Adatváltozás bejelentő adatlap

 

Útmutató Adatváltozás Bejelentő Adatlap helyes kitöltéséhez

A megkötött Koncessziós szerződés rendelkezése alapján a Jogosult kötelezettséget vállal, hogy a jelen szerződésben megjelölt, rá, illetve a Koncessziót gyakorlóra vonatkozó azonosító adatok változását a Koncessziós szerződés 6. sz. mellékletét képező adatváltozás bejelentő szerint az adott adat változását követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 (tizenöt) napon belül bejelenti. Az ilyen adatváltozás bejelentések a Koncessziós szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezik

A Koncessziós szerződést érintő módosításokat (nyitvatartási idő és a koncessziós szerződésben megadott adatok módosítása) a szerződés mellékletét képező „adatváltozás bejelentő adatlapon” kell bejelenteni az ND Nonprofit Zrt. felé. Az adatlap ide kattintva tölthető le.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az adatváltozás bejelentő adatlapon található módosításokat kizárólag akkor tudjuk elfogadni, ha az adatlapot hiánytalanul kitöltve, és a szükséges mellékletekkel együtt kerül megküldésre az ND Nonprofit Zrt. részére. A hiányosan, rosszul kitöltött adatváltozás bejelentő adatlapon megküldött módosításokat nem áll módunkban rögzíteni!

Útmutató adatváltozás bejelentő adatlap kitöltéséhez:

Az „adatváltozás bejelentő adatlap” 2 oldalból áll. Az első oldal az adatok módosításának feltüntetésére szolgál, míg a második oldal a változáshoz vonatkozó indoklási részt tartalmazza.

Abban az esetben, ha a Jogosult / Koncessziót gyakorló több koncessziót érintően kíván módosítást benyújtani, az adatlapokat külön-külön szerződésenként kell megküldeni az ND Nonprofit Zrt.-nek.

Az adatlap fejlécében meg kell adni a bejelentéssel érintett koncessziós szerződés számát (Pl: HU0001/00001), a Koncesszió jogosult, és a Koncessziót gyakorló nevét, illetve koncesszióval érintett települést.

A bejelentőlap bal oldali oszlopa tartalmazza a módosítani kívánt adatok megnevezését. A középső oszlopban kell feltüntetni a régi, módosítani kívánt adatot, a jobboldali oszlopba kell beírni az új adatot. Felhívjuk a figyelmet, hogy elegendő csak azt a sort kitölteni, amely adatban változás történt.

Hangsúlyozzuk, hogy Egyes adatok módosításához nem elegendő az adatváltozás bejelentő adatlap kitöltése, ugyanis bizonyos adatok változása esetén az adatváltozás bejelentő adatlap mellé a módosítást igazoló okmányok, engedélyek, kivonatok másolatát is meg kell küldeni.

Az alábbi változtatások bejelentéséhez szükséges mellékletet csatolni:

  • Jogosult neve: személyazonosító igazolvány másolata
  • Jogosult állandó lakhelye: lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata
  • Jogosult személyi igazolvány száma: személyazonosító igazolvány másolata
  • Jogosult adóazonosító jele: adókártya másolata
  • Koncessziót gyakorló elnevezése: cégkivonat másolata
  • Koncessziót gyakorló cégjegyzékszáma: cégkivonat másolata
  • Koncessziót gyakorló székhelye: cégkivonat másolata
  • Koncessziót gyakorló adószáma: cégkivonat másolata
  • Koncessziót gyakorló képviselője: cégkivonat másolata
  • dohánybolt üzemeltetési helye: működési engedély mindkét oldalának másolata

 

Az adatváltozás bejelentő adatlap hitelesítéséhez feltétlenül szükséges kitölteni az aláírásra és tanúzásra szolgáló részeket. Vagyis a Jogosultnak és a Koncesszió gyakorlójának alá kell írnia a bejelentő lap mindkét oldalát, továbbá szükség van még 2 (kettő) tanú adataira és az ő aláírásaikra is, ahhoz, hogy benyújtható legyen az adatlap.

Az adatváltozás bejelentő adatlap hiánytalan kitöltése és a megfelelő dokumentumok csatolása után a bejelentés megtehető elektronikus és postai úton egyaránt.

Elektronikusan az ellenorzes@nemzetidohany.hu email címre, postai úton pedig a 1398 Budapest, Pf: 562 címre kell elküldeni a bejelentő lapot és mellékleteit.

Felhívjuk a figyelmet, hogy elektronikus úton benyújtott adatlapokat kizárólag akkor tudjuk elfogadni, ha azt a rögzített, hivatalosan bejelentett email címről kerül megküldésre az ND Nonprofit Zrt. részére.

Amennyiben az adatváltozás bejelentő adatlap kitöltésével, módosítások bejelentésével kapcsolatosan további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkon, illetve a fent leírt email címen kérhetnek további segítséget.

 

 

 

Letöltések