Árak közzététele

2017. január 01. napján hatályba lépett a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. tv. (a továbbiakban: Jöt.) rendelkezése, mely értelmében a dohánytermékekre az adójegy helyett zárjegy kerül. Ezen változás következménye, hogy 2017. január 01. napja óta dohányterméket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) által meghirdetett kiskereskedelmi eladási áron értékesíthet. Az árak a NAV honlapján elérhetőek; az új árak azok alkalmazhatósága előtt 1 munkanappal kerülnek közzétételre.

Az árváltozások napja kizárólag hétfő illetve csütörtök lehet, függetlenül attól, hogy az adott nap ünnepnapra esik-e vagy sem. A kiskereskedelmi ár ezen napon 0:00 órától lép életbe – azaz ettől az időponttól már az új áron kell értékesíteni az adott dohányterméket.

Az ND Nonprofit Zrt. az érintett termékek kiskereskedelmi eladási árát a dohánytermék-kiskereskedők részére az új ár érvénybe lépését megelőzően 1 munkanappal teszi hozzáférhetővé azzal, hogy azok a készletnyilvántartó szoftverek dohánytermék törzsadataiba letöltődnek. Ekkortól lehetséges az új ár polccímkéjének nyomtatása. Ezen funkció alkalmazása azonban kizárólag a napi adminisztratív munkát hivatott segíteni, alkalmazása nem kötelező.

A dohányboltokban található kiskereskedelmi szoftverek lehetőséget biztosítanak arra, hogy a napi nyitást, vagy rendszerindítást követően a dohányboltok meggyőződjenek arról, hogy az adott napon sikeresen megtörtént-e a törzsadatok letöltése a dohánybolti rendszerre, illetve a rendszerek jelzik – külön megjelenítéssel vagy menüpont használatával - az adott napi sikeres letöltés megtörténtét. Amennyiben ez nem történt meg, úgy fel kell venni az illetékes szoftvergyártóval a kapcsolatot a probléma megoldása érdekében, hiszen az árat nem tartalmazó dohánytermékek kizárólag azon a kiskereskedelmi áron értékesíthetők, amelyet NAV új árként meghirdetett. Tekintettel az itt leírtakra, javasoljuk, hogy az aznapi boltnyitás előtt győződjön meg róla, hogy készletnyilvántartó szoftvere frissítette-e az árakat is tartalmazó törzsadatokat!

A 0-24 órás dohányboltok esetében 0 órakor el kell végezni a kasszazárást majd nyitást, annak érdekében, hogy az aznapi új kiskereskedelmi árak a rendszerben érvényesítésre kerüljenek, és így ne keletkezhessenek hibás kiskereskedelmi eladási áron történő értékesítések. Amennyiben az aktuális, új árak letöltését nem sikerül megoldani az új ár kezdő napjáig, úgy az adott napon alkalmazható, megfelelő kiskereskedelmi eladási árakat a NAV honlapjáról kell beazonosítani.

Hangsúlyozzuk, hogy a Nemzeti Dohánybolt kizárólagos felelőssége, hogy az értékesítés a hatóság által meghirdetett kiskereskedelmi eladási áron történjen.