Felhatalmazó levél

Útmutató Felhatalmazó Levél helyes kitöltéséhez

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény értelmében valamennyi Kijelölt köteles 2021. január 1. napjától kezdődően jogosultsági díjat fizetni, mely a kijelöléssel ideiglenesen biztosított tevékenység gyakorlásának ellenértéke. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogosultsági díj határidőben történő maradéktalan megfizetésének elmaradása esetén az ND Nonprofit Zrt. él a Kijelölési Okirat azonnali hatályú, indoklás nélküli felmondásának a jogával amellett, hogy valamennyi jogosultsági díjat, késedelmi kamatot és felmerülő költségét érvényesíti a Kijelölttel szemben.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhatalmazó Levelet akkor tudjuk elfogadni, ha az hiánytalanul kitöltve kerül megküldésre az ND Nonprofit Zrt. részére. Kiemelten figyeljen arra, hogy a Felhatalmazó Levelet minden esetben záradékolja a Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bank. A hiányosan, rosszul kitöltött Felhatalmazó Levelet nem áll módunkban rögzíteni!

A Felhatalmazó Levél postai úton nyújtható be a 1398 Budapest, Pf: 562. címre.

Amennyiben a Felhatalmazó Levél kitöltésével, módosítások bejelentésével kapcsolatosan további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkon kérhet további segítséget.