Felettes szerv

ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonosi jogainak gyakorlója 

nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter

A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet

értelmében a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tevékenységét a

Miniszterelnöki Kormányiroda segíti.

 

 

Székhely:                   1014 Budapest, Színház utca 1.

Postacím:                   1357 Budapest, Pf.: 3.

Telefonszám:             + 36 1 795-5000

e-mail:                        mki@kormanyiroda.gov.hu

Miniszterelnöki Kormányiroda