Hogyan lehet Nemzeti Dohányboltom?

Hogyan lehet Nemzeti Dohányboltom?

Felhívjuk figyelmét, hogy a 20 évre szóló dohány-kiskereskedelmi jogosultságot koncessziós pályázat útján lehet elnyerni, és ezáltal Nemzeti Dohányboltot nyitni.

A pályázat eredménytelenségének megállapítása és az új pályázati kiírás közzététele a Kiíró hatáskörébe tartozik. Amennyiben Kiíró új pályázati kiírást tesz közzé, a pályázati kiírás az ND Nonprofit Zrt. weboldalán is megjelenik.

A kiadható jogosultságok vonatkozásában felhívjuk figyelmét a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: „Fdvtv.”) 6. § (2) bekezdésére, valamint tájékoztatjuk, hogy a törvény 2019. december 12. napján megjelent módosítása alapján tovább szigorodott. Így a kiadható jogosultságok számítási módjára vonatkozóan az Fdvtv. előírja, hogy az átengedhető dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok számát akként kell meghatározni, hogy ha az adott településen az állandó lakosok száma

  1. a négyezer főt nem haladja meg, az átengedhető dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság száma: egy,
  2. a négyezer főt meghaladja, az állandó lakosok számát el kell osztani négyezerrel; ha az így kapott szám nem természetes szám, azt a következő természetes számra kell felkerekíteni.

Valamint, ha egy város kerületekre tagolódik, úgy e számítási mód alkalmazásakor településen a város kerületét kell érteni.

Ezen szigorodó törvényi rendelkezés a már korábban megszerzett dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságok számát nem érinti, vagyis ha egy településen/kerületben a kiadható jogosultságok száma e törvényi rendelkezés értelmében csökkent, a korábban átengedett jogosultságok tovább gyakorolhatóak azzal, hogy bármely jogosultság gyakorlásának megszűnését követően e településen/kerületben nem lehet újabb pályázatot kiírni mindaddig, amíg ezen törvényi rendelkezésnek megfelelően fenn nem állnak az újabb jogosultság pályáztatásának feltételei.

Amennyiben egy település ellátatlanná válik, vagyis a korábban elnyert koncessziós jog megszűnik, abban az esetben a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására való jogosultság kijelöléssel ideiglenesen átengedhető az Fdvtv. 10. § (1) pontja alapján: „ha a) a nyilvános pályázat eredménytelen, vagy b) bármely dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve még nem folyik, a dohánytermékek kiskereskedelmére vonatkozó jogosultságot az állam a részvénytársaság, vagy a részvénytársaság által erre külön feljogosított személy útján is gyakorolhatja az új, eredményes pályázat alapján megkötendő koncessziós szerződés aláírását követő 90. (kilencvenedik) nap elteltéig.

A kijelölés az ND Nonprofit Zrt. saját hatáskörében lezajló folyamat, mely minden esetben egyéni mérlegelés eredménye. A kijelölési folyamat során az ND Nonprofit Zrt. javaslatot kér be az egyes települések helyi önkormányzatától a kijelölt személyére vonatkozóan. A megkeresésre adott javaslat a döntési jogkört nem befolyásolja, az javaslattételre szolgál, ugyanakkor az ND Nonprofit Zrt. figyelemmel van annak tartalmára a kijelölési folyamat során. A kijelöléssel kapcsolatban felhívjuk figyelmét, hogy a kijelölés bármikor, indokolás nélkül írásban visszavonható, illetve azt a kijelölt személy bármikor jogosult visszaadni. Tájékoztatjuk, hogy a kijelölés az ND Nonprofit Zrt. jogkörébe tartozik és minden esetben egyéni mérlegelés eredménye.

A fentieket kiegészítéseként tájékoztatjuk, hogy amennyiben az Ön által keresett település közigazgatásilag egy másik településhez tartozik, külön pályázatot benyújtani vagy kijelölést igényelni ezen településre nem lehet.