, teheti meg. A vállalásról történő másolatkérés esetén az ügyfélszolgálati munkatárs köteles tájékoztatni a nyertes pályázót a másolatkészítés ügymenetéről, annak költségvonzatáról. Az igénylőlapot az ügyfélszolgálati munkatárs tölti ki. A másolat minden esetben postai úton, az ND Nonprofit Zrt. erre vonatkozó eljárásrendjének megfelelően kerül kiküldésre a kérelmező részére.

 

  (d) Beadványok kezelése, átvétele

  • Az Ügyfélszolgálati Irodában az ügyfelek által átadni kívánt írásbeli bejelentéseket, tájékoztatást kérő leveleket, aláírt kijelölési okiratokat, koncessziós szerződés felmondására vonatkozó nyilatkozatokat az ügyfélszolgálati munkatárs az ügyfélszolgálati irodában átveheti ezek érkeztetése mellett.
  • Az átvétel megtörténtének bizonyítása végett az ügyfélszolgálati munkatársa az átvett és érkeztetéssel ellátott irat másolati példányát átadja az ügyfélnek.
  • Az Ügyfélszolgálati Irodában pályázati dokumentáció nem adható le, ebből következően az ügyfélszolgálati munkatárs pályázati dokumentációt nem vehet át.

A tájékoztatás nyújtás módja telefonon, az ügyfélszolgálat email címére érkező kérdések esetében email-en, illetve személyesen történik.

Amennyiben az ügyfél speciális, szakterülethez tartozó kérdéssel, illetve olyan kérdéssel fordul akár személyesen, akár telefonon az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati munkatársaihoz, amelynek azonnali megválaszolására az ügyfélszolgálati munkatárs mérlegelése alapján nem áll rendelkezésre kellő szakterületi információ, abban az esetben az ügyfélszolgálati munkatársnak tájékoztatni kell a kérdés feltevőjét az ND Nonprofit Zrt. azon szakterületi email elérhetőségeiről, illetve postai elérhetőségéről, amely elérhetőségeken keresztül az adott szakterülettel, illetve az ND Nonprofit Zrt.-vel felveheti írásban a kapcsolatot.

Az ND Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálati munkatársai az alábbi esetben nem jogosultak eljárni:

Abban az esetben, ha bármilyen sajtóorgánum képviselője az Ügyfélszolgálati Irodában bármilyen sajtóanyag készítése céljából megjelenik, szükséges a Jogi és Ellenőrzési Igazgatót erről azonnal tájékoztatni. Sajtóanyag kizárólag a Jogi és Ellenőrzési Igazgató jelenlétében és vele való előzetes egyeztetést követően készíthető. Az ND Nonprofit Zrt. mindenkor hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint kizárólag a Vezérigazgató és a Jogi és Ellenőrzési Igazgató tehet sajtómegkeresésre nyilatkozatot, az ügyfélszolgálati munkatársak vágóképen való megjelenése is kizárólag az érintett ügyfélszolgálati munkatárs hozzájárulásával lehetséges.