Visszaadás

Tájékoztatás Kijelölés felmondásáról

A Kijelölési Okirat rendelkezése értelmében Kijelölés bármikor, indokolás nélkül írásban visszavonható, azt a Kijelölt személy bármikor jogosult visszaadni. A Kijelölés bármely okból történő megszűnése vagy megszüntetése esetén Kijelölt személy köteles a dohánykereskedelmi jogosultság kijelölés alapján történő gyakorlásával azonnal felhagyni. A visszavonás kézbesítettnek tekintendő:

  1. küldönc útján való kézbesítés esetén a kézbesítéskor, vagy a személyes átvételkor vagy a személyes átvétel megtagadása esetén az átvétel megtagadásának időpontjában;
  2. ajánlott és tértivevényes levélben való postázás esetén a tértivevény által igazolt kézbesítési időpontban; ennek hiányában, ha a levél a kézbesítés sikertelenségére utaló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, úgy automatikusan, az igazolt postára adás napját követő 5. (ötödik) napon.
  • Kijelölt részéről történő felmondás

A kijelölés felmondására vonatkozó igény a „Nyilatkozat kijelölés felmondásáról” című nyomtatványon kitöltésével és az ND Nonprofit Zrt. részére történő megküldésével tehető meg.

A nyilatkozat annak teljes és hiánytalan kitöltése, valamint a Kijelölt cégszerű aláírása és az okirat tanúzása mellett fogadható el.

A nyilatkozat elektronikusan a palyazatkezeles@nemzetidohany.hu email címre, postai úton pedig a 1398 Budapest, Pf: 562. címre küldhető meg az ND Nonprofit Zrt. részére

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus úton kizárólag akkor kerül a nyilatkozat befogadásra, ha az az ND Nonprofit Zrt. nyilvántartásában előzetesen rögzített, hivatalosan bejelentett email címről kerül megküldésre.

  • ND Nonprofit Zrt. részéről történő felmondás

A kijelöléssel történő dohánytermék-kiskereskedelmi jogosultságnak a gyakorlására vonatkozó feljogosítást a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény értelmében az ND Nonprofit Zrt. jogosult megtenni, ahogy annak visszavonására is jogosult.

Az ND Nonprofit Zrt. minden esetben él a kijelölés visszavonásának jogával, amennyiben a Kijelölt az ismételt felszólítás ellenére sem teljesíti a Kijelölési Okiratban foglalt kötelezettségét.

A kijelölés visszavonásának megtörténtéről az ND Nonprofit Zrt. minden esetben értesíti a Kijelöltet,  a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt, valamint az Országos Dohányboltellátó Kft-t.

A kijelölés visszavonását követő további dohánytermék-kiskereskedelmi értékesítés jogszabály ellenes, mely esetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 5 millió forinttól 500 millió forintig terjedő bírságot szabhat ki az engedély nélkül történő értékesítés okán.