Bemutatkozás

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáért, a közegészségügyi állapot javításáért, a dohányzók szakszerű és kielégítő kiszolgálásáért és a hazai vállalkozások bevételeinek biztosításáért 2012. szeptember 24-én kihirdetésre került a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.). A fenti célok elérése érdekében a Törvény előírja, hogy a dohánytermékek kiskereskedelme Magyarországon kizárólagosan az állam hatáskörébe utalt tevékenység, melynek gyakorlását az állam a koncesszióról szóló 1991. évi XVI. törvény és az Fdvtv. rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. Az új kiskereskedelmi rendszer 2013. évi bevezetésével jelentősen átalakult a magyarországi dohánykereskedelem. Az Fdvtv. létrejöttét megelőzően Magyarországon decentralizáltan működő, országosan több mint 25.000 elárusító hellyel szemben 2013. július 1. napjától 6.046 ellenőrzött helyen vált lehetővé a dohánytermékek árusítása. Jelentős változást jelentett az is, hogy dohánytermék értékesítés nem folytatható fiatalkorúak jelenlétében, a Nemzeti Dohányboltokban 18 év alatti személyek nem tartózkodhatnak.

A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység szervezésének szakmai irányítását az állami vagyonnal való gazdálkodás szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: Miniszter) látja el. Tevékenységét az Fdvtv. alapvető céljának, így a fiatalkorúak védelmének elsődlegessége alapján kell végeznie. A Miniszter ezen feladatok ellátása érdekében alapította meg a 100%-os állami tulajdonban lévő zártkörűen működő nonprofit részvénytársaságot, azaz az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (a továbbiakban: Társaság)

Társaságunk sokrétű feladatokat lát el, mely feladatok célja összességében, hogy előmozdítsa, elősegítse és minél hatékonyabbá tegye a hazai dohánytermék piac működését. A dohánypiac semleges szereplőjeként, koordináló, felügyeleti szerepkört ellátva, valamennyi gazdálkodói körrel kapcsolatban állunk, és minden piacot érintő kérdésben közreműködünk a feladatok, problémák kezelésének elősegítésében. Ehhez, amennyiben szükséges, szakmai állásfoglalásokat adunk, mediációs tevékenységet végzünk, vagy dohányipari ágazati konzultációs fórumot szervezünk.

Alapfeladatunkként ellátjuk a koncessziós szerződések kezelését, a megkötött szerződésekben vállalt kötelezettségek ellenőrzését, koncessziós pályázatok lebonyolítását, valamint ellátatlan települések esetén kijelöléssel biztosítjuk a dohánytermékek szakszerű értékesítését.  A dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságot biztosító koncessziós szerződés rendelkezéseink betartása érdekében Társaságunk ellátja a koncessziós díjak, kötbérek számlázási feladatait is. Társaságunk számára kiemelt cél, hogy Magyarország valamennyi településén biztosított legyen a lakosság számára a dohánytermékekkel való ellátás azok szakszerű értékesítése révén. Így kiemelt figyelmet szentelünk a szakszerű ellátás biztosítására a még ellátatlan településeken, illetve a már működő Nemzeti Dohányboltok jogszerű működésének elősegítésére. 

A dohány-kiskereskedelmi szabályok 2015. évi módosításával a disztribúciós rendszer teljessé vált.  A dohány-kiskereskedelmi ellátó megalakítása a dohánytermék-kiskereskedők számára az árurendelés és árubeszerzés centralizálását jelentette, amely mind a logisztikai, mind a pénzügyi, mind pedig az adatkezelési tevékenységük tekintetében jelentős könnyebbséget jelent. A dohánytermék-kiskereskedelem szervezett működésének előmozdítás érdekében Társaságunk feladata a hazai dohánytermék-kiskereskedelmi rendszer ellátását biztosító Országos Dohányboltellátó Kft. (ODBE) felügyelete is. Ennek során ellenőrizzük többek között a szerződésben vállalt számú raktár üzemeltetésének biztosítását, a vállalt számú munkavállalói létszám meglétét, a dohányboltok részére a rendelt termékek kiszállításának határidőben történő teljesítését, az online megrendelői felület kialakítását, telefonos ügyfélszolgálat biztosítását és az ÁSZF és egyéb, a Társaságra vonatkozó dokumentációs kötelezettségek meglétét.

A jövedéki jogszabályok 2017. január 1-jei változásával a dohánytermék forgalmazók által meghatározott és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján közzétett kiskereskedelmi eladási áron lehet értékesíteni a dohánytermékeket. Az ND Nonprofit Zrt. a dohánytermékek kiskereskedelmi eladási árának valós idejű közzététele érdekében fejlesztett informatikai rendszere segítségével teszi elektronikusan elérhetővé az aktuális eladási árakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, az Országos Dohányboltellátó Kft. és a nemzeti dohányboltok részére.

A dohánytermékek tiltott kereskedelme okozta probléma kezelése érdekében, a trafik-rendszer továbbfejlesztése vált szükségessé, mivel az Európai Bizottság 2019. májustól az EU valamennyi tagállama számára előírta a dohánytermékek nyomonkövethetőségi rendszerének alkalmazását. Ennek bevezetésével az Európai Unió területén kereskedelmi forgalomban lévő valamennyi dohánytermék értékesítési lánca megfigyelhető. A Kormány az ND Nonprofit Zrt.-t jelölte ki Magyarország vonatkozásában a nyomonkövethetőségi rendszer azonosítókibocsátójának.

A dohánytermék-kiskereskedelem szervezett működésének előmozdításán túl Társaságunk számára kiemelt feladatként írja elő az Fdvtv. az egészségvédelmet érintő feladatokban való közreműködést. Ennek keretében médiakampányok szervezésével, közösségi megjelenéssel, sportrendezvényeken és egészségvédelmi programokban való részvétellel kívánunk szerepet vállalni a dohányzás visszaszorításában és az egészséges életmód támogatásában.

Elkötelezett munkánknak is köszönhetően a 2012. óta folyamatosan fejlődő dohány-kiskereskedelem hatékonyan és eredményesen működik, így mára a rendszer teljesen zárt, állandó állami felügyeleti kontroll alatt áll, melynek előnyeit valamennyi dohánypiaci szereplő érzékeli és amelyet már nemzetközi partnereink is felismertek.

Célunk, hogy valamennyi ágazati szereplő érdekeit szem előtt tartva, semleges szerepünkben megmaradva fenntartsuk és fejlesszük az eddig elért hatékonyságot, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá téve ezen speciális piacot, segítve a kiskereskedők munkáját, valamint a fogyasztókat abban, hogy minőségi termékekhez juthassanak, ellenőrzött körülmények között.

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

A GONDOSKODÓ DOHÁNYFELÜGYELET