21/05/31
13/2021. Közlemény egészségvédelmi tájékoztató érkezéséről

 

Közlemény 13/2021.

Tisztelt Dohánytermék-Kiskereskedő Partnerünk!

 

A 2021. március 11-én „4/2021.Tájékoztatás leendő közzétételi kötelezettségről”, 2021. április 9-én „6/2021. Tájékoztatás közzétételi kötelezettség nyomtatott formában történő teljesítéséről”, valamint a 2021. május 20-án „11/2021. Tájékoztatás az egészségvédelmi tájékoztató előkészítő munkálatairól” tárggyal küldött elektronikus levelünkben foglaltak szerint a Nemzeti Dohányboltok számára tájékoztatót állítottunk össze a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (a továbbiakban: Fdvtv.) 16/A. §-ában meghatározott egészségvédelmi tájékoztató kihelyezési kötelezettségük teljesítésének lehetséges módjairól, melynek részleteit az alábbiakban tesszük közzé. 

Az Fdvtv. 16/A. § szerinti kommunikáció 2021. május 31-én elindult. A nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatók kiszállítását az ODBE Kft. 2021. május 31. és 2021. június 13. között végzi. Az elektronikus módon megjelenítendő, illetve a nyomtatott módon kihelyezendő aktuális egészségvédelmi tájékoztató a mai napon weboldalunkon is elérhetővé válik.

Az Fdvtv. 16/A. §-a alapján a Nemzeti Dohányboltok üzemeltetői (Koncessziót gyakorlók, Kijelöltek) kötelesek a dohányboltban, valamint az elkülönített helyen az ND Nonprofit Zrt. által az Fdvtv. 10/C. §-ban foglalt feladatainak ellátása során megküldött egészségvédelmi tájékoztatót nyomtatott módon kihelyezni VAGY elektronikus eszköz útján megjeleníteni (továbbiakban: elektronikus mód). 

Az ND Nonprofit Zrt. az Fdvtv. 10/C. §-ában rögzített feladatainak teljesítése céljából 2021. május 31-től folyamatos kommunikációt folytat a dohányzás visszaszorítása és az egészségvédelem érdekében. 

A kommunikáció során az ND Nonprofit Zrt. havi rendszerességgel egészségvédelmi tájékozatókat állít össze, mely tájékoztatók plakát formában kihelyezhetők, illetve elektronikus módon történő megjelenítésre is alkalmasak. A tájékoztatókat a Nemzeti Dohányboltok üzemeltetőinek a bolt üzletterében kell majd a vásárlók számára jól láthatóvá tenniük, ezzel a Nemzeti Dohányboltok az Fdvtv. 16/A. §-a szerinti kötelezettségeiket is teljesíthetik. 

A dohányboltot üzemeltető szabadon dönthet a tájékoztatók kihelyezésének módjáról figyelembe véve a bolt vásárlóterének egyedi kialakítását és jellemzőit is. Az elektronikus megjelenítési mód lehetősége alkalmat nyithat arra, hogy a Nemzeti Dohányboltok olyan új, előremutató digitális technológiákat is alkalmazzanak, amelyek a fogyasztóknak szóló eladáshelyi kommunikáció folytatására is alkalmasak lehetnek, hiszen a fogyasztói figyelem felkeltésének – a boltban kihelyezett nyomtatott tájékoztatásnál – korszerűbb és hatékonyabb megoldási módja lehet a tájékoztató elektronikus megjelenítése. 

A mindenkor aktuálisan megjelenítendő tájékoztató nyomtatott és elektronikus változatát az ND Nonprofit Zrt. weboldalán közzé tesz. Az újabb egészségvédelmi tájékoztató megjelenéséről a Nemzeti Dohányboltok üzemeltetői minden alkalommal elektronikus levélben is értesítést kapnak. A mindenkor aktuális egészségvédelmi tájékoztató megfelelő megjelenítése a dohánybolt üzemeltetőjének felelőssége és kötelessége.

 

 1. Nyomtatott módon történő megjelenítés

 

Az aktuálisan kihelyezendő nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatót az ND Nonprofit Zrt. állítatja elő A/2-es méretben és juttatja el valamennyi dohányboltba. Boltonként egy-egy egészségvédelmi tájékoztató kerül kiszállításra. A Nemzeti Dohányboltok üzemeltetőinek ez külön költséget nem jelent. A nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatóknak az üzletekbe történő kiszállítását az ODBE Kft. végzi. Az aktuálisan kihelyezendő egészségvédelmi tájékoztató, annak megjelenését követő két héten belül, az ODBE Kft.-nél leadott rendelésével együtt automatikusan eljut a Nemzeti Dohányboltokba, így arra vonatkozóan külön megrendelést nem kell leadni.   

Tekintettel arra, hogy a kiszállítást az ODBE Kft. az egyéb dohánytermékek szállításával együtt végzi, ezért kérjük, szíveskedjen munkatársai figyelmét felhívni arra, hogy az érkező nyomtatott egészségvédelmi tájékoztató nem reklámkiadvány, hanem törvényi kötelezettség teljesítését célzó nyomtatvány, melynek a boltban a vásárlók számára jól látható módon történő kihelyezése TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG. Ezért a rendeléssel együtt átvett egészségvédelmi tájékoztatóval munkatársai bánjanak körültekintően, a kihelyezésig óvják a sérülésektől. 

Amennyiben Ön az aktuális tájékoztató megjelenését követő két hétben nem rendel, vagy valamilyen oknál fogva nem rendelhet árut az ODBE Kft.-től, az aktuális egészségvédelmi tájékoztatót postai úton juttatjuk el Önhöz.

Az egészségvédelmi tájékoztató nyomtatott módon történő kihelyezése esetén a dohánybolt üzemeltetőjének kötelezettsége, hogy:

 • az aktuális tájékoztató anyagot legkésőbb az üzletbe érkezésének napját követő nyitvatartási nap kezdetéig, a vásárlók által jól látható és olvasható módon, a dohánybolt üzletterében kihelyezze és annak folyamatos láthatóságát biztosítsa,
 • a sérült, tájékoztatásra alkalmatlan plakátot pótolja, azt a weboldalunkról letöltse, A/2-es méretben, színesben kinyomtassa és kihelyezze,
 • az éves helyszíni, valamint elrendelt eseti ellenőrzés esetén igazolja, hogy az ellenőrzés időpontjában aktuális tartalom megjelenítésre vonatkozó kötelezettségét teljesíti.

 

A Nemzeti Dohányboltok számára nyomtatásban készülő, egészségvédelmi tájékoztatók (plakátok) az ND Nonprofit Zrt. weboldalán letölthető formátumban is elérhetők lesznek. 

Kérjük, hogy amennyiben Ön a dohányboltban az elektronikus módon történő megjelenítést alkalmazza, melynek következtében az általunk megküldött nyomtatott egészségvédelmi tájékoztatóra nincsen szüksége, akkor hivatalos e-mail címéről az ugyfelszolgalat@nemzetidohany.hu címre küldött elektronikus levelében jelezze azt számunkra!

 

 1. Elektronikus módon történő megjelenítés

 

Az egészségvédelmi tájékoztató elektronikus módon történő megjelenítése esetén a dohánybolt üzemeltetőjének kötelezettsége, hogy:

 • az aktuális tájékoztató anyagot letöltse,
 • a letöltött aktuális tájékoztató anyagot elektronikus eszközön megjelenítse,
 • az elektronikus megjelenítő eszközt a vásárlók által jól láthatóan a dohánybolt üzletterében kihelyezze és annak - a dohánybolt nyitvatartási idejében - folyamatos láthatóságát, olvashatóságát és működését biztosítsa,
 • az eszközön mindenkor az aktuális elektronikus egészségvédelmi tájékoztatót megjelenítse, amennyiben az elektronikus eszközön egyéb (reklám) tartalmak is megjelennek, biztosítsa, hogy az egészségvédelmi üzenetek minden ismétlődő műsoregységben legalább egyszer, de minimum 5 (öt) percenként egy alkalommal megjelenjenek,
 • biztosítsa, hogy az általa alkalmazott elektronikus eszköz
  • minimum hangsáv nélküli (néma) videó spotok lejátszására, állóképek és szöveges közlemények megjelenítésére legyen képes,
  • képernyőátmérője a befogadói oldal (üzlet vásárlói) számára kellőképpen figyelemfelkeltő legyen, illetve, hogy az azon sugárzott üzenet a vevők által jól látható, olvasható legyen,
  • képátmérője – a dohánybolt alapterületétől függően – a lehető legnagyobb legyen (tapasztalataink szerint a 32” képernyőátmérő megfelelő láthatóságot képes biztosítani egy nagyobb alapterületű dohányboltban, de minimum 23” képátmérőjű eszközön elvárt a tartalommegjelenítést biztosítani),
 • az éves helyszíni, valamint elrendelt eseti ellenőrzés esetén igazolja, hogy az ellenőrzés időpontjában aktuális tartalom megjelenítésre vonatkozó kötelezettségét teljesíti,
 • amennyiben az elektronikus megjelenítő eszköz meghibásodik és 2 (kettő) munkanapot meghaladóan nem működik, akkor a meghibásodás ideje alatt az Fdvtv. 16/A. §-a szerinti kötelezettséget nyomtatott módon teljesítse, az egészségvédelmi tájékoztatót a weboldalunkról letöltse, A/2-es méretben, színesben kinyomtassa és kihelyezze.

 

Az egészségvédelmi tájékoztató elektronikus megjelenítését a dohánybolt üzemeltetője saját maga által biztosított eszközzel vagy a hazai piacon már jelen lévő digitális megoldást kínáló szolgáltatók igénybevételével is teljesítheti. A szolgáltatást nyújtókat a kiskereskedők szabadon megválaszthatják figyelve arra, hogy a törvényi kötelezettség teljesítése megfelelő módon megtörténjen. 

Segítve a dohánytermék-kiskereskedők megjelenítési kötelezettségének teljesítését, az ND Nonprofit Zrt. – folyamatosan frissülő tartalommal – közzéteszi azon digitális tartalomszolgáltatási rendszereket biztosítók (egészségvédelmi tájékoztató megjelenítésében együttműködők) listáját, amelyeket a Nemzeti Dohányboltok üzemeltetői részére ajánl. 

Az egészségvédelmi tájékoztató megjelenítésében együttműködő, az ND Nonprofit Zrt. által ajánlott Szolgáltatók eleget tesznek az ND Nonprofit Zrt. által elvárt működési elveknek, így az általuk üzemeltetett rendszerek lehetővé teszik a velük szerződött dohánytermék kiskereskedők számára a jogszabályi kötelezettség teljesítését, azaz

 • a Szolgáltató letölti a mindenkor aktuális elektronikusan megjelenítendő egészségvédelmi tájékoztatót,
 • megjeleníti az előírt gyakorisággal a dohányboltoknál kihelyezett eszközökön a mindenkor aktuális egészségvédelmi tájékoztatót,
 • biztosítja az egészségvédelmi tájékoztató megjelenítésének dohánybolt szintű ellenőrizhetőségét az ND Nonprofit Zrt. részére.

 

Nem biztos, hogy Ön előtt is ismert, így javasoljuk, hogy mielőtt saját eszközbeszerzésbe kezd vagy szolgáltató igénybevétele mellett dönt, tájékozódjon arról, hogy az üzletében kihelyezett készülékkel, illetve az azon sugárzott tartalommal kapcsolatban merülnek-e fel Önnek az ArtisJus irányába fizetendő költségei. Az egészségvédelmi tájékoztató megjelenítésében együttműködők listáján szereplők vállalják, hogy az általuk nyújtott szolgáltatás az ArtisJus irányába fizetési kötelezettséget nem keletkeztetnek a Nemzeti Dohányboltok számára. 

A Nemzeti Dohányboltok számára készülő, elektronikus módon megjeleníthető tájékoztatók az ND Nonprofit Zrt. weboldalán letölthető formátumban is elérhetők lesznek. 

Amennyiben elektronikus módon jeleníti meg az egészségvédelmi tájékoztatót, úgy nyomtatott tájékoztató kihelyezési kötelezettsége nem terheli a Nemzeti Dohánybolt üzemeltetőjét. 

Kötelezettség teljesítésének ellenőrzése 

A közzétételi kötelezettség teljesítésének ellenőrzését az ND Nonprofit Zrt. egyrészt az éves helyszíni ellenőrzések alkalmával, másrészt az eseti adminisztratív ellenőrzések során vizsgálja. 

Azon dohányboltok esetében, melyeknél a közzététel az ND Nonprofit Zrt. által ajánlott Szolgáltató partnerek igénybevételével történik, az eseti adminisztratív ellenőrzést az ND Nonprofit Zrt. a Szolgáltató partner által adott adatok alapján végzi, vagyis ebben az esetben a bolt üzemeltetőjének nincs ezen kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó egyéb feladata.