Tájékoztatás

Tájékoztatás egészségvédelmi tájékoztatók kihelyezhetőségéről

Tájékoztatjuk, hogy az egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény módosította a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 16/A. §-át, amelynek eredményeként a dohánytermék-kiskereskedő 2021. június 29-től már nem köteles egészségvédelmi tájékoztatót a dohányboltban, valamint az elkülönített helyen kihelyezni, vagy elektronikus eszköz útján megjeleníteni. Az ND Nonprofit Zrt.-t sem kötelezi a Törvény az egészségvédelmi tájékoztató megküldésére, ugyanakkor Társaságunk továbbra is elkötelezett a Törvény 10/C. §-a szerinti, az egészségvédelmet érintő feladatokban való közreműködésben

A Törvény alapvető céljaival azonosulva az ND Nonprofit Zrt. továbbra is fontosnak tartja a közegészségügyi célok megvalósulását, a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítását és a prevenciót. 

E célok közös erővel teljesülhetnek, amelyek alapjait a koncessziós szerződésben foglalt együttműködési vállalás biztosíthatja, mely a törvényi kötelezettség módosulását követően már önkéntes jellegűek: 

”Felek megállapodnak és a Jogosult/Koncessziót gyakorló jelen szerződés aláírásával vállalja, hogy működése/a jogosultság gyakorlása során a fiatalkorúak és nemdohányzók védelme érdekében az ND Nonprofit Zrt.-vel együttműködik, ennek keretében sor kerülhet:

  • a dohányboltban vagy egyéb üzletben a leszokásra vagy a dohányzás káros hatására figyelmeztető szóróanyagok kihelyezésére;
  • tevékenysége fokozott egyéb, hatósági ellenőrzésére, melynek eredményeiről a Zrt-t – minden esetben – tájékoztatja.”

 

A Törvény céljainak sikeres támogatása az Ön döntésén is múlik. Mi hiszünk abban, hogy Ön is elkötelezett az egészségvédelmi célok iránt!

Társaságunk ezt követően is havi rendszerességgel állít össze egészségvédelmi tájékozatót, amely plakát formájában kihelyezhető, vagy elektronikus módon megjeleníthető.

A dohányboltot üzemeltető kiskereskedő szabadon dönthet a tájékoztatók kihelyezéséről, és annak módjáról is. Az elektronikus megjelenítési mód alkalmat nyithat arra, hogy a Nemzeti Dohányboltok olyan új, előremutató digitális technológiákat is alkalmazzanak, amelyek a fogyasztóknak szóló eladáshelyi kommunikáció folytatására is alkalmasak lehetnek, hiszen a fogyasztói figyelem felkeltésének – a boltban kihelyezett nyomtatott tájékoztatásnál – korszerűbb és hatékonyabb megoldási módja lehet a tájékoztató elektronikus megjelenítése.

A mindenkor aktuálisan megjeleníthető tájékoztató nyomtatott és elektronikus változatát továbbra is megtalálja Társaságunk weboldalán. Az újabb egészségvédelmi tájékoztató megjelenéséről Társaságunk minden alkalommal elektronikus levélben értesítést küld a Nemzeti Dohányboltok üzemeltető számára.

1. Nyomtatott módon történő megjelenítés

Az aktuálisan kihelyezhető nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatót az ND Nonprofit Zrt. állítatja elő A/2-es méretben és juttatja el valamennyi dohányboltba. Boltonként egy-egy egészségvédelmi tájékoztató kerül kiszállításra. A Nemzeti Dohányboltok üzemeltetőinek ez külön költséget nem jelent. A nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatóknak az üzletekbe történő kiszállítását az ODBE Kft. végzi. Az aktuálisan kihelyezendő egészségvédelmi tájékoztató, annak megjelenését követő két héten belül, az ODBE Kft.-nél leadott rendeléssel együtt automatikusan eljut a Nemzeti Dohányboltokba, így arra vonatkozóan külön megrendelést nem kell leadni.  

Tekintettel arra, hogy a kiszállítást az ODBE Kft. az egyéb dohánytermékek szállításával együtt végzi, ezért kérjük, szíveskedjen munkatársai figyelmét felhívni arra, hogy az érkező nyomtatott egészségvédelmi tájékoztató nem reklámkiadvány

Amennyiben Ön az aktuális tájékoztató megjelenését követő két hétben nem rendel, vagy valamilyen oknál fogva nem rendelhet árut az ODBE Kft.-től, az aktuális egészségvédelmi tájékoztatót az ND Nonprofit Zrt. postai úton juttatja el Önhöz. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön a dohányboltban az elektronikus módon történő megjelenítést alkalmazza, vagy az ND Nonprofit Zrt. által megküldött nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatót nem kívánja kihelyezni és ezért arra nincsen szüksége, akkor hivatalos e-mail címéről az ugyfelszolgalat@nemzetidohany.hu címre küldött elektronikus levelében jelezze azt számunkra!

2. Elektronikus módon történő megjelenítés

Az egészségvédelmi tájékoztató elektronikus módon történő megjelenítése esetén a dohánybolt üzemeltetőjének lehetősége van, hogy az aktuális tájékoztató anyagot az ND Nonprofit Zrt. honlapjáról letöltse és azt elektronikus eszközön megjelenítse.

Amennyiben Ön elektronikus megjelenítő eszközzel rendelkezik, kérjük, hogy - a dohánybolt nyitvatartási idejében – biztosítson láthatóságot az egészségvédelmi tájékozatóinknak is. Amennyiben az elektronikus eszközön egyéb (reklám) tartalmak is megjelennek, úgy kérjük tegye lehetővé, hogy az egészségvédelmi üzenetek minden ismétlődő műsoregységben legalább egyszer, de minimum 5 (öt) percenként egy alkalommal megjelenhessenek. 

Az egészségvédelmi tájékoztató elektronikus megjelenítését a dohánybolt üzemeltetője a saját maga által biztosított eszközzel, vagy a hazai piacon már jelen lévő digitális megoldást kínáló szolgáltatók igénybevételével is megjelenítheti.

A szolgáltatást nyújtókat a kiskereskedők szabadon megválaszthatják. Társaságunk folyamatosan közzéteszi azon digitális tartalomszolgáltatási rendszereket biztosítók (az egészségvédelmi tájékoztató megjelenítésében együttműködők) listáját, amelyeket a Nemzeti Dohányboltok üzemeltetői részére ajánl. 

Nem biztos, hogy Ön előtt is ismert, így javasoljuk, hogy mielőtt saját eszközbeszerzésbe kezd vagy szolgáltató igénybevétele mellett dönt, tájékozódjon arról, hogy az üzletében kihelyezett készülékkel, illetve az azon sugárzott tartalommal kapcsolatban merülnek-e fel Önnek az ArtisJus irányába fizetendő költségei. Az egészségvédelmi tájékoztató megjelenítésében együttműködők listáján szereplők vállalják, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás az ArtisJus irányába fizetési kötelezettséget nem keletkeztetnek a Nemzeti Dohányboltok számára.