Általános tájékoztató

Tájékoztatás Kijelölés folyamatáról

Dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység kijelöltként történő folytatására történő jelentkezés előtt javasolt áttekintetni weboldalunkon a kijelöltek működésére vonatkozó bővebb tájékoztatókat.

Felhívjuk a figyelmet, hogy kijelöléssel kizárólag olyan településen biztosítható a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatás, ahol a nyilvános pályázat eredménytelen, vagy a dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultság gyakorlása az adott településen megszűnt, illetve még nem folyik, vagyis az adott település ellátatlan. Ezen ellátatlan települések aktuális listáját ide kattintva találhatja meg weboldalunkon..

Kijelölésre vonatkozó jelentkezés kizárólag írásbeli kérelem alapján lehetséges. A kérelemben fel kell tűntetni a kijelöléssel érintett település nevét, a kijelöltként dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatni kívánó személy (egyéni vállalkozás / gazdasági társaság) nevét azonosító adatait (székhely, adószám, cégjegyzékszám, EV azonosító), kapcsolattartó telefonszámát, e-mail címét. A jelentkezés megküldhető elektronikusan a palyazatkezeles@nemzetidohany.hu e-mail címre, vagy postai úton a 1398 Budapest, Pf. 562. címre.

Az adatok ellenőrzése után, az ND Nonprofit Zrt. felveszi a kapcsolatot az adott település polgármesterével, jelezve a beérkezett kijelölési kérést. A megkeresésünkre érkezett javaslat figyelembe vétele alapján kerül a kijelölési folyamat megindításra az abban megjelölt személlyel.

A kijelölésre javasolt személy részére az ND Nonprofit Zrt. kiküldi a kitöltött Kijelölési Okiratokat aláírásra, az adatbejelentőlapot kitöltésre, a kijelölt működésére vonatkozó tájékoztatást és műszaki leírást, illetve a kódnyilvántartással kapcsolatos tájékoztató levelet benne a kódnyilvántartási rendszerbe történő felvételt biztosító nyilatkozatot kitöltésre és aláírásra.

A megküldött dokumentumok címzett általi átvételét követő öt munkanapon belül a Kijelölési Okiratot három eredeti példányban a kijelölt által cégszerűen aláírva kell az ND Nonprofit Zrt.  részére postai úton visszaküldeni a kódnyilvántartási rendszerbe történő felvételt biztosító „Kérelem EU 2018/574 végrehajtási rendelete alapján gazdasági szereplő- és létesítmény-azonosító kódnyilvántartásba vételéhez” című nyilatkozattal, valamint a kitöltött adatbejelentő lappal együtt.

A beküldött dokumentumok megfelelőssége esetén postai úton visszaküldésre kerül az ND Nonprofit Zrt. által cégszerűen is aláírt Kijelölési Okirat egy eredeti példánya a kijelölt számára.

A Kijelölési Okirat annak valamennyi fél általi aláírásától érvényes és jogosít fel dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatására az adott település közigazgatási határain belül.

A Kijelöltre és a dohányboltra vonatkozó gazdasági szereplő- és létesítmény-azonosító kódokat az adatbejelentő lapon megadott e-mail címre küldi ki az ND Nonprofit Zrt.

A kijelölt tevékenységét az ND Nonprofit Zrt. általi kijelölést, azaz a kijelölési okirat aláírását követően kezdheti meg, de legkésőbb annak aláírását követő hatvan napon belül köteles megkezdeni.

A kijelölés annak visszavonásáig érvényes.

A kijelölés megtörténtéről az ND Nonprofit Zrt. értesíti a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Országos Dohányboltellátó Kft-t.