Különös Közzétélteli lista
Különös Közzétélteli lista

Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján
Név Munkakör, tisztség Pénzbeli juttatás Nem pénzbeli juttatás Ft/hó Egyéb állandó juttatás (Ft) Tisztelet díj (Ft/hó) Felmondási idő (hónap) Végkielégítés Mt. szerint (havi díj) Cégjegyzési jogosultság Verseny-tilalmi meg-állapodás Mt. 228.§ (1) bekez-dése alapján vállalt kötelez-ettség idő-tartama (év) Mt. 228.§ (2) bekez-dése alapján vállalt kötele-zettség ellenértéke
Alapbér /Besorolási bér/ Megbízási díj Ft/hó A teljesítménybér maximum az éves személyi alapbér %-a: A teljesítmény-bért megalapozó teljesítmény-követel-mények önállóan együttes
dr. Esküdt Gábor vezérigazgató 1 950 000 20% NA 0 0 Mt-ben meghatározottak alapján igen nem nincs 0 0
Németh Lászlóné Felügyelő Bizottság elnöke 0% NA 0 0 150 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
dr. Pálosi Dániel Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0 120 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
Holczer Brigitta Felügyelő Bizottsági tag 0% NA 0 0 120 000 NA 0 nincs nincs nincs 0 0
Andrásik Sándorné Vezérigazgató-helyettes 1 330 000 20% NA 0 0 Mt-ben meghatározottak alapján nincs nincs nincs 0 0
Tarcali Krisztina Gazdasági igazgató 1 160 000 20% NA 0 0 Mt-ben meghatározottak alapján nincs nincs nincs 0 0