Felhatalmazó levél

 

Útmutató Felhatalmazó Levél helyes kitöltéséhez

A megkötött Koncessziós szerződés értelmében a Jogosult / Koncessziót gyakorló valamennyi bankszámlája vonatkozásában köteles biztosítani külön okiratba foglalt és a számlavezető pénzintézetnél nyilvántartása vett felhatalmazást, mellyel a Koncesszióba adó az esetben élhet, amennyiben a Koncessziót gyakorló fizetési kötelezettségével (különösen koncessziós díj és kötbérfizetési kötelezettségével) késedelembe esik, és annak nem tesz eleget a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem.

Felhívjuk figyelmét, hogy a Felhatalmazó Levelet akkor tudjuk elfogadni, ha az hiánytalanul kitöltve kerül megküldésre meg az ND Nonprofit Zrt. részére. Kiemelten figyeljen arra, hogy a Felhatalmazó Levelet minden esetben záradékolja a Hitelintézet, mint a Számlatulajdonos számlavezető bank. A hiányosan, rosszul kitöltött Felhatalmazó Levelet nem áll módunkban rögzíteni!

A Felhatalmazó Levél postai úton nyújtható be a 1398 Budapest, Pf: 562 címre.

Amennyiben a Felhatalmazó Levél kitöltésével, módosítások bejelentésével kapcsolatosan további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkon kérhet további segítséget.