Tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. október 1-i hatállyal a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi XXXII. törvény értelmében az ND Nonprofit Zrt. jogutódjaként a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: SZTFH) látja el a dohánytermék-kiskereskedelem engedélyezésével, hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával, a dohánykiskereskedelem-ellátási tevékenység és a dohánytermék-nagykereskedők egyes tevékenységei hatósági ellenőrzésével, felügyeletével és szabályozásával kapcsolatos feladatokat.

A szervezeti változás informatikai átállással is jár, ezért - előreláthatóan 2021. november 1. napjáig - az ügyintézésben előfordulhatnak fennakadások.

Az átállással járó ügyintézési nehézségek mérséklése érdekében az alábbi intézkedéseket vezetjük be a jelzett időszakban, illetve a következők szerint biztosítjuk elérhetőségeinket:

  1. Postai úton benyújtott iratok levelezési címünkre (1398 Budapest, Pf. 562.) történő befogadását továbbra is biztosítjuk.
  2. Ügyfélszolgálatunk az eddig megszokott rendben fogadja tisztelt Ügyfeleinket.
  3. Központi e-mail címeinkre – előreláthatóan 2021. december végéig – továbbra is megküldhetik beadványaikat. Az SZTFH központi e-mail címeinek bevezetésekor pedig kellő időben tájékoztatni fogjuk tisztelt Ügyfeleinket.
  4. Az ND Nonprofit Zrt. személyi állományának e-mail címeire is előreláthatóan 2021. december 31-ig továbbíthatóak üzenetek. Munkatársaink e-mail cím változásáról az egyedi levelezés kapcsán fognak tájékoztatást kapni tisztelt Ügyfeleink.
  5. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy beadványaikat a fentiekben ismertetett módon mindaddig előterjeszthessék, ameddig nem kerül bevezetésre az SZTFH Hivatali Kapuja, amelyről tájékoztatást fogunk kiadni.
  6. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál folytatott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési eljárásokban használt ÁNYK-s nyomtatványok már nem alkalmazhatók. Az új ÁNYK-s nyomtatványok előkészítés alatt állnak, véglegesítésüket követően közzétételre kerülnek. Az átmeneti időszakban a dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyezési eljárásokban ideiglenes nyomtatványok lesznek használhatóak, amelyek a honlapon az SZTFH menüpont alatt hamarosan elérhetők lesznek.
  7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál folytatott eljárásokban, az igazgatási szolgáltatási díj teljesítésére használt számla száma változni fog, amelyről később adunk tájékoztatást Ügyfeleink részére. Az új számlaszám közzétételéig a jelenleg is használt számla javára szíveskedjenek teljesíteni befizetéseiket. Az igazgatási szolgáltatási díj összegét, és a számla számát a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység engedélyezése során a vámhatóság által lefolytatott eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint a díjak beszedésének, kezelésének, nyilvántartásának és visszatérítésének részletes szabályairól szóló 34/2012. (XII. 10.) NGM rendelet tartalmazza.
  8. Tájékoztatjuk Önöket továbbá arról is, hogy az ND Nonprofit Zrt. által, koncessziós díj, kötbér és jogosultsági díj befizetésének teljesítésére használt bankszámlák nem élnek, befizetéseiket az MNV Zrt. alább megjelölt bankszámlájára teljesíthetik.

          Számlaszám: 10032000-01457649-00000000

          Számlavezető: Magyar Államkincstár

          A befizetésekkel kapcsolatos kérdéseiket a dohanyinfo@mnv.hu címre juttathatják el.