Cégadatok

Általános adatok  
Cégforma: Részvénytársaság
Bejegyezve: 2012.11.15
A cég elnevezése ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A cég rövidített elnevezése ND Nonprofit Zrt.
A cég székhelye 1136 Budapest, Pannónia utca 40.
A cég telephelye(i) 1136 Budapest, Pannónia utca 35-37. fszt. 1.
A létesítő okirat kelte 2012. október 29.
A cég statisztikai számjele 24164982-8411-573-01.
A cég adószáma Adószám: 24164982-2-41.
Közösségi adószám: HU24164982.
A cég cégjegyzékszámai Cégjegyzékszám: 01-10-047581
Vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
A cég hivatalos elektronikus elérhetősége 24164982#cegkapu
Európai Egyedi Azonosító HUOCCSZ.01-10-047581

 

A cég tevékenységei
8411 '08 Általános közigazgatás Főtevékenység.
4726 '08 Dohányáru-kiskereskedelem
7010 '08 Üzletvezetés
7022 '08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
8412 '08 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása
8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8690 '08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás
6920 '08 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6311 '08 Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
7311 '08 Reklámügynöki tevékenység
7320 '08 Piac-, közvélemény-kutatás
8211 '08 Összetett adminisztratív szolgáltatás