Nyilatkozat bankszámla hiányáról

Útmutató bankszámla hiányáról szóló nyilatkozat helyes kitöltéséhez

A megkötött Koncessziós szerződés értelmében a Jogosult / Koncessziót gyakorló valamennyi bankszámlája vonatkozásában köteles biztosítani külön okiratba foglalt és a számlavezető pénzintézetnél nyilvántartása vett felhatalmazást, mellyel a Koncesszióba adó az esetben élhet, amennyiben a Koncessziót gyakorló fizetési kötelezettségével (különösen koncessziós díj és kötbérfizetési kötelezettségével) késedelembe esik, és annak nem tesz eleget a Koncesszióba adó írásbeli – 15 (tizenöt) napos póthatáridőt tartalmazó – felszólítása ellenére sem.

Amennyiben a Jogosult egyetlen pénzintézetnél vezetett bankszámlával sem rendelkezik, erről köteles nyilatkozatot tenni a koncessziós szerződés 4. sz. melléklet 2. oldalának kitöltésével.

Felhívjuk figyelmét, hogy a bankszámla hiányáról szóló nyilatkozatot akkor tudjuk elfogadni, ha az hiánytalanul kitöltve kerül megküldésre az ND Nonprofit Zrt. részére. A hiányosan, rosszul kitöltött bankszámla hiányáról szóló nyilatkozatot nem áll módunkban rögzíteni!

A bankszámla hiányáról szóló nyilatkozat postai úton nyújtható be a 1398 Budapest, Pf.: 562. címre.

Amennyiben a nyilatkozat kitöltésével, módosítások bejelentésével kapcsolatosan további kérdése merülne fel, ügyfélszolgálatunkon kérhet további segítséget.