Kérelem egyedi azonosítók kiadásához (nyomonkövetés)

Tájékoztatás egyedi azonosító kód kibocsátására vonatkozó kérelem kitöltéséhez

A dohánytermék nyomonkövethetőségi rendszerének keretében 2019. május 20. napjától az EU-ban előállított, az uniós piacra vagy az unióbeli forgalomba hozatalra szánt cigaretta és cigarettadohány csomagolási egységet egyedi azonosítóval kell ellátni annak érdekében, hogy mozgásukról nyilvántartást lehessen vezetni.  Ez az egyedi azonosító és az EU által meghatározott nyomonkövethetőségi rendszer lehetővé teszi a dohánytermékeknek a gyártótól kezdve egészen a kiskereskedelmi egységig (dohányboltig) történő nyomonkövetését.

Az EU rendelet értelmében a dohánytermékek nyomonkövethetősége érdekében nemcsak a dohánytermékeknek kell egyedi azonosítókóddal rendelkezniük, hanem minden nemzeti dohányboltot üzemeltető vállalkozásnak, mint gazdasági szereplőnek és minden nemzeti dohányboltnak, mint létesítménynek is.

Az azonosító kódok kibocsátásához kérelmet, kell benyújtani az ND Nonprofit Zrt.-hez, – mint a Kormány által kijelölt Azonosítókibocsátónak – melynek alapján adatai rögzítésre kerülnek a Dohánytermék Azonosító Kibocsátó Rendszerben (DAKIR) is.

Az ND Nonprofit Zrt. segítséget nyújt az az azonosítókóddal kapcsolatos nemzeti dohánybolti kötelezettségek ellátásához.

Ezen segítségnyújtás keretében az ND Nonprofit Zrt. kérelmére nyilvántartásba veszi az azonosítókódok iránti kérelmet, valamint az ND Nonprofit Zrt. a Kijelölési Okirat alapján kötelezően benyújtandó adatváltozási értesítőlap alapján elvégzi az EU rendelethez kapcsolódó módosítási bejelentési kötelezettséget is. Felhívjuk a figyelmet, hogy kérelmet valamennyi Nemzeti Dohánybolt esetében külön-külön kell benyújtani. Vagyis ha egy személy több kijelöléssel is rendelkezik, akkor valamennyi kijelölés vonatkozásában külön-külön szükséges a kérelem benyújtása. 

A kérelmet minden esetben cégszerűen aláírva a képviselő nevét feltűntetve, lebélyegezve kell az ND Nonprofit Zrt. részére postai úton megküldeni, a 1398 Budapest, Pf. 562 címre.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az Országos Dohányboltellátó Kft.-től rendelni csak a kérelem alapján kiadott kód megléte esetén lehetséges.

Az élő kijelölési okirattal rendelkezők számára a Kérelem az alábbiakban tölthető le.