Adatváltozás bejelentő adatlap

           

Útmutató Adatbejelentőlap helyes kitöltéséhez

A Kijelölési Okirat rendelkezése értelmében az együttműködési kötelezettsége körében a Kijelölt köteles a jelen Kijelölési Okirat 1. sz. mellékletét képező adatbejelentő lap egy példányát kitöltve jelen okirat aláírását követően azzal együtt visszaküldeni az ND Nonprofit Zrt. részére. Köteles továbbá az 1. sz. melléklet szerint adatbejelentő lapon szereplő adatok változásának beálltát követően haladéktalanul, de legkésőbb az adatváltozástól számított 5 (öt) munkanapon belül bejelenteni az 1. sz. melléklet szerint adatbejelentő lap kitöltésével és az ND Nonprofit Zrt. részére történő postai, vagy elektronikus levélben történő megküldésével. Az ilyen adatváltozás bejelentések a jelen Kijelölési Okirat elválaszthatatlan mellékletét képezik.

A Kijelölési Okiratot érintő módosításokat az okirat mellékletét képező „Adatbejelentőlap” kell bejelenteni az ND Nonprofit Zrt. felé. (Az adatlap letölthető a www.nemzetidohany.hu weboldalról)

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatbejelentőlapon található módosításokat kizárólag akkor tudjuk elfogadni, ha az adatlapot hiánytalanul kitöltve, és a szükséges mellékletekkel együtt kerül megküldésre meg az ND Nonprofit Zrt. részére. A hiányosan, rosszul kitöltött adatváltozás bejelentő adatlapon megküldött módosításokat nem áll módunkban rögzíteni!

Útmutató adatbejelentőlap kitöltéséhez:

Az adatlap fejlécében meg kell adni a bejelentéssel érintett kijelölési okirat azonosító számát (Pl: KJ/HU0001/1), a Kijelölt nevét, illetve a kijelöléssel  érintett települést.

A bejelentőlap bal oldali oszlopa tartalmazza a módosítani kívánt adatok megnevezését. A középső oszlopban kell feltüntetni a régi, módosítani kívánt adatot, a jobboldali oszlopba kell beírni az új adatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy elegendő csak azt a sort kitölteni, amely adatban változás történt.

Egyes adatok módosításához nem elegendő az adatváltozás bejelentő adatlap kitöltése, ugyanis bizonyos adatok változása esetén az adatváltozás bejelentő adatlap mellé a módosítást igazoló okmányok, engedélyek, kivonatok másolatát is meg kell küldeni.

Az alábbi változtatások bejelentéséhez szükséges mellékletet csatolni:

  • kijelölt neve: egyéni vállalkozói nyilvántartási lap vagy cégkivonat másolata
  • kijelölt egyéni vállalkozói nyilvántartási száma / cégjegyzékszáma: egyéni vállalkozói nyilvántartási lap vagy cégkivonat másolata
  • kijelölt székhelye: egyéni vállalkozói nyilvántartási lap vagy cégkivonat másolata
  • kijelölt adószáma: egyéni vállalkozói nyilvántartási lap vagy cégkivonat másolata

Az adatbejelentőlap hitelesítéséhez feltétlenül szükséges kitölteni az aláírásra és tanúzásra szolgáló részeket. A Kijelöltnek alá kell írnia a bejelentő lap mindkét oldalát, továbbá szükség van még 2 tanú adataira és az ő aláírásaikra is.

Az adatváltozás bejelentő adatlap hiánytalan kitöltése és a megfelelő dokumentumok csatolása után a bejelentés megtehető elektronikus és postai úton egyaránt.

Elektronikusan az ellenorzes@nemzetidohany.hu email címre, postai úton pedig a 1398 Budapest, Pf: 562. címre kell elküldeni a bejelentő lapot és mellékleteit.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus úton kizárólag akkor tudjuk elfogadni a bejelentést, ha azt a rögzített, hivatalosan bejelentett email címről küldik.

Amennyiben az adatváltozás bejelentő adatlap kitöltésével, módosítások bejelentésével kapcsolatosan további kérdések merülnének fel, ügyfélszolgálatunkon, illetve a fent leírt email címen kérhetnek segítséget.